„DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU” – CZ. II

Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU” – CZ.II - zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowiącym - Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wysokie Brzegi 4
Miasto pocztowe: Oświęcim
Kod pocztowy: 32-600
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Ewelina Głogowska-Zając
Telefon: +48 33-84-48-230 📞
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl 📧
Region: Oświęcimski 🏙️
URL: www.szpitaloswiecim.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: www.szpitaloswiecim.pl 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“„DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Urządzenia medyczne 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU...”    Pokaż więcej
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 3 428 200 💰
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia medyczne 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Opis zamówienia: PAKIET 1- Kardiomonitory – 8 szt.
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 472 000 💰
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 56

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 2
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 2 - Echokardiograf – 1 szt
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 495 000 💰

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 3
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 3 - Stół zabiegowy – 1 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 12 000 💰

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 4
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 4 - Lampy operacyjne – 2 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 86 000 💰

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 5
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 5 - Lampy operacyjne – 3 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 288 000 💰

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 6
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 6 – Defibrylator – 1 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 113 000 💰

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 7
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 7 - Respiratory transportowe - 4 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 140 000 💰

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 8
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 8 – Zestaw urządzeń do pracowni endoskopowej – 1 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 347 000 💰

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 9
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 9 – Szafy do suszenia i przechowywania endoskopów – 2 szt..
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 277 000 💰

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET 10
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Opis
Opis zamówienia: PAKIET 10 – Defibrylatory – 3 szt.
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 75 000 💰

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków: Brak wymogu
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru: Brak wymogu
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru: Brak wymogu

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-07 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-04 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-07 09:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 024-069726 (2024-01-30)