2024-01-31   Dostawa sprz臋tu medycznego w ramach projektu: "Doposa偶enie szpitalnego oddzia艂u ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie... (Samodzielny Publiczny Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem post臋powania jest: dostawa sprz臋tu medycznego w ramach projektu "Doposa偶enie szpitalnego oddzia艂u ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz wsp贸艂pracuj膮cych z nim pracowni diagnostycznych. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na 2 cz臋艣ci; Cz臋艣膰 1 鈥 Dostawa tomografu komputerowego oraz aparat贸w RTG wraz z monta偶em aparat贸w oraz adaptacj膮 pracowni. Cz臋艣膰 2 鈥 Dostawa sprz臋tu i wyposa偶enia medycznego Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-30   Deadline 2024-05-31   Budowa Ekologicznej Elektrociep艂owni w 艁ukowie (Przedsi臋biorstwo Energetyki Cieplnej w 艁ukowie Sp. z o.o.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. 鈥濨udowa Ekologicznej Elektrociep艂owni w 艁ukowie鈥, wraz ze 艣wiadczeniem us艂ug serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji. W ramach realizacji Przedmiotu Zam贸wienia nale偶y zaprojektowa膰 i wykona膰: kompletn膮 elektrociep艂owni臋 wyposa偶on膮 w wodne Kot艂y Biomasowe (KB1, KB2, KB3) zasilaj膮ce miejsk膮 sie膰 ciep艂ownicz膮 oraz Uk艂ad ORC wsp贸艂pracuj膮cy z ww. Kot艂ami Biomasowymi produkuj膮cy energi臋 elektryczn膮 鈥 Ekologiczna Elektrociep艂ownia w 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-30   Budowa przedszkola i 偶艂obka w miejscowo艣ci Maszewo Du偶e (Gmina Stara Bia艂a)
Budowa przedszkola i 偶艂obka w miejscowo艣ci Maszewo Du偶e, gmina Stara Bia艂a.Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera za艂膮cznik nr 1 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-29   Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczni贸w do plac贸wek szkolnych (Miasto i Gmina Szamotu艂y)
Zakup 1 (jednego) autobusu elektrycznego zeroemisyjnego przeznaczonego do komunikacji publicznej wraz z infrastruktur膮 o d艂ugo艣ci 8,8-12,00 m, przy czym wymagana pojemno艣膰 baterii b臋dzie nast臋puj膮ca:鈥 jeden autobus 鈥 minimum 217 kWh, Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rz膮dowego Funduszu Polski 艁ad: Program Inwestycji Strategicznych鈥 zgodnie z wst臋pn膮 promes膮 nr Edycja8/2023/6437/PolskiLad, przyznan膮 w zwi膮zku z wnioskiem z艂o偶onym przez Zamawiaj膮cego na realizacj臋 niniejszej inwestycji. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-29   Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowo艣ci Krz膮tka (Gmina Majdan Kr贸lewski)
Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na trzy g艂贸wne zadania wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 tj.:: Zadanie 1: - budowa instalacji (farmy fotowoltaicznej) wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii (OZE) o 艂膮cznej mocy minimum: 1 299,6kWp wraz z przy艂膮czem energetycznym w msc. Krzatka Zadanie 2: - dostawa i monta偶 magazynu energii o mocy 0,5MW i pojemno艣ci 2,15MWH Magazyn energii ma przede wszystkim zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 sprzeda偶y wyprodukowanej przez farm臋 fotowoltaiczn膮 energii w okre艣lonych 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-29   Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczni贸w do plac贸wek szkolnych (Miasto i Gmina Szamotu艂y)
Zakup 1 (jednego) autobusu elektrycznego zeroemisyjnego przeznaczonego do komunikacji publicznej wraz z infrastruktur膮 o d艂ugo艣ci 8,8-12,00 m, przy czym wymagana pojemno艣膰 baterii b臋dzie nast臋puj膮ca:鈥 jeden autobus 鈥 minimum 217 kWh, Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rz膮dowego Funduszu Polski 艁ad: Program Inwestycji Strategicznych鈥 zgodnie z wst臋pn膮 promes膮 nr Edycja8/2023/6437/PolskiLad, przyznan膮 w zwi膮zku z wnioskiem z艂o偶onym przez Zamawiaj膮cego na realizacj臋 niniejszej inwestycji. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-26   鈥濨udowa p艂ywalni krytej przy ul. Taborowej [POZNA艃]鈥 (Pozna艅skie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Pozna艅 pl. Kolegiacki 17, 61-841 Pozna艅)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce obecnej p艂ywalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej p艂ywalni krytej wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem retencyjnym przy ul. Taborowej 4 w Poznaniu (dz. 32/7, 31/16, ark. 24, obr. 艁azarz) oraz us艂ug zwi膮zanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Budowa p艂ywalni krytej przy ul. Taborowej. w oparciu o kompleksow膮 wielobran偶ow膮 dokumentacj臋 projektow膮. 2. 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-24   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc. Osipy Lepertowizna - Jab艂onka Ko艣cielna (Zwi膮zek Powiatowo-Gminny "Jab艂onka")
Przedmiotem zam贸wienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna 鈥 Jab艂onka Ko艣cielna - w formule 鈥瀦aprojektuj i wybuduj鈥 w tym: - sporz膮dzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - sporz膮dzenie projektu budowlanego, - pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej pod艂o偶a, - uzyskanie przez wykonawc臋 opinii, uzgodnie艅 i pozwole艅 na realizacj臋 rob贸t, - sporz膮dzenie sta艂ej organizacji ruchu drogowego, - sporz膮dzenie projektu wykonawczego i 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-16   Przebudowa kot艂owni Rejonowej 鈥濸od Grap膮鈥 dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytw贸rczych... (Miejski Zak艂ad Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮)
Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowa realizacja prac zwi膮zanych z budow膮 nowych jednostek wytw贸rczych ciep艂a i energii elektrycznej w ramach zadania pod nazw膮 鈥濸rzebudowa kot艂owni Rejonowej 鈥濸od Grap膮鈥 dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytw贸rczych zasilanych gazem鈥. Inwestycja b臋dzie realizowana w dw贸ch lokalizacjach tj. na terenie Miejskiego Zak艂adu Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM鈥 Sp. z o.o. przy ul. Folwark 14 oraz na terenie Zak艂adu 鈥炁歳ubena Unia鈥 Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 5 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-12   Budowa kot艂owni wyposa偶onej w kot艂y biomasowe parowe zasilaj膮ce istniej膮cy turbozesp贸艂 i wymiennik podturbinowy w... (Przedsi臋biorstwo Energetyki Cieplnej w Suwa艂kach sp. z o.o.)
Przedmiot zam贸wienia stanowi Budowa kot艂owni wyposa偶onej w kot艂y biomasowe parowe zasilaj膮ce istniej膮cy turbozesp贸艂 i wymiennik podturbinowy w PEC w Suwa艂kach Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-11   Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania w臋gla w Oddziale KWK Mys艂owice-Weso艂a PGG S.A (Polska Grupa G贸rnicza s.a.)
Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania w臋gla w Oddziale KWK Mys艂owice-Weso艂a PGG S.A. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za艂膮czniku nr 1 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-08   Budowa Akumulatora Ciep艂a wraz z pompowni膮 wody sieciowej oraz infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w EC 呕era艅 w Warszawie (PGNiG Termika S.A.)
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie przez Wykonawc臋 na rzecz Zamawiaj膮cego (w tym zaprojektowanie, dostawa, monta偶, uruchomienie, konfiguracja i przekazanie do eksploatacji) inwestycji pn.: Budowa Akumulatora Ciep艂a wraz z pompowni膮 wody sieciowej oraz infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w EC 呕era艅 w Warszawie鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-28   Roboty budowlane polegaj膮ce na modernizacji sieci energetycznej w kompleksie wojskowym w Miros艂awcu鈥 zadanie 16362 (Rejonowy Zarz膮d Infrastruktury w Szczecinie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane polegaj膮ce na modernizacji sieci energetycznej w Miros艂awcu. Wykonawca b臋dzie realizowa艂 roboty budowlane w oparciu o Decyzj臋 o pozwoleniu na budow臋 Nr 17/O/2023 z dnia 13.10.2023 r. Realizacja zam贸wienia wi膮偶e si臋 z dost臋pem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZE呕ONE. W zwi膮zku z powy偶szym Wykonawcy ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.2023 poz. 756 ) s膮 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-27   Wykonywanie us艂ug z zakresu gospodarki le艣nej na terenie Nadle艣nictwa Strzelce w roku 2024 - Post臋powanie II (Nadle艣nictwo Strzelce)
Przedmiotem zam贸wienia s膮 us艂ugi z zakresu gospodarki le艣nej zgodnie z okre艣leniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach ( tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 - "Ustawa o lasach") obejmuj膮ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo偶arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne prace z zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadle艣nictwa Strzelce w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zam贸wienia obejmuje sumaryczne ilo艣ci prac z hodowli i ochrony lasu, 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-22   Rozbi贸rka i utylizacja Lokalizacji Infrastruktury Przydro偶nej Krajowego Systemu Poboru Op艂at (Ministerstwo Finans贸w)
Przedmiotem zam贸wienia jest Rozbi贸rka i utylizacja Lokalizacji Infrastruktury Przydro偶nej Krajowego Systemu Poboru Op艂at (zwan膮 dalej IP KSPO). Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia wraz z warunkami 艣wiadczenia us艂ugi okre艣lony zosta艂 w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowi膮cych Za艂膮cznik I do SWZ, w tym w opisie przedmiotu zam贸wienia (OPZ) stanowi膮cym Za艂膮cznik 1 do PPU. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-22   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie budynku... (Towarzystwo Budownictwa Spo艂ecznego Warszawa Po艂udnie Sp. z o.o.)
1) Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us艂ugami w parterze budynku i gara偶em podziemnym na dzia艂kach ew. nr 3, 5, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9 z obr臋bu 3-12-66 przy ul. Agrestowej w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. a) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, b) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnie艅 i pozwole艅 na prowadzenie rob贸t budowlanych (w tym stosowne uzgodnienia z 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-21   BUDOWA OG脫LNODOST臉PNEJ STACJI TANKOWANIA WODORU WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 TOWARZYSZ膭C膭 NA TERENIE ZAJEZDNI PKM SP. Z... (Przedsi臋biorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest zaprojektowanie i wybudowanie og贸lnodost臋pnej stacji tankowania wodoru w standardzie 350 bar dla pojazd贸w autobusowych nale偶膮cych do PKM Sp z o.o. w Tychach oraz pojazd贸w ci臋偶arowych i osobowych klient贸w zewn臋trznych. Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Towarowej 1 w Tychach na terenie dzia艂ki 1283/16. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-13   Budowa 鈥瀙od klucz鈥 kot艂owni gazowej o mocy 350 MWt (CEZ Skawina S.A)
Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow臋, przygotowanie terenu budowy, wykonanie prac projektowych, rob贸t budowlano-monta偶owych, realizacj臋 dostaw urz膮dze艅 i materia艂贸w, przeprowadzenie monta偶y, rozruch贸w, ruch贸w regulacyjnych i pr贸bnych do przekazania Instalacji do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie szkole艅, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u偶ytkowanie oraz obs艂ug臋 gwarancyjn膮 i serwisow膮 w okresie gwarancji. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-13   Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodnik贸w, 艣cie偶ek rowerowych, oraz element贸w odwodnienia wraz z... (Skarb Pa艅stwa - Generalny Dyrektor Dr贸g Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Prowadz膮cy post臋powanie: Generalna D)
Przedmiotem zam贸wienia jest: 鈥濺emonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodnik贸w, 艣cie偶ek rowerowych, oraz element贸w odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dr贸g krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia艂 Opole Rejon w Nysie w terminie do 30.04.2028鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-02   Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kr臋g贸w i pokryw 偶elbetowych w dw贸ch nadle艣nictwach... (Polskie Towarzystwo Przyjaci贸艂 Przyrody 鈥瀙ro Natura鈥)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i posadowienie na odpowiednim pod艂o偶u 偶elbetowych kr臋g贸w wraz z 偶elbetow膮 pokryw膮 i przykrycie od g贸ry otworu wy艂azowego p艂ytk膮 betonow膮 oraz wyci臋cie otworu i fazowania aby powsta艂y konstrukcje betonowe chatek dla nietoperzy Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-01   Wykonanie rob贸t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw膮 鈥濺ozbudowa Szpitala o budynek Centrum... (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. 艣w. Jadwigi w Opolu)
Przedmiotem zam贸wienia jest budowa budynku psychiatrii dzieci臋cej dla Szpitala im. 艢w. Jadwigi w Opolu przy ul. Wodoci膮gowej 4, 45-221 Opole. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi za艂膮cznik nr 1A do SWZ, projekt architektoniczno-budowalny, przedmiary oraz STWiOR i projekt umowy. Za艂膮cznik nr 1A do SWZ stanowi膮cy opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la zakres gwarantowany/podstawowy oraz opisuje opcje niniejszego post臋powania. Zamawiaj膮cy zaznacza, i偶 za艂膮czone przedmiary stanowi膮 jedynie materia艂 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-29   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc. Osipy Lepertowizna - Jab艂onka Ko艣cielna (Zwi膮zek Powiatowo-Gminny "Jab艂onka")
Przedmiotem zam贸wienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna 鈥 Jab艂onka Ko艣cielna - w formule 鈥瀦aprojektuj i wybuduj鈥 w tym: - sporz膮dzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - sporz膮dzenie projektu budowlanego, - pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej pod艂o偶a, - uzyskanie przez wykonawc臋 opinii, uzgodnie艅 i pozwole艅 na realizacj臋 rob贸t, - sporz膮dzenie sta艂ej organizacji ruchu drogowego, - sporz膮dzenie projektu wykonawczego i 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-28   Utrzymanie czysto艣ci terenu administracyjnego Gminy Jastarnia w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2026 r (Gmina Jastarnia)
Przedmiotem zam贸wienia jest utrzymanie czysto艣ci terenu administracyjnego Gminy Jastarnia obejmuj膮ce:Utrzymanie czysto艣ci i porz膮dku na drogach, chodnikach, placach, 艣cie偶kach rowerowych, obiektach rekreacyjnych i sportowych, przej艣ciach i przejazdach kolejowych; Opr贸偶nianie i obs艂ug臋 艣mietniczek miejskich; Wywieszanie flag w dni 艣wi膮teczne;Usuwanie dzikich wysypisk; Cz膮stkowe remonty chodnik贸w, wjazd贸w i dr贸g rowerowych oraz oznakowania drogowego;Obs艂uga 艂awek miejskich Udzia艂 w akcjach przeciwpowodziowych. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-27   Budowa budynku u偶yteczno艣ci publicznej 鈥 Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 鈥 etap I (Powiat Wysokomazowiecki)
Przedmiotem zam贸wienia jest budowa budynku u偶yteczno艣ci publicznej 鈥 Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, lokalizowanego na dzia艂ce o nr ewid. 1515/22 w miejscowo艣ci Wysokie Mazowieckie po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym 0001 Wysokie Mazowieckie: Budowa budynku nowoczesnego, promuj膮cego w regionie budownictwo energooszcz臋dne, o liczbie kondygnacji naziemnych do 3 oraz 1 kondygnacji podziemnej, w pe艂ni dostosowanego dla os贸b niepe艂nosprawnych - I etap budowy: stan surowy zamkni臋ty z niezb臋dnymi 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-26   Budowa budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespo艂u trzech budynk贸w... (Otwocki Zak艂ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.)
Budowa budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespo艂u trzech budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych A,B i C wraz z drog膮 wewn臋trzn膮, przyulicznymi miejscami postojowymi, parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktur膮 techniczn膮. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-24   Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w Warszawie (Polskie Porty Lotnicze S.A.)
Przedmiot Umowy obejmuje w szczeg贸lno艣ci opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz wykonanie rob贸t budowlanych a w tym: 1) Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobran偶owego, a nast臋pnie projektu budowlanego (o ile b臋dzie wymagany) 2) Opracowanie wielobran偶owego projektu wykonawczego uwzgl臋dniaj膮cego etapowanie i podzia艂 prac wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz wszelkich projekt贸w warsztatowych niezb臋dnych do prawid艂owej realizacji przedmiotu umowy 3) Zg艂oszenie w imieniu Zamawiaj膮cego wniosku o 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-23   Realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w gr. IV i V na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Bielsku-Bia艂ej)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w IV i V grupy przy艂膮czeniowej na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Bielsku-Bia艂ej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi przez Zamawiaj膮cego, a w szczeg贸lno艣ci opracowanie dokumentacji projektowej, realizacj臋 wszystkich prac projektowych, dostaw, us艂ug, uzyskanie niezb臋dnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielaj膮cych pozwolenie na 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-23   鈥濸oprawa infrastruktury kulturalno鈥搒portowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele spo艂eczno-kulturalne鈥 (Gmina Wr贸blew)
4.1. Przedmiotem zam贸wienia pn. 鈥濸oprawa infrastruktury kulturalno 鈥 sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele spo艂eczno-kulturalne鈥 jest urz膮dzenie sali sportowo 鈥 widowiskowej, si艂owni oraz niezb臋dnego zaplecza dla Gminnego O艣rodka Kultury we Wr贸blewie poprzez m.in. monta偶 sceny modu艂owej, o艣wietlenia, nag艂o艣nienia oraz wyposa偶enia poszczeg贸lnych pomieszcze艅 w sprz臋t i meble. W ramach zagospodarowania wolnej przestrzeni publicznej wykonane zostan膮 prace zwi膮zane z wyr贸wnaniem i 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-22   Budowa budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespo艂u trzech budynk贸w... (Otwocki Zak艂ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.)
Budowa budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespo艂u trzech budynk贸w mieszkalnych wielorodzinnych A,B i C wraz z drog膮 wewn臋trzn膮, przyulicznymi miejscami postojowymi, parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktur膮 techniczn膮. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-21   Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym przy ul. 艢mi艂owskiego 39 w Siemianowicach 艢l膮skich (Gmina Siemianowice 艢l膮skie - Urz膮d Miasta Siemianowice 艢l膮skie w imieniu i na rzecz kt贸rej dzia艂a Miejskie Przedsi臋biorstwo Gosp)
zedmiotem zam贸wienia jest Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym przy ul. 艢mi艂owskiego 39 w Siemianowicach 艢l膮skich Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ 鈥 Przedmiar rob贸t, STWiORB Wykonawca udzieli Zamawiaj膮cemu gwarancji jako艣ci na roboty b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia, na okres 60 miesi臋cy, licz膮c od dnia nast臋pnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrze偶e艅 ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia, wykonanego na warunkach okre艣lonych w Specyfikacji Warunk贸w 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-15   Budowa w艂asnego 藕r贸d艂a wytw贸rczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia koszt贸w zakupu energii elektrycznej (Gmina Gilowice)
Zakres przedmiotu zam贸wienia obejmuje: Etap I Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnie艅,/warunk贸w/decyzji niezb臋dnych do pozwolenia na budow臋. Uzyskanie pozwolenia na budow臋. Etap II Realizacja zakresu rzeczowego poprzez: 1. Budow臋 farmy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW. 2. Dostaw臋 wraz z monta偶em magazynu energii elektrycznej o pojemno艣ci nie wi臋kszej ni偶 530 kWh i mocy inwertera do 300 kVA. 3. Dostaw臋 wraz z monta偶em stacji 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-15   Remont dw贸ch krat EscaMax na oczyszczalni 艁臋gi w Zakopanem (SEWIK Tatrza艅ska Komunalna Grupa Kapita艂owa Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest remont dw贸ch krat HUBER EscaMax Zamontowanych na oczyszczalni 艣ciek贸w 艁臋gi w Zakopanem. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Huber Technology Sp贸艂ka z o.o.
2023-11-14   Dostarczenie i zainstalowanie rezonansu magnetycznego z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczenia w kt贸rym... (艢l膮skie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z pozosta艂ym sprz臋tem wskazanym w opisie przedmiotu zam贸wienia, przeszkolenie pracownik贸w Zamawiaj膮cego oraz wykonanie budowlanych prac adaptacyjnych pomieszcze艅 w kt贸rych aparat b臋dzie posadowiony Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
2023-11-13   Zabudowa nowej instalacji odprowadzania spalin z kot艂贸w PTWM nr 8 i 9 w Elektrociep艂owni Siekierki w Warszawie (PGNiG Termika S.A.)
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonywanie przez Wykonawc臋 na rzecz Zamawiaj膮cego (w tym zaprojektowanie, dostawa, monta偶, uruchomienie, konfiguracja i przekazanie do eksploatacji) inwestycji pn.: 鈥瀂abudowa nowej instalacji odprowadzania spalin z kot艂贸w PTWM nr 8 i 9 Elektrociep艂owni Siekierki w Warszawie鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-10   Remont i utrzymanie dr贸g na terenie Miasta Gda艅ska z wy艂膮czeniem nawierzchni bitumicznych (Gda艅ski Zarz膮d Dr贸g i Zieleni)
Przedmiotem zam贸wienia remont i utrzymanie dr贸g na terenie Miasta Gda艅ska z wy艂膮czeniem nawierzchni bitumicznych w zakresie nawierzchni jezdni i chodnik贸w, w podziale na 5 obszar贸w: I OBSZAR 鈥 艢r贸dmie艣cie, II OBSZAR 鈥 Wsch贸d, III OBSZAR 鈥 Oliwa, IV OBSZAR 鈥 Wrzeszcz, V OBSZAR 鈥 Przymorze. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-10   Przebudowa budynku wraz z infrastruktur膮 w Warszawie przy ul. Banacha 2 na potrzeby Wydzia艂u Matematyki Informatyki... (Uniwersytet Warszawski)
Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa budynku wraz z infrastruktur膮 w Warszawie przy ul. Banacha 2 na potrzeby Wydzia艂u Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 鈥 cz臋艣膰 po艂udniowa i 艣rodkowa. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-09   Modernizacja o艣wietlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wi艣lica (Gmina Wi艣lica)
1. Przedmiot zam贸wienia stanowi: Modernizacj臋 oraz rozbudow臋 o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Wi艣lica polegaj膮ca na: Zadanie Nr 1: Modernizacji o艣wietlenia ulicznego Zadanie Nr 2: Rozbudowa o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy Wi艣lica polegaj膮cej na budowie nowych linii o艣wietleniowych napowietrznych i kablowych wraz z dowieszeniem opraw o艣wietleniowych Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Alpida Power Sp.zo.o
2023-11-09   Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z... (Szpital Wojew贸dzki w Poznaniu)
Przedmiotem zam贸wienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyj臋膰 planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojew贸dzkiego w Poznaniu. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera za艂膮cznik nr 8 do SWZ - opis przedmiotu zam贸wienia wraz ze wszystkimi za艂膮cznikami znajduj膮cymi si臋 pod linkiem https://cloud.lutycka.pl:12443/index.php/s/GrSZzAPZkJ8iKdP czyli w: 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-09   Realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w gr. IV i V na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Bielsku-Bia艂ej)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w IV i V grupy przy艂膮czeniowej na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Bielsku-Bia艂ej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi przez Zamawiaj膮cego, a w szczeg贸lno艣ci opracowanie dokumentacji projektowej, realizacj臋 wszystkich prac projektowych, dostaw, us艂ug, uzyskanie niezb臋dnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielaj膮cych pozwolenie na 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-08   Budowa mostu na rzece San wraz z budow膮 dr贸g dojazdowych i skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 886 (ul. Kr贸lowej... (Gmina Miasta Sanoka)
Przedmiotem zam贸wienia jest budowa mostu na rzece San wraz z budow膮 dr贸g dojazdowych i skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 886 (ul. Kr贸lowej Bony) 鈥 Etap II. Zam贸wienie realizowane b臋dzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej (ZRID) nr 1/23 z dnia 31.03.2023 r. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-07   Realizacja Decyzji PINB oraz PSP 鈥 Etap IX (Gmina Siemianowice 艢l膮skie - Urz膮d Miasta Siemianowice 艢l膮skie w imieniu i na rzecz kt贸rej dzia艂a Miejskie Przedsi臋biorstwo Gosp)
Przedmiotem zam贸wienia jest Realizacja Decyzji PINB oraz PSP 鈥 Etap IX (Remont elewacji oraz piwnic w budynku przy ul. Mickiewicza 5 w Siemianowicach 艢l膮skich) Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ 鈥 Przedmiar rob贸t, STWiORB Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-06   BUDOWA DW脫CH BUDYNK脫W GARA呕OWYCH WRAZ Z NIEZB臉DNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ WYBURZENIE BUDYNKU GARA呕OWEGO Nr 34... (Rejonowy Zarz膮d Infrastruktury we Wroc艂awiu)
Przedmiotem zam贸wienia jest budowa dw贸ch budynk贸w gara偶owych wraz z niezb臋dnym zagospodarowaniem terenu oraz wyburzenie budynku gara偶owego nr 34 w kompleksie wojskowym w 艢wi臋toszowie, realizowane w ramach zadania 21471 pn.: 鈥濨udowa budynk贸w gara偶owych w PST nr 1鈥 wraz z uzyskaniem pozwolenia na u偶ytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem w艂a艣ciwego organu o zako艅czeniu rob贸t. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zam贸wienia w my艣l ustawy PZP dla rzeczowej realizacji budowy 2 budynk贸w 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-03   Realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w gr. IV i V na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja Sp贸艂ka Akcyjna Oddzia艂 w Cz臋stochowie)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w IV i V grupy przy艂膮czeniowej na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Cz臋stochowie zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Za艂膮czniku nr 1 do Umowy pt. 鈥濿ykaz stawek nak艂ad贸w netto鈥 wraz z Zasadami zlecania prac zwi膮zanych z przy艂膮czaniem odbiorc贸w (IV i V grupa przy艂膮czeniowa), na podstawie poszczeg贸lnych zlece艅, o kt贸rych mowa w Projekcie Umowy kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 12 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-03   鈥濽trzymanie teren贸w zieleni parkowej鈥 (Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica)
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga - utrzymania teren贸w zieleni; Przez utrzymanie teren贸w zieleni parkowej rozumie si臋 w szczeg贸lno艣ci: - wszelkie prace ogrodnicze zwi膮zane z utrzymaniem i piel臋gnacj膮 zieleni parkowej, - prace zwi膮zane z utrzymaniem czysto艣ci dr贸g i alejek parkowych, - wszelkie prace porz膮dkowe zwi膮zane z utrzymaniem czysto艣ci w Parku , - prace zwi膮zane z utrzymaniem lustra Koziego Stawu, W ramach gwarancji b臋d膮 dokonywane przegl膮dy gwarancyjne (min 1 raz do roku) przez Wykonawc臋 rob贸t 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: OGRODY R膭CZKIEWICZ Micha艂 R膮czkiewicz
2023-11-02   ZAK4/068/2023 Realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w gr. IV i V na terenie dzia艂alno艣ci TAURON... (TAURON Dystrybucja S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w IV i V grupy przy艂膮czeniowej na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Wa艂brzychu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Za艂膮czniku nr 1 do Umowy pt. 鈥濿ykaz stawek nak艂ad贸w netto wraz z Zasadami zlecania prac zwi膮zanych z przy艂膮czaniem odbiorc贸w (IV i V grupa przy艂膮czeniowa), na podstawie poszczeg贸lnych zlece艅, o kt贸rych mowa w Projekcie Umowy kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 12 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-02   Realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w gr. III na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Gliwicach)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w III grupy przy艂膮czeniowej na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂 w Gliwicach. Przedmiot Zam贸wienia obejmowa膰 mo偶e w szczeg贸lno艣ci (lecz nie wy艂膮cznie): opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezb臋dnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielaj膮cych pozwolenie na budow臋, realizacj臋 rob贸t budowlano-monta偶owych i wyp艂at臋 wszelkich odszkodowa艅 wynikaj膮cych z wykonania tych rob贸t oraz 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-02   Zakup taboru autobusowego o nap臋dzie elektrycznym wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮ca na potrzeby komunikacji... (Gmina Miejska Z艂otoryja)
Przedmiot zam贸wienia obejmuje dostaw臋 2 sztuk niskopod艂ogowych, fabrycznie nowych, autobus贸w elektrycznych oraz dostaw臋, monta偶 i uruchomienie fabrycznie nowej stacji 艂adowania. 艁adowarki musz膮 by膰 kompatybilne z zaplanowanymi do zakupu autobusami elektrycznymi. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia znajduje si臋 w za艂膮czniku nr 1 do SWZ -Opis Przedmiotu zam贸wienia Szczeg贸艂owy zakres obowi膮zk贸w i wykonania przedmiotu zam贸wienia zosta艂 okre艣lony w za艂膮czniku nr 2 - Projekt umowy Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-31   Realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w gr. IV i V na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddzia艂 we Wroc艂awiu)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja prac zwi膮zanych z przy艂膮czeniem odbiorc贸w IV i V grupy przy艂膮czeniowej na terenie dzia艂alno艣ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia艂 we Wroc艂awiu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Za艂膮czniku nr 1 do Umowy pt. 鈥濿ykaz stawek nak艂ad贸w netto鈥, na podstawie poszczeg贸lnych zlece艅, o kt贸rych mowa w Projekcie Umowy stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 12 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-31   鈥濸rzebudowa DP Nr 1339F na odcinku od w臋z艂a A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel鈥 (Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Mi臋dzyrzeczu)
Przedmiot zam贸wienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od w臋z艂a autostradowego Trzciel do po艂udniowego wlotu na skrzy偶owanie skanalizowane typu rondo, budow臋 czterowylotowego skrzy偶owania skanalizowanego typu rondo oraz budow臋 obwodnicy m. Trzciel. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-31   BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ODYSEI, ORAZ W ULICY STRZELECKIEJ I CZE艢CI UL.... (Zak艂ad Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w 艁omiankach Sp. z o.o.)
BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ODYSEI, ORAZ W ULICY STRZELECKIEJ I CZE艢CI UL. TURYSTYCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W 艁OMIANKACH. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄