Zamówienia: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

>20 zamówienia archiwalne

Ostatnie zamówienia na urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała w Polska

2024-01-31   Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: "Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie... (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem postępowania jest: dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu "Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim pracowni diagnostycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części; Część 1 – Dostawa tomografu komputerowego oraz aparatów RTG wraz z montażem aparatów oraz adaptacją pracowni. Część 2 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-31   Dostawa materiałów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej na okres 12 miesięcy (Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie)
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 Zadań. 3. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych Zadań. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na składanie zamówień bez … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-30   „DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI... (Zespół Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU” – CZ.II - zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowiącym - Załącznik nr 2 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-30   DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI... (Zespół Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem zamówienia jest: DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU – CZ.I- zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowiącym - Załącznik nr 2 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-29   Dostawa dwóch ambulansów sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ (Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ambulansów sanitarnych dopuszczonych do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe dane dostępne w załączniku numer 1 oraz 1A do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-29   Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-26   PN 11/24 Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr1 i 1a – Formularz asortymentowo - Cenowy - dla Zadania 1 oraz Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - dla Zadania 1 Szczegółowe warunki i zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane są we Wzorze Umowy załącznik nr 4 do SWZ „Wzór Umowy”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-26   PN 10/24 Dostawa sprzętu medyczno-diagnostycznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu medyczno-diagnostycznego 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - Cenowy i Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia 3.Szczegółowe warunki i zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane są we Wzorze Umowy załącznik nr 4 do SWZ „Wzór Umowy”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-26   Koncentrat aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC; znak postępowania: ZZP.ZP.411.19.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-26   PN 09/24-DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW REHABILITACYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b - Opis parametrów technicznych/przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane są we Wzorze Umowy załącznik nr 4 do SWZ „Wzór Umowy”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   PN 06/24 - Dostawa leków stosowanychw programach lekowych-immunoglobulina ludzka (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programach lekowych: immunoglobulina ludzka - z podziałem na 5 ZADAŃ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagana postać, dawka, ilość w op., ilość op. określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo Warunki Umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „Warunki umowne”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a; znak postępowania: ZZP.ZP.411.23.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   3/24 – Dostawa artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku (Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   PN 07/24 DOSTAWA LEKÓW STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA LEKÓW STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 1.Szczegółowy opis produktu, wymagana postać, dawka, pojemność/objętość, ilość w op., jednostka miary, ilość op. określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo Warunki Umowne będące załącznikiem nr 4 do SWZ „Warunki umowne”. 3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego); znak postępowania: ZZP.ZP.411.22.2024... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-23   Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-23   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z dostawą do Centrów Leczenia... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. W ramach zamówienia wyodrębniono dwa zadania: Zadanie: 1 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Centrów Leczenia Hemofilii – w ramach programu NFZ pn. „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Zadanie: 2 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w ramach programu MZ pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Dostawa produktów leczniczych stosowanych do realizacji świadczeń z zakresu terapeutycznych programów lekowych... (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiotem zamówienia jest : dostawa produktów leczniczych stosowanych do realizacji świadczeń z zakresu terapeutycznych programów lekowych leczenia schorzeń reumatologicznych w procedurach B.33,B.35,B.36, B.75,B.135,B.150 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu ,przeznaczonych dla pacjentów, których leczenie objęte jest programem lekowym w ramach kontraktu z NFZ na 2024r. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego); znak postępowania: ZZP.ZP.411.20.2024 części: 1÷4 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Desmopresyna dożylna; znak postępowania: ZZP.ZP.411.21.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa desmopresyny dożylnej wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Dostawa urządzeń medycznych (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie odniesienia w treści dokumentu do norm zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne", zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-19   Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr J. Dietla)
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych wg 13 pakietów do siedziby Zamawiającego przez okres 12 m-cy, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-19   PN 08/24-DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW I INNYCH LEKÓW P/INFEKCYJNYCH (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków i innych leków p/infekcyjnych - zgodnie z podziałem na 25 ZADAŃ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagana postać, dawka, ilość w op., ilość op. określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ. 3. Seria i data ważności produktów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze, termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. 4. Termin dostawy - max 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 5. Oferowany produkt leczniczy … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-19   Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); części... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach): Część 1: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)”, „ Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)”,"Leczenie Zespołu Prader-Willi (PWS)”, Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-18   Dostawa wyrobów medycznych do dializy nerkozastepczej i plazmoforezy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala... (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyrobów medycznych do dializy nerkozastępczej i plazmoforezy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym (pakiet 1–2) będącym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-18   Dostawa leków I (+płyny infuzyjne+szczepionki+receptura+inne) (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA LEKÓW I (+ PŁYNY INFUZYJNE + SZCZEPIONKI +RECEPTURA + INNE), zgodnie z podziałem na 78 zadania: 1) LEKI zadania nr 1 - 44. 2) PŁYNY INFUZYJNE zadania nr 45 - 56. 3) SZCZEPIONKI zadania nr 57- 63. 4) RECEPTURA zadania nr 64 - 65. 5) INNE zadania nr 66 - 78. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagana postać, dawka, pojemność/objętość, jednostka miary, ilość w opakowaniu, ilość opakowań określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, zał. nr 1 do SWZ. 3. Szczegółowe … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-18   PN 05/24 Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagana postać, pojemność/objętość, dawka, jednostka miary, ilość w opakowaniu, ilość opakowań określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferowany przedmiot zamówienia, jako wyrób medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-17   Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego... (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe warunki: a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-17   1. Dostawa sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii dla potrzeb Wielospecjalistycznego... (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii dla potrzeb Wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i jej integralną część. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-15   Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: - fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg w liczbie 144 800 mg. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-13   Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII; znak postępowania: ZZP.ZP.411.18.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu czynnika krzepnięcia XIII wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-13   Koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC wraz z sukcesywnymi dostawami do RCKiK; znak postępowania:... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup czynników zespołu protrombiny PCC wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-12   Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-12   Dostawa odczynników, sprzętu specjalistycznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby laboratoriów dla... (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Dostawa odczynników, sprzętu specjalistycznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zamówienie obejmuje 34 pakiety Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 33696500 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 oraz załącznik nr. 3 (dla poszczególnych pakietów) do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-11   Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 1 jednostka czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-11   Dostawa jednorazowej odzieży operacyjnej, pieluchomajtek i koszul dla dzieci oraz jednorazowego sprzętu... (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest Dostawa jednorazowej odzieży operacyjnej, pieluchomajtek i koszul dla dzieci oraz jednorazowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby Klinik/Oddziałów CSK UM w Łodzi 2. Nomenklatura- Wspólny słownik zamówień CPV: • 33.14.00.00-3 Materiały medyczne • 33.14.10.00-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 tj. „Formularz asortymentowo –ilościowo … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-11   Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do RCKiK;... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-10   Dostawa leków (Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach)
4Przedmiotem zamówienia są dostawy leków, w tym leków stosowanych w ramach programów lekowych NFZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-09   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji wraz z dostawą do Centrów Leczenia Hemofilii... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. W ramach zamówienia wyodrębniono dwa zadania: Zadanie: 1 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Centrów Leczenia Hemofilii – w ramach programu NFZ pn. „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Zadanie: 2 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w ramach programu MZ pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-09   Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 2. Zamówienie zostało podzielone na ilość części wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo -cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tam gdzie zostały użyte nazwy własne. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-09   PN 01/24 dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych (w tym komis) (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych (w tym komis -zadanie nr 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - Cenowy Wszystkie oferowane akcesoria muszą być odpowiednie do gastroskopów o minimalnej średnicy kanału wewnętrznego 2,8mm oraz kolonoskopów o średnicy kanału wewnętrznego 3,7 mm i duodenoskopów o średnicy kanału wewnętrznego 4,2 mm). Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przez polskie … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-09   Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych dla potrzeb pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym (pakiet 1–92) będącym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-08   DOSTAWA MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ("Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o. o.)
1.Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załącznikach Nr 2 do Specyfikacji (w formularzach asortymentowo – cenowych). 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów (zadań). 3. Opis potrzeb i wymagań został opisany w SWZ. 4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednakże w … Wyświetlenie zamówienia »