Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowo艣ci Krz膮tka

Gmina Majdan Kr贸lewski

Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na trzy g艂贸wne zadania wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 tj.::
Zadanie 1:
- budowa instalacji (farmy fotowoltaicznej) wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii (OZE) o 艂膮cznej mocy minimum: 1 299,6kWp wraz z przy艂膮czem energetycznym w msc. Krzatka
Zadanie 2:
- dostawa i monta偶 magazynu energii o mocy 0,5MW i pojemno艣ci 2,15MWH
Magazyn energii ma przede wszystkim zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 sprzeda偶y wyprodukowanej przez farm臋 fotowoltaiczn膮 energii w okre艣lonych godzinach, tak aby przynosi艂 najwi臋ksze zyski pieni臋偶ne.
Zadanie 3:
Dostawa i realizacja zintegrowanego, inteligentnego systemu zarz膮dzania energi膮 elektryczn膮.
Zakres przedmiotu zam贸wienia obejmuje w szczeg贸lno艣ci dostaw臋 i realizacj臋 zintegrowanego inteligentnego systemu zarz膮dzania energi膮 elektryczn膮 dla wybudowanej w ramach zadania 1 farmy fotowoltaicznej oraz zamontowanego magazynu energii (zadanie nr 2)

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-03-06. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-29 Og艂oszenie o zam贸wieniu
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: Gmina Majdan Kr贸lewski
Krajowy numer rejestracyjny: 830409695
Adres pocztowy: ul. Rynek 1 36-110 Majdan Kr贸lewski
Miasto pocztowe: Majdan Kr贸lewski
Kod pocztowy: 36-110
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Renata Konefa艂
Telefon: +48 158471073 馃摓
E-mail: projekty@majdankrolewski.pl 馃摟
Fax: +48 158471890 馃摖
Region: Rzeszowski 馃彊锔
URL: http://www.majdankrolewski.pl 馃審
Adres profilu nabywcy: http://www.majdankrolewski.pl 馃審
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski.pl 馃審
Adres URL uczestnictwa: https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski.pl 馃審

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂:
鈥淏udowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowo艣ci Krz膮tka ZP.BIF.271.01.2024鈥
Produkty/us艂ugi: S艂oneczne modu艂y fotoelektryczne 馃摝
Kr贸tki opis:
鈥淧rzedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na trzy g艂贸wne zadania wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 tj.:: Zadanie 1: - budowa instalacji (farmy...鈥    Poka偶 wi臋cej

1锔忊儯
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Instalacje s艂oneczne 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: 艁adowarki 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: System sterowania i聽kontroli 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty budowlane 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty w聽zakresie zagospodarowania terenu 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty w聽zakresie usuwania gleby 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Monta偶 konstrukcji metalowych 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Konstrukcje gotowe 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty budowlane w聽zakresie budowy linii energetycznych 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty budowlane w聽zakresie budowy elektrowni 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Pokrywanie dach贸w panelami ogniw s艂onecznych 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty w聽zakresie okablowania elektrycznego 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Roboty w聽zakresie instalacji elektrycznych 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Instalacyjne roboty elektrotechniczne 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Instalacje zasilania elektrycznego 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Instalacje 艣redniego napi臋cia 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Serwery komputerowe 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi instalowania sprz臋tu sterowania i聽przesy艂u energii elektrycznej 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi architektoniczne, budowlane, in偶ynieryjne i聽kontrolne 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi architektoniczne, in偶ynieryjne i聽planowania 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi in偶ynieryjne 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi in偶ynieryjne w聽zakresie projektowania 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi projektowania system贸w zasilania energi膮 elektryczn膮 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Us艂ugi konfiguracji oprogramowania 馃摝
Dodatkowe produkty/us艂ugi: Baterie galwaniczne 馃摝
Miejsce wykonania: Rzeszowski 馃彊锔
G艂贸wne miejsce lub miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: Miejscowo艣膰 Krz膮tka
Opis zam贸wienia:
鈥淧rzedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na trzy g艂贸wne zadania wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 tj.:: 鈥 Zadanie 1: - budowa instalacji (farmy...鈥    Poka偶 wi臋cej
Kryteria przyznawania nagr贸d
Kryterium jako艣ci (nazwa): Wyd艂u偶ony okres gwarancji producenta na modu艂y fotowoltaiczne
Kryterium jako艣ci (waga): 20
Kryterium jako艣ci (nazwa): Certyfikacja konstrukcji do mocowania system贸w paneli fotowoltaicznych
Kryterium jako艣ci (waga): 5
Kryterium jako艣ci (nazwa): Dodatkowe do艣wiadczenie kierownika rob贸t elektrycznych
Kryterium jako艣ci (waga): 10
Kryterium jako艣ci (nazwa):
鈥淲 zakresie oferowanego magazynu energii - Komunikacja z wykorzystaniem protoko艂u DNP3.0, oraz liczba cykli pracy wi臋ksza lub r贸wna 5200鈥
Cena (waga): 60
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Opis
Czas trwania: 230
Informacje dodatkowe:
鈥淶amawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 z艂 (s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy 00/100) 1.Wadium mo偶e by膰 wniesione w formach przewidzianych art....鈥    Poka偶 wi臋cej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i kr贸tki opis warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie precyzuje wymaga艅 w tym zakresie
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥淲ykonawca wyka偶e, 偶e jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na sum臋 co...鈥    Poka偶 wi臋cej
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥5.1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 鈥 w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci,...鈥    Poka偶 wi臋cej
Warunki zwi膮zane z umow膮
Warunki realizacji zam贸wienia:
鈥淶amawiaj膮cy zawrze umow臋 w sprawie zam贸wienia publicznego z uwzgl臋dnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie kr贸tszym ni偶 10 dni od dnia przes艂ania...鈥    Poka偶 wi臋cej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-03-06 11:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Oferta musi by膰 wa偶na do dnia: 2024-06-04 馃搮
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-06 12:00 馃搮
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski.pl
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upowa偶nionych i procedurze otwarcia): Ze strony Zamawiaj膮cego komisja przetargowa

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587801 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
Procedura przegl膮du
Dok艂adne informacje na temat terminu (termin贸w) procedur odwo艂awczych:
鈥1. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia lub tre艣ci SWZ wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia publikacji og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej lub...鈥    Poka偶 wi臋cej
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a Warszawa 02-676
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587801 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +48 224587800 馃摖
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 024-069178 (2024-01-29)