2023-10-24   鈥濩ykliczne dostawy artyku艂贸w biurowych dla RZGW Pozna艅 oraz jednostek podleg艂ych鈥 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮 cykliczne dostawy artyku艂贸w biurowych dla RZGW Pozna艅 oraz jednostek podleg艂ych. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
2023-10-23   Dostawa materia艂贸w eksploatacyjnych do urz膮dze艅 drukuj膮cych na potrzeby RZGW w roku 2024 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
4.1 Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa materia艂贸w eksploatacyjnych do urz膮dze艅 drukuj膮cych na potrzeby RZGW w roku 2024 do nast臋puj膮cych lokalizacji: Lokalizacja nr 1: Regionalny Zarz膮d Gospodarki Wodnej w Gda艅sku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gda艅sk Lokalizacja nr 2: Zarz膮d Zlewni w Chojnicach, ul. 艁u偶ycka 1A, 89-600 Chojnice Lokalizacja nr 3: Zarz膮d Zlewni w Elbl膮gu, Aleja Tysi膮clecia 11, 82-300 Elbl膮g Lokalizacja nr 4: Zarz膮d Zlewni w Gda艅sku, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-19   Us艂uga ochrony os贸b, mienia i budynk贸w na potrzeby PGW WP RZGW we Wroc艂awiu (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1 Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga ochrony os贸b i mienia obiekt贸w funkcjonuj膮cych na terenach RZGW we Wroc艂awiu. 1.1 Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia dla danej cz臋艣ci zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik nr 2.1 鈥 2.3 do SWZ. 1.2 Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych. 1.3 Zam贸wienie sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci: 1) cz臋艣膰 1 鈥 Monitoring wraz z ochron膮 i serwisem system贸w na obiektach Zarz膮du Zlewni w Legnicy; 2) cz臋艣膰 2 鈥 Monitoring wraz z ochron膮 i serwisem system贸w na obiektach Zarz膮du 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Piast Patrol Sp. z o.o. Piast Patrol sp. z o.o.,
2023-10-16   Sprz膮tanie biura Zarz膮du Zlewni w Poznaniu i podleg艂ych nadzor贸w wodnych w latach 2024-2025 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga polegaj膮ca na kompleksowym sprz膮taniu pomieszcze艅 oraz utrzymaniu w nale偶ytym stanie sanitarno-porz膮dkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ci膮gach komunikacyjnych w siedzibie Zarz膮du Zlewni w Poznaniu ul. Szewska 1 oraz w siedzibach podleg艂ych nadzor贸w wodnych. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Vigor Edukacja Sp. z o.o. Sp. k.
2023-10-16   Dostawy elektronarz臋dzi oraz narz臋dzi spalinowych wraz z akcesoriami dla RZGW w Gda艅sku (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮 dostawy elektronarz臋dzi oraz narz臋dzi spalinowych wraz z akcesoriami dla RZGW w Gda艅sku. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia i warunki realizacji zam贸wienia okre艣laj膮: - Opis przedmiotu zam贸wienia 鈥 Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy 鈥 Za艂膮cznik Nr 6 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-11   鈥濻ukcesywna dostawa materia艂贸w biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach oraz jednostek podleg艂ych鈥 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa pn.: 鈥濻ukcesywna dostawa materia艂贸w biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach oraz jednostek podleg艂ych鈥 Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia dla danej cz臋艣ci zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ Zam贸wienie sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci: Cz臋艣膰 1 鈥 RZGW Gliwice Cz臋艣膰 2 鈥 Zarz膮d Zlewni Gliwice Cz臋艣膰 3 鈥 Zarz膮d Zlewni Katowice Cz臋艣膰 4 鈥 Zarz膮d Zlewni Opole Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
2023-10-10   Us艂ugi zwi膮zane z utrzymaniem ciek贸w na terenie Nadzoru Wodnego Krak贸w 鈥 etap III (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮 us艂ugi zwi膮zane z utrzymaniem ciek贸w na terenie Nadzoru Wodnego Krak贸w. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 2 cz臋艣ci: Cz臋艣膰 1: 鈥濳onserwacja rzeki Bia艂uchy na u偶ytku ekologicznym w km 5+950-6+420 w m. Krak贸w鈥 Cz臋艣膰 2: 鈥濳onserwacja rzeki Bia艂uchy w km 0+940-0+970 w m. Krak贸w鈥 Szczeg贸艂owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zam贸wienia zawiera: za艂膮cznik nr 4a 鈥 4b do SIWZ 鈥 Opis przedmiotu zam贸wienia, za艂膮cznik nr 5a 鈥 5b do SWZ 鈥 Kosztorys ofertowy. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-09   艢cinanie na ciekach drzew zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu ludzi i obiekt贸w w roku 2023 na terenie Zarz膮du Zlewni w Lesznie (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga polegaj膮ca na wycince drzew rosn膮cych na skarpach rzek w pobli偶u zabudowa艅, dr贸g, budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej, u偶ytk贸w rolnych. Szczeg贸艂owy zakres prac zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA oraz Za艂膮cznik Nr 2 do SWZ - PRZEDMIAR. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-28   Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze 艣wiadczeniem us艂ugi dystrybucji na rzecz Pa艅stwowego Gospodarstwa... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze 艣wiadczeniem us艂ugi dystrybucji na rzecz Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zam贸wienie sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci: Cz臋艣膰 I: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze 艣wiadczeniem us艂ugi dystrybucji do punkt贸w poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniog贸rski, legnicki, opolski, wa艂brzyski i wroc艂awski; Cz臋艣膰 II: Kompleksowa 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Entrade Sp. z o.o. Entrade Sp. z.o.o. TAURON Sprzeda偶 GZE sp z o.o.
2023-09-27   Obs艂uga w zakresie dzia艂a艅 public relations: produkcja spot贸w telewizyjnych i radiowych oraz zakup powierzchni do... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest obs艂uga w zakresie dzia艂a艅 public relations: produkcja spot贸w telewizyjnych i radiowych oraz zakup powierzchni do publikacji sponsorowanych. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Tarraya Sp贸艂ka Akcyjna
2023-09-26   Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Raportu Oddzia艂ywania na 艢rodowisko dla zadania pn. 鈥濨udowa... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Raportu Oddzia艂ywania na 艢rodowisko dla zadania pn. 鈥濨udowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skar偶ysku Kamiennej鈥. 2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj膮cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast臋pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-22   Odcinkowa konserwacja cieku Bielszowickiego w km 0+000 鈥 13+000, m. Zabrze i Ruda 艢l膮ska (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Prace b臋d膮 polega艂y m. innymi na: 鈥 r臋cznym wykoszeniu porost贸w g臋stych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem; 鈥 r臋cznym 艣cinaniu zakrzacze艅 wraz z oczyszczeniem terenu po wycince; 鈥 r臋cznym wykoszeniu porost贸w g臋stych, twardych z dna cieku wraz z wygrabieniem; 鈥 hakowaniu ro艣lin korzeni膮cych si臋 w dnie. Powy偶sze zadanie polega膰 b臋dzie na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta cieku w celu zapewnienia stabilno艣ci i dro偶no艣ci koryta oraz swobodnego sp艂ywu w贸d. Zakres prac nale偶y wykona膰 z nale偶yt膮 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Zak艂ad Budownictwa Wodnego i Konserwacji BUDWOD SC
2023-09-22   Dostawa energii na potrzeby w艂asne instalacji OZE PGW Wody Polskie z obowi膮zkiem zakupu energii w nich wytworzonej,... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 17 instalacji OZE Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (elektrowni wodnych) wraz z obowi膮zkiem zakupu wytworzonej w nich energii elektrycznej i us艂ug膮 bilansowania handlowego. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik nr 10 do SWZ. Wykaz instalacji OZE obj臋tych niniejszym postepowaniem obejmuje Za艂膮cznik nr 2 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Renpro Sp. z o.o.
2023-09-18   Wycinka drzew z terenu ZZ Nysa z podzia艂em na cz臋艣ci (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie wycinki drzew z koryta rzek i potok贸w w zakresie: Cz臋艣膰 1 - wycinka 186 szt. drzew trudnych oraz usuni臋cie samosiejek rosn膮cych na terenie w/w Nadzoru - usuni臋cie samosiejek z powierzchni 0,217,ha - oczyszczenie terenu z pozosta艂o艣ci po wycince (drobnych ga艂臋zi, itp.) - transport drewna na miejsce sk艂adowania, tj. zbiornik Otmuch贸w Cz臋艣膰 2 - wycinka 28 szt. drzew z koryt potok贸w - rozdrobnienie ga艂臋zi r臋bakiem - transport d艂u偶yc oraz konar贸w do miejsca sk艂adowania - 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: HARY i JANSON Sp. Jawna K. Janson, M. Polywka
2023-09-15   Us艂ugi zwi膮zane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpiecze艅stwa budowli hydrotechnicznych znajduj膮cych... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮: Us艂ugi zwi膮zane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpiecze艅stwa budowli hydrotechnicznych znajduj膮cych si臋 na terenie ZZ August贸w - Kana艂 Augustowski ; 2. Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego oraz sporz膮dzenie oceny stanu technicznego i bezpiecze艅stwa obiekt贸w hydrotechnicznych Kana艂u Augustowskiego tj.: a) Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i bezpiecze艅stwa 艣luz 偶eglugowych znajduj膮cych 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: NAVPRO SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭
2023-09-15   鈥濿ykonanie ocen okresowych obiekt贸w hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Zarz膮du Zlewni w Krakowie鈥 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest Wykonanie ocen okresowych obiekt贸w hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Zarz膮du Zlewni w Krakowie. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 4 cz臋艣ci: Cz臋艣膰 1: 鈥濷cena pi臋cioletnia stanu technicznego i bezpiecze艅stwa wa艂贸w przeciwpowodziowych rzeki Serafa, km lewy wa艂 - 0+000-2+950, km prawy wa艂 - 0+000-3+250鈥. Cz臋艣膰 2: 鈥濷cena pi臋cioletnia - wa艂y potoku Brze藕nickiego w km 0+0001+875P, 0+000- 1+875L w msc. Brze藕nica, gm. Brze藕nica鈥 Cz臋艣膰 3: 鈥濷cena pi臋cioletnia stanu technicznego 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: SABLO Sp. z o.o.
2023-09-15   Dostawy zwi膮zane z utrzymaniem szlak贸w 偶eglugowych na terenie RZGW w Gda艅sku w podziale na cz臋艣ci (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia s膮 dostawy zwi膮zane z utrzymaniem szlak贸w 偶eglugowych na terenie RZGW w Gda艅sku z podzia艂em na cz臋艣ci. 2. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych. 2.1 Zam贸wienie sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci: 1) Cz臋艣膰 1: Dostawy zwi膮zane z utrzymaniem szlak贸w 偶eglugowych na terenie NW Malbork i OH Buczyniec; 2) Cz臋艣膰 2: Dostawa baken贸w do utrzymania szlaku 偶eglugowego rz. Wis艂a oraz Martwa Wis艂a na terenie dzia艂ania ZZ w Tczewie; 3) Cz臋艣膰 3: Zakup znak贸w 偶eglugowych na szlaki i 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-12   Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punkt贸w poboru RZGW w Gda艅sku na okres 01 stycze艅 鈥 31 grudzie艅 2024 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmuj膮ca sprzeda偶 energii elektrycznej oraz 艣wiadczenie us艂ugi dystrybucji energii elektrycznej dla punkt贸w poboru zlokalizowanych na obszarze ENERGA Operator S.A. 2. Wykaz punk贸w poboru, w kt贸rym opisano dane identyfikuj膮ce punkty poboru energii elektrycznej (dalej PPE) stanowi Za艂膮cznik nr 2 do SWZ. 3. Warunki dotycz膮ce realizacji zam贸wienia okre艣lone zosta艂y w Projektowanych postanowieniach umowy stanowi膮cych Za艂膮cznik nr 6 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-11   Zakup minikoparki wraz z przyczep膮 transportow膮 dla Zespo艂u Wsparcia Technicznego w Ostro艂臋ce (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest zakup minikoparki wraz z przyczep膮 transportow膮 dla Zespo艂u Wsparcia Technicznego w Ostro艂臋ce. 2. Opis przedmiotu zam贸wienia: - Szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia, okre艣la opis przedmiotu zam贸wienia 鈥 za艂膮cznik nr 5 do SWZ oraz projekt umowy stanowi膮cy za艂膮cznik nr 3 do SWZ. Parametry i wymagania wskazane w OPZ okre艣laj膮 minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, u偶ytkowe, jako艣ciowe i funkcjonalne jakie ma spe艂nia膰 dostarczony zamawiaj膮cemu przedmiot 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-11   Zakup traktora kosz膮cego na potrzeby Zarz膮du Zlewni w Bia艂ymstoku, Ostro艂臋ce, Augustowie (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest zakup traktora kosz膮cego na potrzeby Zarz膮du Zlewni w Bia艂ymstoku, Ostro艂臋ce, Augustowie. 2. Opis przedmiotu zam贸wienia: - Szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia, okre艣la opis przedmiotu zam贸wienia 鈥 za艂膮cznik nr 5 do SWZ oraz projekt umowy stanowi膮cy za艂膮cznik nr 3 do SWZ. Parametry i wymagania wskazane w OPZ okre艣laj膮 minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, u偶ytkowe, jako艣ciowe i funkcjonalne jakie ma spe艂nia膰 dostarczony zamawiaj膮cemu przedmiot 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-11   Dostawa zdalnie sterowanego robota kosz膮cego dla Zarz膮du Zlewni w Ostro艂臋ce i Zarz膮du Zlewni w Bia艂ymstoku (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest Dostawa zdalnie sterowanego robota kosz膮cego dla Zarz膮du Zlewni w Ostro艂臋ce i Zarz膮du Zlewni w Bia艂ymstoku. 2. Opis przedmiotu zam贸wienia: - Szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia, okre艣la opis przedmiotu zam贸wienia 鈥 za艂膮cznik nr 5 do SWZ oraz projekt umowy stanowi膮cy za艂膮cznik nr 3 do SWZ. Parametry i wymagania wskazane w OPZ okre艣laj膮 minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, u偶ytkowe, jako艣ciowe i funkcjonalne jakie ma spe艂nia膰 dostarczony 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-08   Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 11 jednostek organizacyjnych Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby 11 jednostek organizacyjnych Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ, w kt贸rym opisano dane identyfikuj膮ce Punkty Poboru Energii elektrycznej (PPE) wraz ze wskazaniem przewidywanych termin贸w rozpocz臋cia dostaw do ka偶dego z nich. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Tauron Sprzeda偶 Sp. z o.o.
2023-09-08   Dostawa mebli do pokoi go艣cinnych na potrzeby RZGW w Bia艂ymstoku z podzia艂em na cz臋艣ci (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest: Dostawa mebli do pokoi go艣cinnych na potrzeby RZGW w Bia艂ymstoku z podzia艂em na cz臋艣ci. 2. Szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia, okre艣la opis przedmiotu zam贸wienia鈥 za艂. nr 7. 3. Zam贸wienia b臋d膮 realizowane przez poszczeg贸lne jednostki organizacyjne Zamawiaj膮cego na podstawie odr臋bnego zlecenia tych jednostek. 4. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 wykona膰 przedmiot zam贸wienia z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 oraz wedle najlepszej wiedzy i do艣wiadczenia. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: MEBELLI Marcin Kulbacki
2023-09-07   鈥濪ostawa znak贸w nawigacyjnych na potrzeby Zarz膮du Zlewni we Wroc艂awiu鈥 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa znak贸w nawigacyjnych celem wymiany starego i brakuj膮cego oznakowania na nowe spe艂niaj膮ce r贸wnie偶 wymagania do 偶eglugi nocnej, tj. na znaki pokryte foli膮 odblaskow膮 odpowiedniej generacji. W wyniku realizacji zadania mo偶liwa b臋dzie poprawa warunk贸w bezpiecze艅stwa na odcinkach dr贸g wodnych podlegaj膮cych pod Zarz膮d Zlewni we Wroc艂awiu oraz w przysz艂o艣ci uruchomienie 偶eglugi nocnej na tych odcinkach. 1. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik Nr 7 do SWZ 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-07   Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej 鈥 RZGW Gliwice (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest zadanie pn. 鈥濪ostawa gazu ziemnego z sieci gazowej 鈥 RZGW Gliwice鈥 Przedmiotem zam贸wienia jest: dostawa paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego E oraz 艣wiadczenie us艂ug jego dystrybucji przy ci艣nieniu nie mniejszym ni偶 1,6 kPa do obiekt贸w PGW WP b臋d膮cych w administracji RZGW w Gliwicach Zam贸wienie podzielone jest na nast臋puj膮ce cz臋艣ci: Cz臋艣膰 1: ZZ Katowice Cz臋艣膰 2: RZGW Gliwice Wykonawca mo偶e z艂o偶y膰 ofert臋 na jedn膮 lub dwie cz臋艣ci zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: PGNiG Obr贸t Detaliczny Sp. z o.o.
2023-09-01   Doz贸r, ochrona mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowanie system贸w alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiekt贸w... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga polegaj膮ca na dozorze, ochronie mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowaniu system贸w alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiekt贸w administracyjnych i hydrotechnicznych b臋d膮cych w posiadaniu i administracji Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na 5 cz臋艣ci. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia dla danej cz臋艣ci zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ. Wizja w terenie: 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: AGAR Agencja Ochrony Sp贸艂ka z ograniczon膮... Agencja Detektywistyczna, Konwoju i... ERA Sp贸艂ka z o.o. KOMES Ochrona Sp贸艂ka z o.o. NOVIA Sp贸艂ka z o.o. Wolf II S艂u偶ba Ochrony Sp. z o.o. Wolf S艂u偶ba Ochrony Sp. z o.o.
2023-08-31   Elektronarz臋dzia oraz narz臋dzia spalinowe wraz z akcesoriami 鈥 RZGW Gliwice (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
cz臋艣膰 1 Dostawa elektronarz臋dzi wraz z akcesoriami dla Zarz膮du Zlewni Katowicach cz臋艣膰 2 Dostawa narz臋dzi spalinowych wraz z akcesoriami dla Zarz膮du Zlewni w Katowicach cz臋艣膰 3 Dostawa elektronarz臋dzi wraz z akcesoriami dla Zarz膮du Zlewni w Opolu cz臋艣膰 4 Dostawa narz臋dzi spalinowych wraz z akcesoriami dla Zarz膮du Zlewni w Opolu cz臋艣膰 5 Dostawa elektronarz臋dzi wraz z akcesoriami dla Zarz膮du Zlewni Gliwicach cz臋艣膰 6 Dostawa narz臋dzi spalinowych wraz z akcesoriami dla Zarz膮du Zlewni w Gliwicach Wykonawca 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: ELPIS TRADE Sp. z o. o. Karolina Kozera - McWilliam Techbud-Handel Salon Techniczny Sp. z o. o.
2023-08-31   Dostawa posi艂k贸w profilaktycznych na potrzeby Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarz膮du... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮 dostawy posi艂k贸w profilaktycznych na potrzeby Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zamawiaj膮cy podzieli艂 zam贸wienie na 6 cz臋艣ci, gdzie ka偶da cz臋艣膰 stanowi oddzielny przedmiot zam贸wienia: 鈥 Cz臋艣膰 1: Dostawa posi艂k贸w dla Zarz膮du Zlewni w Kielcach. 鈥 Cz臋艣膰 2: Dostawa posi艂k贸w dla Zarz膮du Zlewni w Krakowie. 鈥 Cz臋艣膰 3: Dostawa posi艂k贸w dla Zarz膮du Zlewni w Nowym S膮czu. 鈥 Cz臋艣膰 4: Dostawa posi艂k贸w dla Zarz膮du Zlewni w 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.
2023-08-30   Dostawa mebli specjalistycznych (rega艂y magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa: Dostawa mebli specjalistycznych (rega艂y magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych. Przedmiot zam贸wienia podzielony jest na 3 cz臋艣ci. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: KJMK Meble Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Metalzbyt-Hurt Sp贸艂ka z ograniczon膮...
2023-08-30   Dostawa oleju nap臋dowego do agregat贸w pr膮dotw贸rczych Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest sukcesywna dostawa w 2024 t. ok. 12.000 l oleju nap臋dowego do agregat贸w pr膮dotw贸rczych Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarz膮du Zlewni w Nysie dla jednostek terenowych w Zwierzy艅cu oraz Siestrzechowicach oraz Zarz膮du Zlewni we Wroc艂awiu dla jednostek w Rzeczycy oraz Prawikowie. 2. Wykaz jednostek, szacunkow膮 ilo艣膰 oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowi膮cy Za艂膮cznik nr 1 do Umowy. 3. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Gaz Petrol Sp. z o.o.
2023-08-28   Dostawa 106 rega艂贸w archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i monta偶em (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa 106 rega艂贸w archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i monta偶em. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ 鈥 Opis przedmiotu zam贸wienia. 2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj膮cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast臋pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Przedsi臋biorstwo Produkcyjno-Handlowe...
2023-08-28   Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiekt贸w hydrotechnicznych Zarz膮du Zlewni w Poznaniu (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest Wykonanie ocen stanu technicznego dla obiekt贸w hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie dzia艂ania Zarz膮du Zlewni w Poznaniu. Zamawiaj膮cy podzieli艂 zam贸wienie na 5 cz臋艣ci, gdzie ka偶da cz臋艣膰 stanowi oddzielny przedmiot zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam贸wienia dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci, z podaniem ich lokalizacji okre艣laj膮: opisy przedmiotu zam贸wienia, formularze cenowe, wz贸r umowy. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Biuro Obs艂ugi Inwestycji Emilia Serkowska Lider IMS Jan Synoradzki Pracownia Projektowa Piotr Trybu艣
2023-08-25   Dostawa opa艂u do jednostek Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na 8 cz臋艣ci (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa opa艂u do jednostek Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na 8 cz臋艣ci, dok艂adne informacje w tym zakresie zawiera szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia w za艂膮czniku nr 3 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-24   Remonty jednostek p艂ywaj膮cych wykorzystywanych do prac utrzymaniowych oraz utrzymania szlak贸w 偶eglugowych (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug (prac) zwi膮zanych z wykonaniem remont贸w jednostek p艂ywaj膮cych i ich przegl膮d贸w celem odnowienia klasy, nale偶膮cych do Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wroc艂awiu, poprzez wykonanie czynno艣ci zwi膮zanych z przywr贸ceniem pierwotnego poziomu technicznego i u偶ytkowego 艣rodka trwa艂ego utraconego na skutek up艂ywu czasu i eksploatacji. Wszystkie prace musz膮 by膰 wykonywane pod nadzorem okre艣lonym w obowi膮zuj膮cych przepisach z zakresu 偶eglugi 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-23   Bezgot贸wkowy zakup paliwa do pojazd贸w s艂u偶bowych oraz sprz臋tu zmechanizowanego Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest sukcesywny bezgot贸wkowy zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w s艂u偶bowych oraz sprz臋tu zmechanizowanego w 2023 r.: olej nap臋dowy ON, benzyna bezo艂owiowa PB 95, benzyna bezo艂owiowa PB 98, gaz propan-butan (LPG) i dodatkowo (cz臋艣ciach 2,3,4,5,7,8,10,11 i 12 zam贸wienia) mycie zewn臋trzne pojazd贸w s艂u偶bowych Zamawiaj膮cego w myjniach automatycznych w sieci stacji paliw Wykonawcy oraz w cz.12 zam贸wienia dora藕ny zakup p艂yn贸w eksploatacyjnych oraz drobnych akcesori贸w samochodowych do 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: ORLEN Sp贸艂ka Akcyjna
2023-08-23   Utrzymanie ciek贸w naturalnych i urz膮dze艅 wodnych II w 2023 r. 鈥 obiekty nadzor贸w wodnych 鈥 Zarz膮d Zlewni w Poznaniu (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie bie偶膮cej konserwacji (utrzymanie) ciek贸w naturalnych i urz膮dze艅 wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawno艣ci technicznej 鈥 polegaj膮cej przede wszystkim na ochronie przed powodzi膮 i susz膮, b臋d膮cych pod nadzorem Zarz膮du Zlewni w Poznaniu. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 17 cz臋艣ci. Szczeg贸艂owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zam贸wienia dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci (z podzia艂em na zadania), z podaniem ich lokalizacji, 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: DREW-KOS SP. z o. o. Graczyk 艁ukasz Graczyk HYDROWODKAN Sp. z o. o. Hydrowodkan sp. z o.o. ROBOTY ZIEMNE Roboty Ziemne St臋pa Rados艂aw
2023-08-23   Rezerwacja,zakup i dostawy bilet贸w lotniczych,kolejowych,autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasa偶erskie... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego jest rezerwacja, zakup i dostawy bilet贸w lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasa偶erskie i po艣redniczenie w procesie wizowym oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla PGW WP, w podziale na cz臋艣ci: Cz臋艣膰 1: Rezerwacja oraz zakup miejsc hotelowych w kraju i zagranic膮 dla PGW WP Cz臋艣膰 2: Rezerwacja, zakup i dostawa bilet贸w lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasa偶erskie oraz 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-17   鈥濿ycinka drzew na terenie Zarz膮du Zlewni w Lw贸wku 艢l膮skim: Cz臋艣膰 1. Wycinka drzew na terenie w Nadzoru Wodnego... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
鈥濿ycinka drzew na terenie Zarz膮du Zlewni w Lw贸wku 艢l膮skim: Cz臋艣膰 1. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Kamienna G贸ra, NW Jelenia G贸ra Cz臋艣膰 2. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Boles艂awiec, NW Lw贸wek 艢l膮ski Cz臋艣膰 3. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Luba艅 Cz臋艣膰 4. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego 呕aga艅 Cz臋艣膰 5. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Szprotawa, NW Polkowice鈥 Zamawiaj膮cy informuje, i偶 kwota jak膮 zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia wynosi 200 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: F.U.H. Mamut Dariusz 呕murko
2023-08-11   Zakup oznakowania p艂ywaj膮cego oraz brzegowego wraz z akcesoriami 鈥 Zarz膮d Zlewni w Poznaniu (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa znak贸w nawigacyjnych p艂ywaj膮cych i brzegowych oraz tablic informacyjnych i osprz臋tu cumowniczego wraz z materia艂ami pomocniczymi na potrzeby 艣r贸dl膮dowej drogi wodnej rzeki Warty w km 147+000 鈥 333+000 na terenie Zarz膮du Zlewni w Poznaniu. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 3 cz臋艣ci: 鈥 cz臋艣膰 1 鈥 Znaki nawigacyjne p艂ywaj膮ce 鈥 cz臋艣膰 2 鈥 Osprz臋t cumowniczy i pozosta艂e materia艂y 鈥 cz臋艣膰 3 鈥揨naki nawigacyjne brzegowe oraz tablice informacyjne Szczeg贸艂owy opis przedmiotu 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Erplast Sp贸艂ka z o. o. Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.
2023-08-11   鈥濪ostawa oraz najem d艂ugoterminowy specjalistycznych jednostek p艂ywaj膮cych dla ZZ Ko艂o鈥 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem przedmiotem zam贸wienia jest dostawa jednej szt. nowej 艂odzi kosz膮cej o nap臋dzie mechanicznym (silnik o mocy 30-40 KM) z przednim listwowym elementem kosz膮cym 鈥濼鈥 oraz zgarniark膮, z daszkiem chroni膮cym od s艂o艅ca/deszczu operator贸w podczas pracy wraz z now膮 przyczep膮 do transportu o parametrach przystosowanych do 艂odzi kosz膮cej z wci膮gark膮 hydrauliczn膮. Szczeg贸艂owy zakres zam贸wienia okre艣la Opis przedmiotu zam贸wienia. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: JUKON Konrad Jutrzenka
2023-08-11   Pog艂臋bienia kana艂贸w i ich po艂膮cze艅 z jeziorami (w pi臋ciu lokalizacjach) (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest pog艂臋bienia kana艂贸w i ich po艂膮cze艅 z jeziorami (w pi臋ciu lokalizacjach). 2. Zam贸wienie obejmuje m.in.: 1) organizacj臋 placu budowy, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku 偶eglugowego na czas prowadzenia rob贸t po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Bia艂ymstoku, wyznaczenie akwenu prowadzonych rob贸t za pomoc膮 liny stalowej i 偶贸艂tych p艂ywak贸w, wyznaczenie miejsca sk艂adowania urobku z pog艂臋bie艅, wyznaczenie miejsca zrzutu urobku, oczyszczenie pog艂臋bianego dna szlaku 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Przedsi臋biorstwo Budownictwa Wodnego w...
2023-08-11   Dostawa kosiarek (z podzia艂em na cz臋艣ci, ZZ Legnica) (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa kosiarek przeznaczonych do koszenia wa艂贸w przeciwpowodziowych, skarp ciek贸w i zbiornik贸w wodnych na terenie dzia艂ania Zarz膮du Zlewni w Legnicy, z podzia艂em na cz臋艣ci. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Przedsi臋biorstwo Handlowo Us艂ugowe... TOMEX Tomasz Herian
2023-08-11   鈥濪ostawy zwi膮zane z utrzymaniem szlak贸w 偶eglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach.鈥 (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia s膮: 鈥濪ostawy zwi膮zane z utrzymaniem szlak贸w 偶eglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach鈥 Szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia, okre艣la opis przedmiotu zam贸wienia鈥 za艂膮cznik nr 1 do SWZ Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Symetria Sp. z o.o. SYMMETRIA Sp. z o.o. Sp. k
2023-08-09   Sukcesywna dostawa materia艂u zarybieniowego do obwod贸w rybackich wraz z us艂ug膮 dowozu i zarybieniem (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa materia艂u zarybieniowego wraz z dowozem do obwod贸w rybackich zlokalizowanych na terenie 7 regionalnych zarz膮d贸w gospodarki wodnej oraz us艂uga zarybienia realizowana na potrzeby PGW Wody Polskie. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 17 cz臋艣ci 鈥 szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮 Za艂膮czniki nr 1.1 鈥 1.17 do SWZ (dla ka偶dej z cz臋艣ci odr臋bnie). 2. Zamawiaj膮cy informuje, i偶 kwota jak膮 zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia w zakresie wszystkich 17 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Gospodarstwo Rybackie Ryby-Borucin 艁ukasz... Grupa Aqua Andrzej Karpi艅ski Przedsi臋biorstwo...
2023-08-07   Utrzymanie wa艂贸w przeciwpowodziowych na terenie Zarz膮du Zlewni w Lw贸wku 艢l膮skim (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Utrzymanie wa艂贸w przeciwpowodziowych na terenie Zarz膮du Zlewni w Lw贸wku 艢l膮skim Szczeg贸艂owy zakres prac zawiera Za艂膮cznik Nr 1 do SWZ - Przedmiary rob贸t - 7 szt. oraz Za艂膮cznik Nr 2 do SWZ - Opisy przedmiotu zam贸wienia - 7 szt. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Przedsi臋biorstwo Handlowo Us艂ugowe MAXBUD... Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe Zdzis艂aw Przyby艂ek Zak艂ad Produkcyjno Us艂ugowo Handlowy Micha艂 Klak Zak艂ad Us艂ug WODDAN Danowski Czes艂aw
2023-08-07   Wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wod膮, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - Suchy... (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie operat贸w wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wod膮 wraz z instrukcj膮 eksploatacji dla budowli pi臋trz膮cych zlokalizowanych na terenie dzia艂ania Zarz膮du Zlewni w Lw贸wku 艢l膮skim: Suchy Zbiornik Krzesz贸w I, Suchy Zbiornik Krzesz贸w II i Suchy Zbiornik Mys艂akowice, wraz ze sporz膮dzeniem projektu wniosku o wydanie na rzecz Zamawiaj膮cego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie pi臋trzenia wody i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wod膮. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Komes Water Sp. z o.o.
2023-08-03   UTRZYMANIE RZEK NA TERENIE ZARZ膭DU ZLEWNI W LEGNICY (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest US艁UGA pn.: utrzymanie rzek na terenie Zarz膮du Zlewni w Legnicy w podziale na 6 cz臋艣ci. Us艂ugi polegaj膮ce na wykonaniu prac utrzymaniowych na ciekach znajduj膮cych si臋 na terenie dzia艂ania Nadzoru Wodnego Jawor, Nadzoru Wodnego Legnica, Nadzoru Wodnego 艢widnica: dotycz膮 m.in.: wykoszenie porost贸w ze skarp cieku i dna wraz z wygrabieniem, usuni臋cie zakrzacze艅, samosiejek z koryta wraz z utylizacj膮, wycinka drzew, usuni臋cia odpad贸w z koryta wraz z wywozem, wykonanie lokalnie 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Dariusz Anisiewicz MELKANBUD SP脫艁KA JAWNA DYNOWSKA, KUCHTA
2023-07-31   Dostawa materia艂贸w budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW we Wroc艂awiu (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa materia艂贸w budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW we Wroc艂awiu - zam贸wienie podzielone jest na 6 cz臋艣ci. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia dla danej cz臋艣ci zam贸wienia zawiera Za艂膮czniki Nr 3 oraz Formularze asortymentowo- cenowe dla danej cz臋艣ci stanowi膮ce Za艂膮czniki Nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: ELPIS TRADE SP. Z O.O. Metalzbyt- Hurt Sp. z o.o.
2023-07-31   Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Rawy w km 8+620 鈥 12+900 (ul. Sokolska do ul. Ga艂eczki) na terenie m. Katowice (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Zakres prac: 鈥 r臋czne wykoszenie porost贸w g臋stych, twardych ze skarp 鈥 wygrabienie wykoszonych porost贸w ze skarp o szeroko艣ci ponad 2,0 m 鈥 r臋czne 艣cinanie i karczowanie 艣redniej g臋sto艣ci krzak贸w i podszycia 鈥 hakowanie przy zaro艣ni臋ciu powierzchni lustra wody do 30% (ok. 5% d艂ugo艣ci cieku) 鈥 Usuwanie zator贸w i nieczysto艣ci tamuj膮cych swobodny przep艂yw w贸d w korytach ciek贸w oraz zanieczyszcze艅 z p贸艂eczek przy cieku 鈥 Usuwanie zanieczyszcze艅 sta艂ych z lustra wody (pnie, k艂ody, trzcina, trawa)+usuwane 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Us艂ugi Techniczno In偶ynieryjne Kamil Lisowski
2023-07-28   Dostawa 艂odzi wraz z silnikiem zaburtowym i przyczep膮 - RZGW we Wroc艂awiu - Dostawa do Zarz膮du Zlewni w Zielonej G贸rze (Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa 艂odzi wraz z silnikiem zaburtowym i przyczep膮 dla cel贸w prawid艂owego prowadzenia inspekcji na zbiornikach wodnych w zakresie kontroli pomost贸w i nielegalnych grodze艅 oraz w trakcie interwencji i zdarze艅 kryzysowych. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: VCR Jaros艂aw Bocian