鈥濻UKCESYWNY ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 wraz z zawarciem umowy ramowej

Master Odpady i "Energia" Sp. z o.o.

Sukcesywny odbi贸r i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19-12-10 wraz z zawarciem umowy ramowej.
W MZKZOK do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane s膮 frakcje palne odpad贸w pozbawione metali 偶elaznych i nie偶elaznych oraz PCV. Paliwo alternatywne (RDF: 19 12 10) b臋dzie przygotowywane do zagospodarowania w postaci:
Cz臋艣膰 1
- zmielonej na frakcje, rozdrobnienie do 30 mm,
- warto艣膰 opa艂owa pow. 18.000 kJ/kg
- zawarto艣膰 chloru do 0,7%,
- wilgotno艣膰 do 20%.
Masa paliwa 8000 Mg.

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-03-07. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-31 Og艂oszenie o zam贸wieniu
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: Master Odpady i "Energia" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Lokalna 11
Miasto pocztowe: Tychy
Kod pocztowy: 43-100
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Szymon 艁akota
Telefon: +48 327070103 馃摓
E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl 馃摟
Fax: +48 327070104 馃摖
Region: Polska 馃彊锔
URL: www.master.tychy.pl 馃審
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl 馃審
Rodzaj instytucji zamawiaj膮cej
Inny rodzaj: Sp贸艂ka Gminna

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂:
鈥溾濻UKCESYWNY ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 wraz z zawarciem umowy ramowej RDF/RAM/01/2024鈥
Produkty/us艂ugi: Us艂ugi recyklingu odpad贸w 馃摝
Kr贸tki opis:
鈥淪ukcesywny odbi贸r i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19-12-10 wraz z zawarciem umowy ramowej. W MZKZOK do produkcji paliwa alternatywnego...鈥    Poka偶 wi臋cej

1锔忊儯
Miejsce wykonania: Tyski 馃彊锔
G艂贸wne miejsce lub miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
Opis zam贸wienia:
鈥淥dbi贸r i zagospodarowanie 8000 Mg paliwa alternatywnego o kodzie 191210 w ramach umowy ramowej. Odbiory b臋d臋 podzielone w zakresie ilo艣ci i terminu...鈥    Poka偶 wi臋cej
Kryteria przyznawania nagr贸d
Cena
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Opis
Czas trwania: 180
Informacje dodatkowe: Post臋powanie b臋dzie prowadzi艂o do zawarcia umowy ramowej - wykonawczej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i kr贸tki opis warunk贸w:
鈥渁) indywidualny numer rejestrowy BDO, o kt贸rym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p贸藕n....鈥    Poka偶 wi臋cej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥淶amawiaj膮cy wyka偶e, i偶 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na kwot臋 nie ni偶sz膮 ni偶...鈥    Poka偶 wi臋cej
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥淶amawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony je艣li Wykonawca wyka偶e, i偶 - wykona艂 (a w przypadku 艣wiadcze艅 powtarzaj膮cych si臋 lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje)...鈥    Poka偶 wi臋cej
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolno艣膰 techniczna i zawodowa):
鈥渘ale偶yte wykonanie odbioru odpad贸w o kodzie 191219 w ilo艣ci nie mniejszej ni偶 2000 Mg鈥
Warunki zwi膮zane z umow膮
Warunki realizacji zam贸wienia:
鈥淶 Wykonawcami zostanie zawarta umowa ramowa, a w kolejnej fazie z wybranymi wykonawcami umowa wykonawcza鈥

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-03-07 10:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Oferta musi by膰 wa偶na do dnia: 2024-06-04 馃搮
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-07 10:05 馃搮
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Platforma zakupowa OpenNexus

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Informacje o nawrotach
Jest to zam贸wienie powtarzaj膮ce si臋
Przewidywany termin publikacji kolejnych og艂osze艅: kwiecie艅 2024 r.
Informacje o elektronicznych przep艂ywach pracy
Stosowana b臋dzie p艂atno艣膰 elektroniczna
Informacje dodatkowe

鈥淲raz z ofert膮 Wykonawca jest zobowi膮zany z艂o偶y膰: O艣wiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zam贸wienia (ESPD) o kt贸rym mowa w Rozdziale VI niniejszej SWZ....鈥    Poka偶 wi臋cej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587840 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
URL: www.uzp.gov.pl 馃審
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587840 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
URL: www.uzp.gov.pl 馃審
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 025-073265 (2024-01-31)