Zakup r贸wniarki drogowej i modernizacja dr贸g na terenie gminy Zawidz

Gmina Zawidz

1) Przedmiotem zam贸wienia jest:
a) Dostawa r贸wniarki drogowej zgodnej z Opisem Przedmiotu Zam贸wienia, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 8 do SWZ
b) Dostawa kruszywa do modernizacji dr贸g gminnych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam贸wienia, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 9 do SWZ

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-03-05. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-26 Og艂oszenie o zam贸wieniu
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: Gmina Zawidz
Krajowy numer rejestracyjny: 611016011
Adres pocztowy: Mazowiecka 24
Miasto pocztowe: Zawidz Ko艣cielny
Kod pocztowy: 09-226
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Rafa艂 Kluska
Telefon: +48 242766101 馃摓
E-mail: rafal.kluska@zawidz.pl 馃摟
Region: P艂ocki 馃彊锔
URL: www.ug.zawidz.pl 馃審
Informacja o wsp贸lnych zam贸wieniach
Zam贸wienie jest udzielane przez centraln膮 jednostk臋 zakupuj膮c膮
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1fc69c6-bc34-11ee-9897-f6855eb846c0 馃審
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1fc69c6-bc34-11ee-9897-f6855eb846c0 馃審

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂:
鈥淶akup r贸wniarki drogowej i modernizacja dr贸g na terenie gminy Zawidz RGK.271.1.2024鈥
Produkty/us艂ugi: Sprz臋t drogowy 馃摝
Kr贸tki opis:
鈥1) Przedmiotem zam贸wienia jest: a) Dostawa r贸wniarki drogowej zgodnej z Opisem Przedmiotu Zam贸wienia, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 8 do SWZ b) Dostawa kruszywa...鈥    Poka偶 wi臋cej
Informacje o dzia艂kach
Oferty mog膮 by膰 sk艂adane na wszystkie cz臋艣ci

1锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: a) Dostawa r贸wniarki drogowej
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Sprz臋t do konserwacji dr贸g 馃摝
Miejsce wykonania: P艂ocki 馃彊锔
Opis zam贸wienia:
鈥渁) Dostawa r贸wniarki drogowej zgodnej z Opisem Przedmiotu Zam贸wienia, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 8 do SWZ鈥
Kryteria przyznawania nagr贸d
Kryterium jako艣ci (nazwa): Okres gwarancji
Kryterium jako艣ci (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Opis
Czas trwania: 40

2锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: b) Dostawa kruszywa do modernizacji dr贸g gminnych
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Kruszywo 馃摝
Opis zam贸wienia:
鈥淒ostawa kruszywa do modernizacji dr贸g gminnych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam贸wienia, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 9 do SWZ鈥
Kryteria przyznawania nagr贸d
Kryterium jako艣ci (nazwa): Termin dostawy
Informacje o opcjach
Opcje
Opis opcji: Ilo艣膰 zamawianego kruszywa b臋dzie wynosi膰 od 5000 do 8000 ton.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru okre艣lone w dokumentach dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru okre艣lone w dokumentach dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-03-05 09:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-05 09:15 馃搮
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Otwarcie ofert nast膮pi poprzez Platform臋 e-Zam贸wienia

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 022-063448 (2024-01-26)