Zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

>20 zamówienia archiwalne

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością historycznie był nabywcą sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, pojazdy silnikowe i pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób.

Ostatnie zamówienia dokonane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2024-01-29   Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. o długości do 18,75m zasilanych olejem napędowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-22   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.) oraz zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
2023-08-11   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia są: ”Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: • letniego, • przejściowego, • zimowego, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” (Dz.U. z 2023r. poz. 1314 z późn. zm.). Całkowita wielkość zamówienia: 7 300 000 litrów oleju napędowego. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Unimot Paliwa Sp. z o.o.
2023-06-27   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.) oraz zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PKS Południe Sp. z o.o.
2023-03-14   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst 2 / 8 jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PKS Południe Sp. z o.o.
2023-02-21   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PKS Południe Sp. z o.o.
2023-01-19   Uruchomienie i kompleksowe zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu i kompleksowym zarządzaniu systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku Każda stacja rowerowa składa się z: terminala pozwalającego na rejestrację w systemie, wypożyczenie oraz zwrot roweru bez konieczności użycia telefonu komórkowego, 12-tu stojaków i 8-u rowerów, przy czym stacja „Katowice Rynek” składa się z 20-tu stojaków i 10-ciu rowerów. Wykonawca udostępnienia darmową aplikację … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
2023-01-19   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
2023-01-16   Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych zasilanych gazem CNG dla PKM... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych zasilanych gazem CNG dla PKM Katowice Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
2022-11-14   Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych zasilanych gazem CNG dla PKM... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych zasilanych gazem CNG dla PKM Katowice Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2022-07-25   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PKS Południe Sp. z o.o.
2022-07-21   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia są: ”Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: • letniego, • przejściowego, • zimowego, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” (Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późn. zm.). Całkowita wielkość zamówienia: 7 500 000 litrów oleju napędowego. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa Sp. z o.o.
2022-03-17   Dostawa 22 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie hybrydowym dla PKM... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie hybrydowym dla PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”, tj.: 2.1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie hybrydowym spełniających wymagania określone w punkcie III.8. SWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, 2.2. zadanie nr 2: dostawa 17 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Volvo Bus Corporation
2022-02-18   Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”, 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PKS Południe Sp. z o.o.
2022-01-11   Uruchomienie i kompleksowe zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu i kompleksowym zarządzaniu systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia do 1 listopada 2022 roku. Każda stacja rowerowa składa się z: terminala pozwalającego na rejestrację w systemie, wypożyczenie oraz zwrot roweru bez konieczności użycia telefonu komórkowego, 12-tu stojaków i 8-u rowerów, przy czym stacja „Katowice Rynek” składa się z 20-tu stojaków i 10-ciu rowerów. Wykonawca udostępnienia darmową aplikację … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
2021-08-18   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego. Spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.). Szacowana wielkość zamówienia: 7 500 000,00 litrów. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa Sp. z o.o.
2021-04-15   Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. spełniających wymagania określone w punkcie III.8 SIWZ, zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
2020-12-17   Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. spełniających wymagania określone w punkcie III.8 SIWZ, zwanych dalej autobusami przegubowymi. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.
2020-08-04   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego. Spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.). Szacowana wielkość zamówienia: 7 500 000,00 litrów. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Transoil Group Sp. z o.o. Sp. k.
2020-04-23   Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice sp. z o.o. spełniających wymagania określone w punkcie III.9 SIWZ, zwanych dalej autobusami przegubowymi. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach SA
2020-02-10   Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na 2 części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”, tj.: 1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9 SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, 2. zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
2019-08-16   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego, Spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Szacowana wielkość zamówienia: 7 500 000,00 litrów. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20 %. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
2019-04-26   Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o. jako autobus o napędzie elektrycznym rozumie się autobus napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym, a elektryczny układ napędowy musi być zasilany z zabudowanego w autobusie magazynu energii składającego się z akumulatorów trakcyjnych lub innych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej. Rok produkcji autobusów musi pokrywać … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
2018-08-23   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: • letniego, • przejściowego, • zimowego, Spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
2017-09-06   Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o. 2.Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”, tj.: 1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.8. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, 2. zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna URSUS BUS S.A. URSUS S.A.
2017-08-24   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Unimot S.A.
2016-12-29   Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki dla PKM Katowice... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PKM Katowice Sp. z o.o. 40 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, jednak dla opisu przyjęto podział zamówienia na dwie grupy: 1.1. dostawa 5 sztuk nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych spełniających wymagania określone w punkcie III. 6.1.a SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, 1.2. dostawa 35 sztuk nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
2016-08-19   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego, spełniającego wymogi normy PN – EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Unimot S.A.
2016-04-14   Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki dla PKM Katowice... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PKM Katowice Sp. z o.o. 30 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, jednak dla opisu przyjęto podział zamówienia na dwie grupy: 1.1. dostawa 15 sztuk nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych spełniających wymagania określone w punkcie III. 6.1.a SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, 1.2. dostawa 15 sztuk nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
2015-08-21   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego — przejściowego — zimowego, spełniającego wymogi normy PN – EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1058 z późniejszymi zmianami), o parametrach odpowiadających podanym w … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Petrodom Venna Spólka z o. o. Sp. k.
2015-05-04   Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki dla PKM Katowice... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PKM Katowice Sp. z o.o. 20 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, jednak dla opisu przyjęto podział zamówienia na dwie grupy: 1.1. dostawa 15 sztuk nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych spełniających wymagania określone w punkcie III. 6.1.a SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi; 1.2. dostawa 5 sztuk nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
2014-08-19   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia są: ”Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego, spełniającego wymogi normy PN - EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1058 z późniejszymi zmianami), o parametrach odpowiadających podanym … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PETROJET Sp. z o. o.
2014-06-05   Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o. Rok produkcji autobusów nie może być wcześniejszy niż 2014r. Oferowane autobusy muszą być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia). Autobusy powinny być dostarczone do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie lub może on być przeprowadzany przez Zamawiającego na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
2014-05-29   Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu podmiejskiego, niskopodłogowego typu Low Entry dla PKM Katowice Sp. z o. o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PKM Katowice Sp. z o. o. jednego fabrycznie nowego autobusu podmiejskiego, niskopodłogowego jednej marki typu Low Entry. 2. Rok produkcji autobusu nie może być wcześniejszy niż 2014r. 3. Autobus powinien być dostarczony do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie lub może on być przeprowadzony przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 4. Wymagania dotyczące spełnienia przepisów: 4.1. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 20 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
2013-09-26   Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o. Rok produkcji autobusów nie może być wcześniejszy niż 2013 r. Oferowane autobusy muszą być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia). Autobusy powinny być dostarczone do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie lub może on być przeprowadzany przez Zamawiającego na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach S.A.
2013-08-28   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: - letniego, - przejściowego, - zimowego, spełniającego wymogi normy PN - EN 590+A1:2011 „Oleje napędowe” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441 z późniejszymi zmianami), o parametrach odpowiadających podanym w tabeli. Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa sp. z o. o.
2013-06-07   Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów podmiejskich, niskopodłogowych typu Low Entry dla PKM Katowice Sp. z o. o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów podmiejskich, niskopodłogowych typu Low Entry dla PKM Katowice Sp. z o. o. Rok produkcji autobusów nie może być wcześniejszy niż 2013r. Oferowane autobusy muszą być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia). Autobusy powinny być dostarczone do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie lub może on być przeprowadzany przez … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach S.A.
2013-05-23   Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o. Rok produkcji autobusów nie może być wcześniejszy niż 2013r. Oferowane autobusy muszą być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia). Autobusy powinny być dostarczone do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie lub może on być przeprowadzany przez Zamawiającego na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Solaris Bus & Coach S.A.
2012-08-31   Dostawy oleju napędowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: — letniego, — przejściowego, — zimowego, spełniającego wymogi normy PN - EN 590+A1:2011 „Oleje napędowe” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441 z późniejszymi zmianami), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Petrolis sp. z o. o.