2024-01-31   Dostawa sprz臋tu medycznego w ramach projektu: "Doposa偶enie szpitalnego oddzia艂u ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie... (Samodzielny Publiczny Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem post臋powania jest: dostawa sprz臋tu medycznego w ramach projektu "Doposa偶enie szpitalnego oddzia艂u ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz wsp贸艂pracuj膮cych z nim pracowni diagnostycznych. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na 2 cz臋艣ci; Cz臋艣膰 1 鈥 Dostawa tomografu komputerowego oraz aparat贸w RTG wraz z monta偶em aparat贸w oraz adaptacj膮 pracowni. Cz臋艣膰 2 鈥 Dostawa sprz臋tu i wyposa偶enia medycznego Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-30   鈥濪OPOSA呕ENIE W APARATUR臉 ORAZ SPRZ臉T MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIA艁U RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI... (Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem zam贸wienia jest: DOSTAWA SPRZ臉TU I APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU DOPOSA呕ENIE W APARATUR臉 ORAZ SPRZ臉T MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIA艁U RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSP脫艁PRACUJ膭CYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W O艢WI臉CIMIU鈥 鈥 CZ.II - zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowi膮cym - Za艂膮cznik nr 2 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-30   DOPOSA呕ENIE W APARATUR臉 ORAZ SPRZ臉T MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI... (Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem zam贸wienia jest: DOPOSA呕ENIE W APARATUR臉 ORAZ SPRZ臉T MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIA艁U RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSP脫艁PRACUJ膭CYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W O艢WI臉CIMIU 鈥 CZ.I- zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowi膮cym - Za艂膮cznik nr 2 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-29   Dostawa dw贸ch ambulans贸w sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Che艂mie - SP ZOZ (Stacja Ratownictwa Medycznego w Che艂mie SP ZOZ)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa dw贸ch ambulans贸w sanitarnych dopuszczonych do obrotu na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Szczeg贸艂owe dane dost臋pne w za艂膮czniku numer 1 oraz 1A do SWZ 鈥濷pis przedmiotu zam贸wienia鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-26   PN 11/24 Wyposa偶enie rehabilitacji- dostawa 艂贸偶ek i wyposa偶enia medycznego dla oddzia艂u (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zam贸wienia jest: Wyposa偶enie rehabilitacji- dostawa 艂贸偶ek i wyposa偶enia medycznego dla oddzia艂u Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr1 i 1a 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy - dla Zadania 1 oraz Opis parametr贸w technicznych przedmiotu zam贸wienia - dla Zadania 1 Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-26   PN 10/24 Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1.Przedmiotem zam贸wienia jest Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego 2.Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy i Opis parametr贸w technicznych przedmiotu zam贸wienia 3.Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-26   PN 09/24-DOSTAWA DROBNEGO SPRZ臉TU MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNEGO ODDZIA艁U REHABILITACJI (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest DOSTAWA MATERIA艁脫W REHABILITACYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZ臉TU MEDYCZNEGO Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera za艂膮cznik nr 1b - Opis parametr贸w technicznych/przedmiotu zam贸wienia. Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-24   3/24 鈥 Dostawa artyku艂贸w medycznych jednorazowego i wielorazowego u偶ytku (Szpital Wojew贸dzki w Bielsku-Bia艂ej)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew贸dzkiego w Bielsku-Bia艂ej przy Al. Armii Krajowej 101, artyku艂贸w medycznych jednorazowego i wielorazowego u偶ytku, wg zestawienia ilo艣ciowego i rodzajowego okre艣lonego w Za艂膮czniku Nr 2 do Specyfikacji Warunk贸w Zam贸wienia, zwan膮 dalej 鈥瀞wz鈥, na warunkach okre艣lonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowi膮cych Za艂膮cznik Nr 4 do swz. 2. Oferowany towar musi by膰 nowy i nieu偶ywany. 3. Dostawa przedmiotu zam贸wienia wraz z transportem i 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-23   Dostawa endoprotez i implant贸w ortopedycznych (Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Dzia艂dowie)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa endoprotez i implant贸w ortopedycznych. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia przedstawiony zosta艂 w za艂膮czniku nr 1 do oferty SWZ, za艣 szczeg贸艂owy spos贸b realizacji przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w projekcie umowy stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-22   Dostawa urz膮dze艅 medycznych (Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest : Zakup i dostawa urz膮dze艅 medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi przy ul. Pomorskiej 251, 2. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 3 cz臋艣ci. 3. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi Za艂膮cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam贸wienia. 4. Wszelkie odniesienia w tre艣ci dokumentu do norm zamawiaj膮cy dopuszcza rozwi膮zania r贸wnowa偶ne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz膮 wyrazy 鈥瀕ub r贸wnowa偶ne", zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-18   Dostawa wyrob贸w medycznych do dializy nerkozastepczej i plazmoforezy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala... (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiot zam贸wienia stanowi dostawa wyrob贸w medycznych do dializy nerkozast臋pczej i plazmoforezy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J贸zefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilo艣ciach wyszczeg贸lnionych na za艂膮czonym formularzu ofertowym (pakiet 1鈥2) b臋d膮cym za艂膮cznikiem nr 1 do Specyfikacji i stanowi膮cym jej integraln膮 cz臋艣膰, gdzie opisane s膮 szczeg贸艂owe wymagania jakim winien odpowiada膰 przedmiot zam贸wienia. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-18   Dostawa lek贸w I (+p艂yny infuzyjne+szczepionki+receptura+inne) (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest DOSTAWA LEK脫W I (+ P艁YNY INFUZYJNE + SZCZEPIONKI +RECEPTURA + INNE), zgodnie z podzia艂em na 78 zadania: 1) LEKI zadania nr 1 - 44. 2) P艁YNY INFUZYJNE zadania nr 45 - 56. 3) SZCZEPIONKI zadania nr 57- 63. 4) RECEPTURA zadania nr 64 - 65. 5) INNE zadania nr 66 - 78. 2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia, wymagana posta膰, dawka, pojemno艣膰/obj臋to艣膰, jednostka miary, ilo艣膰 w opakowaniu, ilo艣膰 opakowa艅 okre艣la FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, za艂. nr 1 do SWZ. 3. Szczeg贸艂owe 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-18   PN 05/24 Dostawa materia艂贸w opatrunkowych, zestaw贸w operacyjnych oraz bielizny i ob艂o偶e艅 jednorazowych (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zam贸wienia jest sukcesywna dostawa materia艂贸w opatrunkowych, zestaw贸w operacyjnych oraz bielizny i ob艂o偶e艅 jednorazowych Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia, wymagana posta膰, pojemno艣膰/obj臋to艣膰, dawka, jednostka miary, ilo艣膰 w opakowaniu, ilo艣膰 opakowa艅 okre艣la FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do SWZ. Oferowany przedmiot zam贸wienia, jako wyr贸b medyczny musi by膰 dopuszczony do obrotu i u偶ywania zgodnie z warunkami okre艣lonymi w ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-17   1. Dostawa sprz臋tu sterylnego do wykonywania zabieg贸w w Pracowni Angiografii dla potrzeb Wielospecjalistycznego... (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiotem zam贸wienia jest : Dostawa sprz臋tu sterylnego do wykonywania zabieg贸w w Pracowni Angiografii dla potrzeb Wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 szczeg贸艂owo opisany w formularzu cenowym ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do SWZ i jej integraln膮 cz臋艣膰. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-11   Dostawa jednorazowej odzie偶y operacyjnej, pieluchomajtek i koszul dla dzieci oraz jednorazowego sprz臋tu... (Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi)
1. Przedmiotem zam贸wienia niniejszego post臋powania przetargowego jest Dostawa jednorazowej odzie偶y operacyjnej, pieluchomajtek i koszul dla dzieci oraz jednorazowego sprz臋tu specjalistycznego na potrzeby Klinik/Oddzia艂贸w CSK UM w 艁odzi 2. Nomenklatura- Wsp贸lny s艂ownik zam贸wie艅 CPV: 鈥 33.14.00.00-3 Materia艂y medyczne 鈥 33.14.10.00-0 Jednorazowe, niechemiczne artyku艂y medyczne i hematologiczne 2.Szczeg贸艂owy opis i zakres przedmiotu zam贸wienia okre艣la Za艂膮cznik nr 2 tj. 鈥濬ormularz asortymentowo 鈥搃lo艣ciowo 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-09   Dostawa materia艂贸w i narz臋dzi stomatologicznych (Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest : Dostawa materia艂贸w i narz臋dzi stomatologicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi przy ul. Pomorskiej 251 2. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na ilo艣膰 cz臋艣ci wskazanych w za艂膮czniku nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo -cenowy. 3. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi Za艂膮cznik nr 1 do SWZ 鈥 Formularz asortymentowo - cenowy. 4. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert r贸wnowa偶nych tam gdzie zosta艂y u偶yte nazwy w艂asne. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-09   PN 01/24 dostawa akcesori贸w do zabieg贸w endoskopowych (w tym komis) (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa akcesori贸w do zabieg贸w endoskopowych (w tym komis -zadanie nr 3) Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera: Za艂膮cznik nr 1 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy Wszystkie oferowane akcesoria musz膮 by膰 odpowiednie do gastroskop贸w o minimalnej 艣rednicy kana艂u wewn臋trznego 2,8mm oraz kolonoskop贸w o 艣rednicy kana艂u wewn臋trznego 3,7 mm i duodenoskop贸w o 艣rednicy kana艂u wewn臋trznego 4,2 mm). Zaoferowany przedmiot zam贸wienia musi posiada膰 wszelkie wymagane przez polskie 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-08   DOSTAWA MEDYCZNEGO SPRZ臉TU JEDNORAZOWEGO U呕YTKU DO ZABIEG脫W CHIRURGICZNYCH ORAZ POZOSTA艁EGO SPRZ臉TU JEDNORAZOWEGO U呕YTKU ("Centrum Medyczne w 艁a艅cucie" sp. z o. o.)
1.Przedmiotem zam贸wienia jest DOSTAWA MEDYCZNEGO SPRZ臉TU JEDNORAZOWEGO U呕YTKU DO ZABIEG脫W CHIRURGICZNYCH ORAZ POZOSTA艁EGO SPRZ臉TU JEDNORAZOWEGO U呕YTKU zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Za艂膮cznikach Nr 2 do Specyfikacji (w formularzach asortymentowo 鈥 cenowych). 2.Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na 15 pakiet贸w (zada艅). 3. Opis potrzeb i wymaga艅 zosta艂 opisany w SWZ. 4. Opis przedmiotu zam贸wienia opracowano zgodnie z tre艣ci膮 art. 99 ust. 1 Ustawy 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych. Jednak偶e w 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-05   Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, zestaw贸w do krioablacji oraz innego sprz臋tu... (Wojew贸dzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu)
Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, zestaw贸w do krioablacji oraz innego sprz臋tu dla potrzeb Pracowni Elektroterapii. Przedmiot zam贸wienia sk艂ada si臋 z 12 niepodzielnych zada艅, kt贸rych szczeg贸艂owy opis w zwi膮zku z ograniczon膮 ilo艣ci膮 znak贸w znajduje si臋 w Specyfikacji Warunk贸w Zam贸wienia Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-04   Dostawa specjalistycznego sprz臋tu medycznego dla potrzeb Pracowni elektrofizjologii (SP ZOZ MSWiA w 艁odzi)
Dostawa specjalistycznego sprz臋tu medycznego dla potrzeb Pracowni elektrofizjologii Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-03   IMPLANTY JEDNORAZOWE ORTOPEDYCZNE (Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa implant贸w jednorazowych ortopedycznych ( dostawa implant贸w wraz z instrumentarium na czas trwania umowy )zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowi膮cym - Za艂膮cznik nr 2 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2024-01-02   Dostawa sprz臋tu jednorazowego u偶ytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki (Szpital Og贸lny im. dr. Witolda Ginela)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa do siedziby zamawiaj膮cego sprz臋tu jednorazowego u偶ytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz w przypadku pakietu 12 鈥 dzier偶awa aparatu do FFR a tak偶e pakiet 17 鈥揹zier偶awa zintegrowanego systemu do ultrasonografii wewn膮trznaczyniowej IVUS. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-29   PN 110/23 zakup sprz臋tu medycznego -SPRZ臉T DLA PRACOWNI ENDOSKOPII: Myjnia +szafa (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1.Przedmiotem zam贸wienia jest SPRZ臉T DLA PRACOWNI ENDOSKOPII: myjnia dezynfektor 2szt +szafa do przechowywania endoskop贸w 1szt 2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1a 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy - pozycja: 1, 2 Za艂膮cznik nr 1b - Opis parametr贸w technicznych przedmiotu zam贸wienia - pozycja: 1, 2 3. Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-29   PN 111/23-Sprz臋t do pracowni endoskopii (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest SPRZ臉T DLA PRACOWNI ENDOSKOPII 2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1a 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy - dla Zadania 1, 2, 3, 4. Za艂膮cznik nr 1b - Opis parametr贸w technicznych przedmiotu zam贸wienia - dla Zadania 1, 2, 3, 4. 3. Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-28   Dostawy artyku艂贸w jednorazowego u偶ytku dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. - post臋powanie 2 (艢l膮skie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest sprzeda偶 i dostarczenie do magazynu Apteki Zamawiaj膮cego materia艂贸w jednorazowego u偶ytku, w tym m.in. igie艂, strzykawek, opatrunk贸w, pojemnik贸w, materia艂贸w szewnych, ostrza, papier贸w i test贸w do sterylizacji, r臋kawic, dren贸w, jednorazowych 艣rodk贸w ochrony i ob艂o偶e艅, stosowanych w anestezji, diatermii itp. w ilo艣ciach i asortymencie wymienionych w za艂膮czniku asortymentowo-cenowym. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-22   PN 106/23 DOSTAWA SPRZ臉TU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zam贸wienia jest DOSTAWA SPRZ臉TU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1a 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy - dla Zadania 1 Za艂膮cznik nr 1b - Opis parametr贸w technicznych przedmiotu zam贸wienia - dla Zadania 1 Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-22   PN 105/23 Zakup, dostawa, monta偶, uruchomienie sprz臋tu rehabilitacyjno-diagnostycznego (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zam贸wienia jest: Zakup, dostawa, monta偶, uruchomienie: Zadanie 1. Bie偶nia do analizy chodu z systemem odci膮偶enia - 1 szt. Zadanie 2. St贸艂 pionizacyjny z funkcj膮 automatycznego kroczenia 鈥 1 szt. Zadanie 3. Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z modu艂em elektrostymulacji 鈥 1 szt. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1 鈥 Lista asortymentowo-cenowa oraz Opis parametr贸w technicznych - dla Zadania 1, 2, 3. Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-22   PN 104/23 dostawa materia艂贸w rehabilitacyjnych oraz drobnego sprz臋tu medycznego (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa materia艂贸w rehabilitacyjnych oraz drobnego sprz臋tu medycznego. 2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera za艂膮cznik nr 1b - Opis parametr贸w technicznych/przedmiotu zam贸wienia 3. Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-20   Sprzeda偶 i dostawa do siedziby Zamawiaj膮cego no偶yk贸w do zgrzewarki TSCD II do ja艂owego 艂膮czenia dren贸w (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie)
Przedmiotem zam贸wienia jest sukcesywna sprzeda偶 i dostawa do siedziby Zamawiaj膮cego no偶yk贸w do zgrzewarki TSCD II do ja艂owego 艂膮czenia dren贸w. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-18   Dostawy produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych uj臋tych w 32 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki... (Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Mi艂osierdzia Bo偶ego)
Dostawy produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych uj臋tych w 32 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala Powiatowego w Limanowej Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-18   Sukcesywne dostawy implant贸w ortopedycznych, substytut贸w kostnych, p艂yt i 艣rub do chirurgii urazowej (Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.)
Sukcesywne dostawy implant贸w ortopedycznych, substytut贸w kostnych, p艂yt i 艣rub do chirurgii urazowej. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-18   56/23 鈥 Dostawa materia艂贸w opatrunkowych i operacyjnych (Szpital Wojew贸dzki w Bielsku-Bia艂ej)
1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew贸dzkiego w Bielsku-Bia艂ej przy Al. Armii Krajowej 101, materia艂贸w opatrunkowych i operacyjnych, wg zestawienia ilo艣ciowego i rodzajowego okre艣lonego w Za艂膮czniku Nr 2 do Specyfikacji Warunk贸w Zam贸wienia, zwan膮 dalej 鈥瀞wz鈥, na warunkach okre艣lonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowi膮cych Za艂膮cznik Nr 4 do swz. 2. Oferowany towar musi by膰 nowy i nieu偶ywany. 3. Dostawa przedmiotu zam贸wienia wraz z transportem i roz艂adunkiem b臋dzie si臋 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-14   Dostawa szw贸w chirurgicznych, materia艂贸w opatrunkowych, buforowanego formaldehydu, wapna sodowanego, 艣rodk贸w do... (Podhala艅ski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw艂a II)
Dostawa szw贸w chirurgicznych, materia艂贸w opatrunkowych, buforowanego formaldehydu, wapna sodowanego, 艣rodk贸w do odka偶ania sk贸ry, wody do nawil偶ania tlenu oraz ja艂owych strzykawek wype艂nionych sol膮 fizjologiczn膮 w ilo艣ciach i parametrach podanych w za艂膮czniku numer 3 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-12   Dostawa r臋kawic chirurgicznych i diagnostycznych (Podhala艅ski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw艂a II)
Dostawa r臋kawic chirurgicznych i diagnostycznych w ilo艣ciach i parametrach podanych w za艂膮czniku numer 3 do Specyfikacji Warunk贸w Zam贸wienia. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-12   Implanty ortopedyczne (Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi)
Przedmiotem zam贸wienia jest: Dostawa implant贸w ortopedycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu medycznego w 艁odzi przy ul. Pomorskiej 251 鈥 4 pakiety, zgodnie z asortymentem i ilo艣ciami okre艣lonymi w Formularzu cenowym stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 2 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-12   Dostawa wraz z monta偶em pierwszego wyposa偶enia oraz sprz臋tu do nowo powsta艂ych pi臋ciu obiekt贸w w ramach rozbudowy... (Okr臋gowy Inspektorat S艂u偶by Wi臋ziennej w Poznaniu)
Przedmiotem zam贸wienia jest: dostawa wraz z monta偶em pierwszego wyposa偶enia oraz sprz臋tu do nowo powsta艂ych pi臋ciu obiekt贸w tj. budynku penitencjarnego, domu przej艣ciowego, hali produkcyjnej, budynku widzeniowego, wartowni oraz zagospodarowania terenu w ramach rozbudowy Oddzia艂u Zewn臋trznego w Kozieg艂owach Aresztu 艢ledczego w Poznaniu. Przedmiot zam贸wienia podzielono na sze艣膰 cz臋艣ci: 1 Kompleksowe wyposa偶enie budynku penitencjarnego finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 2 Kompleksowe 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-11   PN 101/23 Zakup, dostawa, monta偶, uruchomienie sprz臋tu medycznego: St贸艂 do operacji og贸lnochirurgicznych i... (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego)
Przedmiotem zam贸wienia jest Zakup, dostawa, monta偶, uruchomienie: Zadanie 1. - St贸艂 do operacji og贸lnochirurgicznych i bariatrycznych - 1 szt. dla Bloku Operacyjnego Zadanie 2. - Generator elektrochirurgiczny zestaw - generator, argon, w贸zek, akcesoria - 1 kpl. dla Bloku Operacyjnego. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1a - Opis parametr贸w technicznych dla Zadania 1 oraz Za艂膮cznik nr 1b Opis parametr贸w technicznych dla Zadania 2. Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-08   Wyposa偶enie Dzia艂u Immunologii Transfuzjologicznej w odczynniki do bada艅 immunohematologicznych z zakresu serologii... (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach)
Wyposa偶enie Dzia艂u Immunologii Transfuzjologicznej w odczynniki do bada艅 immunohematologicznych z zakresu serologii grup krwi wraz z dzier偶aw膮 analizatora.. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Beckman Coulter Polska Sp.z o.o.
2023-12-06   Dostawa wyrob贸w medycznych dla Pracowni Bada艅 Serca i Naczy艅 w zakresie procedur elektrofizjologii inwazyjnejserca... (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiotem zam贸wienia jest: dostawa wyrob贸w medycznych dla Pracowni Bada艅 Serca i Naczy艅 w zakresie procedur elektrofizjologii inwazyjnej serca wraz z dzier偶awa urz膮dze艅 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J贸zefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 szczeg贸艂owo opisanyw Za艂膮czniku nr 1 (formularz cenowo/ofertowy) do SWZ stanowi膮cym jej integralna cz臋艣膰.Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych. Przedmiot zam贸wienia podzielony zosta艂 na 6 pakiet贸w/cz臋艣ci. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-01   Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa odczynnik贸w do bada艅 immunohematologicznych wykonywanych mikrometod膮 kolumnow膮... (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Im Jana Paw艂a II w S艂upsku)
Pakiet 1Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa odczynnik贸w do bada艅 immunohematologicznych wykonywanych mikrometod膮 kolumnow膮 偶elow膮 dla pacjent贸w do oznaczania antygen贸w krwinek czerwonych (ABO, RhD i in. uk艂ad贸w) oraz krwinek wzorcowych do poszukiwania i identyfikacji przeciwcia艂 naturalnych, odporno艣ciowych i autoprzeciwcia艂 u pacjent贸w i dawc贸w krwi, materia艂贸w zu偶ywalnych do bada艅 w immunologii transfuzjologicznej wraz z dzier偶aw膮 wir贸wek oraz pipet (jako backup) kompatybilnych z posiadanymi 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-01   鈥濪ostawa: jednorazowych sterylnych serwet, zestaw贸w na bloki operacyjne, materia艂贸w i narz臋dzi okulistycznych,... (Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. 艣w Barbary w Sosnowcu)
鈥濪ostawa: jednorazowych sterylnych serwet, zestaw贸w na bloki operacyjne, materia艂贸w i narz臋dzi okulistycznych, sprz臋tu jednorazowego u偶ytku dla Oddzia艂u Neurochirurgii鈥, w ilo艣ci i asortymencie wskazanym w Formularzach asortymentowo 鈥 cenowych zawartych w Za艂膮czniku nr 3 do SWZ Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄