Dostawa lek贸w

Miejskie Zak艂ady Opieki Zdrowotnej w 呕orach Sp. z o.o.

Dostawa lek贸w

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-02-26. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-25.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-25 Og艂oszenie o zam贸wieniu
2024-01-30 Dodatkowe informacje
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-25)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: Miejskie Zak艂ady Opieki Zdrowotnej w 呕orach Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 6511604392
Adres pocztowy: ul. D膮browskiego 20
Miasto pocztowe: 呕ory
Kod pocztowy: 44-240
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Aleksandra W贸jcik
Telefon: +48 324343808 馃摓
E-mail: dzp@mzoz.zory.pl 馃摟
Region: Rybnicki 馃彊锔
URL: https://mzoz-zory.ezamawiajacy.pl/ 馃審
Komunikacja
Dokumenty URL: https://mzoz-zory.ezamawiajacy.pl/ 馃審
Rodzaj instytucji zamawiaj膮cej
Inny rodzaj: Niepubliczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej/Sp贸艂ka prawa handlowego

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Dostawa lek贸w PN 02/PN/DZP/2023
Produkty/us艂ugi: Produkty farmaceutyczne 馃摝
Kr贸tki opis: Dostawa lek贸w
Informacje o dzia艂kach
Oferty mog膮 by膰 sk艂adane na wszystkie cz臋艣ci

1锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki znieczulaj膮ce
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Produkty farmaceutyczne 馃摝
Miejsce wykonania: Polska 馃彊锔
Miejsce wykonania: Rybnicki 馃彊锔
Opis zam贸wienia: Dostawa lek贸w
Kryteria przyznawania nagr贸d
Cena
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Poni偶sze ramy czasowe wyra偶one s膮 w liczbie miesi臋cy.
Opis
Czas trwania: 12

2锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki podawane do偶ylnie
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 2

3锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Albuminy
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 3

4锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Szczepionki i surowice
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 4

5锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: 艢rodki recepturowe
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 5

6锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Opioidy i znieczulenie
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 6

7锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki zewn臋trzne, krople do oczu, czopki, wziewy
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 7

8锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Anestetyki
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 8

9锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 9

1锔忊儯0锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki 1
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 10

1锔忊儯1锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki 2
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 11

1锔忊儯2锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Leki stosowane wewn臋trznie
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 12

1锔忊儯3锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Doustne
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 13

1锔忊儯4锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: R贸偶ne
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 14

1锔忊儯5锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Przeciwzakrzepowe i inne
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 15

1锔忊儯6锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Antybiotyki, p/grzybicze
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 16

1锔忊儯7锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Antybiotyki i psychotropowe
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 17

1锔忊儯8锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Ampu艂ki
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 18

1锔忊儯9锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Ampu艂ki 2
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 19

2锔忊儯0锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Heparyny drobnocz膮steczkowe
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 20

2锔忊儯1锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Kontrasty
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 21

2锔忊儯2锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Kontrasty cz.2
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 22

2锔忊儯3锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Immunoglobuliny i inne
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 23

2锔忊儯4锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Octaplex
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 24

2锔忊儯5锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Alteplaza
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 25

2锔忊儯6锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Noradrenalina
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 26

2锔忊儯7锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Mleka
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 27

2锔忊儯8锔忊儯
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: Vancomycin
Tytu艂
Numer identyfikacyjny dzia艂ki: 28

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru okre艣lone w dokumentach dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru okre艣lone w dokumentach dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-02-26 11:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Oferta musi by膰 wa偶na do dnia: 2024-05-20 馃搮
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-26 11:00 馃搮

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Informacje o nawrotach
Jest to zam贸wienie powtarzaj膮ce si臋
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587801 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
URL: www.uzp.gov.pl 馃審
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587701 馃摓
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587700 馃摖
URL: www.uzp.gov.pl 馃審
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 021-059506 (2024-01-25)
Dodatkowe informacje (2024-01-30)

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Numer referencyjny og艂oszenia pierwotnego
Numer og艂oszenia w Dz.U. S: 2024/S 021-059506

Zmiany
Tekst, kt贸ry nale偶y poprawi膰 w pierwotnym og艂oszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Stara warto艣膰
Tekst: Numer referencyjny: PN 02/PN/DZP/2023
Nowa warto艣膰
Tekst: Numer referencyjny: PN 01/PN/DZP/2024
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 024-069310 (2024-01-30)