Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczni贸w do plac贸wek szkolnych

Miasto i Gmina Szamotu艂y

Zakup 1 (jednego) autobusu elektrycznego zeroemisyjnego przeznaczonego do komunikacji publicznej wraz z infrastruktur膮 o d艂ugo艣ci 8,8-12,00 m, przy czym wymagana pojemno艣膰 baterii b臋dzie nast臋puj膮ca:鈥 jeden autobus 鈥 minimum 217 kWh,
Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rz膮dowego Funduszu Polski 艁ad: Program Inwestycji Strategicznych鈥 zgodnie z wst臋pn膮 promes膮 nr Edycja8/2023/6437/PolskiLad, przyznan膮 w zwi膮zku z wnioskiem z艂o偶onym przez Zamawiaj膮cego na realizacj臋 niniejszej inwestycji.

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-03-06. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-29 Og艂oszenie o zam贸wieniu
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: Miasto i Gmina Szamotu艂y
Krajowy numer rejestracyjny: WI.271.2.2024
Adres pocztowy: Dworcowa 26
Miasto pocztowe: Szamotu艂y
Kod pocztowy: 64-500
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Pawe艂 G艂adysiak
Telefon: +48 612927501 馃摓
E-mail: umig@szamotuly.pl 馃摟
Region: Wielkopolskie 馃彊锔
URL: www.platformazakupowa.pl/pn/szamotuly 馃審
Komunikacja
Dokumenty URL: www.platformazakupowa.pl/pn/szamotuly 馃審

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂:
鈥淶akup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczni贸w do plac贸wek szkolnych WI.271.2.2024鈥
Produkty/us艂ugi: Autobusy elektryczne 馃摝
Kr贸tki opis:
鈥淶akup 1 (jednego) autobusu elektrycznego zeroemisyjnego przeznaczonego do komunikacji publicznej wraz z infrastruktur膮 o d艂ugo艣ci 8,8-12,00 m, przy czym...鈥    Poka偶 wi臋cej
Warto艣膰 szacunkowa bez VAT: PLN 2276422.76 馃挵

1锔忊儯
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Inne instalacje elektryczne 馃摝
Miejsce wykonania: Wielkopolskie 馃彊锔
G艂贸wne miejsce lub miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: Miasto i Gmina Szamotu艂y
Opis zam贸wienia:
鈥1) Przedmiotem zam贸wienia jest: 鈥瀂akup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczni贸w do plac贸wek szkolnych鈥. 鈥瀂adanie jest dofinansowane w ramach...鈥    Poka偶 wi臋cej
Kryteria przyznawania nagr贸d
Kryterium jako艣ci (nazwa): Gwarancja baterii
Kryterium jako艣ci (waga): 20,00
Kryterium jako艣ci (nazwa): Gwarancja 艁adowarki
Cena (waga): 60,00
Zakres zam贸wienia
Szacunkowa warto艣膰 ca艂kowita bez VAT: PLN 2276422.76 馃挵
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Poni偶sze ramy czasowe wyra偶one s膮 w liczbie miesi臋cy.
Opis
Czas trwania: 12
Informacje dodatkowe:
鈥淚V. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA Termin wykonania zam贸wienia wynosi 12 miesi臋cy od dnia zawarcia umowy, z tym, 偶e dostawa autobusu ma nast膮pi膰 w 2025 r.鈥

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i kr贸tki opis warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie okre艣la szczeg贸艂owych warunk贸w w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru: Zamawiaj膮cy nie okre艣la szczeg贸艂owych warunk贸w w tym zakresie.
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥淶amawiaj膮cy wymaga wykazania przez Wykonawc臋, 偶e w okresie ostatnich 3 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci...鈥    Poka偶 wi臋cej
Warunki zwi膮zane z umow膮
Warunki realizacji zam贸wienia:
鈥1. Rozliczanie przedmiotu umowy nast膮pi w dw贸ch transzach 鈥 2 fakturami. Pierwsza transza 鈥 faktura zaliczkowa w wysoko艣ci 10% warto艣ci przedmiotu umowy...鈥    Poka偶 wi臋cej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-03-06 09:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Oferta musi by膰 wa偶na do dnia: 2024-06-03 馃搮
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-06 09:30 馃搮
Warunki otwarcia ofert (miejsce): platformazakupowa.pl/pn/szamotuly
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upowa偶nionych i procedurze otwarcia): Zgodnie z zarz膮dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotu艂y

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Informacje dodatkowe

鈥淴X. INFORMACJE O FORMALNO艢CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA膯 DOPE艁NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, WZ脫R UMOWY 1. Zamawiaj膮cy po up艂ywie terminu...鈥    Poka偶 wi臋cej
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo艂awczej Departament Odwo艂a艅
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587801 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
Procedura przegl膮du
Dok艂adne informacje na temat terminu (termin贸w) procedur odwo艂awczych:
鈥1. 艢rodki ochrony prawnej przys艂uguj膮 Wykonawcy, a tak偶e innemu podmiotowi, je偶eli ma lub mia艂 interes w uzyskaniu danego zam贸wienia oraz poni贸s艂 lub mo偶e...鈥    Poka偶 wi臋cej
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych Departament Odwo艂a艅
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587801 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 024-068288 (2024-01-29)