Projekt podstawowy wyprowadzenia mocy wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 (Offshore Wind Farm Baltica - 1 Grid Connection - Conceptual Design)

Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o.

Przedmiotem Zamówienia jest usługa wykonania projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej wraz z układem wyprowadzenia mocy (Offshore Wind Farm Baltica - 1 Grid Connection - Conceptual Design).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiaj─ůca
Nazwa i adresy
Nazwa: Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 Sp. z o.o.
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska ­čçÁ­čç▒
E-mail: jan.kowalczuk@gkpge.pl ­čôž
Region: Miasto Warszawa ­čĆÖ´ŞĆ
URL: https://swpp2.gkpge.pl ­čîĆ
Komunikacja
Dokumenty URL: https://swpp2.gkpge.pl/app/dashboard ­čîĆ

Obiekt
Zakres zam├│wienia
Tytuł:
ÔÇťProjekt podstawowy wyprowadzenia mocy wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 (Offshore Wind Farm Baltica - 1 Grid...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
Produkty/us┼éugi: Us┼éugi in┼╝ynieryjne w┬ázakresie projektowania ­čôŽ
Kr├│tki opis:
ÔÇťPrzedmiotem Zam├│wienia jest us┼éuga wykonania projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej wraz z uk┼éadem...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej

1´ŞĆÔâú
Miejsce wykonania: Polska ­čĆÖ´ŞĆ
Opis zam├│wienia:
ÔÇťProjekt podstawowy wyprowadzenia zostanie podzielony na nast─Öpuj─ůce etapy: etap 1 - techniczny oraz zbi├│r za┼éo┼╝e┼ä do studi├│w i analiz ekonomicznych...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
Kryteria przyznawania nagr├│d
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam├│wienia, a wszystkie kryteria s─ů okre┼Ťlone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zam├│wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w
Poni┼╝sze ramy czasowe wyra┼╝one s─ů w liczbie miesi─Öcy.
Opis
Czas trwania: 12

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i kr├│tki opis warunk├│w:
ÔÇťWykaz i kr├│tki opis warunk├│w: 1. O udzielenie Zam├│wienia mog─ů ubiega─ç si─Ö Wykonawcy, kt├│rzy: 1) nie podlegaj─ů wykluczeniu: a) na podstawie przes┼éanek art....ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru okre┼Ťlone w dokumentach dotycz─ůcych zam├│wie┼ä publicznych
Zdolno┼Ťci techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru okre┼Ťlone w dokumentach dotycz─ůcych zam├│wie┼ä publicznych
Warunki uczestnictwa
Wykaz i kr├│tki opis zasad i kryteri├│w: Zgodnie z dokumentami zam├│wienia.
Wymagane depozyty i gwarancje:
ÔÇťWykonawca zobowi─ůzany jest do wniesienia wadium w wysoko┼Ťci: 100 000,00 z┼é (s┼éownie z┼éotych: sto tysi─Öcy z┼éotych) 1. Wadium mo┼╝e by─ç wnoszone wed┼éug wyboru...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
G┼é├│wne warunki finansowania i ustalenia dotycz─ůce p┼éatno┼Ťci i/lub odniesienie do odpowiednich przepis├│w reguluj─ůcych je: Zgodnie z dokumentami zam├│wienia.
Forma prawna, jak─ů musi przyj─ů─ç grupa wykonawc├│w, kt├│rym zostanie udzielone zam├│wienie:
ÔÇť1. Wykonawcy wsp├│lnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie Zam├│wienia: a) ustanawiaj─ů pe┼énomocnika do reprezentowania ich w Post─Öpowaniu o udzielenie Zam├│wienia albo...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za realizacj─Ö zam├│wienia
Obowi─ůzek podania nazwisk i kwalifikacji zawodowych pracownik├│w skierowanych do realizacji zam├│wienia

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
ÔÇťZamawiaj─ůcy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 227 Ustawy PZP Zamawiaj─ůcy po...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
Informacje administracyjne
Termin sk┼éadania ofert lub wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: 2024-03-04 12:00 ­čôů
J─Özyki, w kt├│rych mo┼╝na sk┼éada─ç oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: angielski ­čŚú´ŞĆ
J─Özyki, w kt├│rych mo┼╝na sk┼éada─ç oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: polski ­čŚú´ŞĆ
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00 ­čôů

Informacje uzupe┼éniaj─ůce
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane b─Ödzie fakturowanie elektroniczne
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska ­čçÁ­čç▒
Procedura przegl─ůdu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
ÔÇťWykonawcy, kt├│ry ma lub mia┼é interes w uzyskaniu danego Zam├│wienia oraz poni├│s┼é lub mo┼╝e ponie┼Ť─ç szkod─Ö w wyniku naruszenia przez Zamawiaj─ůcego Ustawy PZP...ÔÇŁ    Poka┼╝ wi─Öcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa izba odwoławcza
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska ­čçÁ­čç▒
Źródło: OJS 2024/S 024-070033 (2024-01-29)