DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W OSWIĘCIMIU- CZ.I

Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedmiotem zamówienia jest: DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU – CZ.I- zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym stanowiącym - Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wysokie Brzegi 4
Miasto pocztowe: Oświęcim
Kod pocztowy: 32-600
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Ewelina Głogowska-Zając
Telefon: +48 33-84-48-230 📞
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl 📧
Region: Oświęcimski 🏙️
URL: www.szpitaloswiecim.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Urządzenia medyczne 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest: DOPOSAŻENIE W APARATURĘ ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI DIAGNOSTYCZNYMI...”    Pokaż więcej
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 3 428 200 💰
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia medyczne 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Opis zamówienia: PAKIET NR 1- KARDIOMONITORY -4 SZT
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 42 400 💰
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 56

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 2
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 2- -KARDIOTOKOGRAF - 1 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 23 000 💰

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 3
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 3 - WÓZKI TRANSPORTOWE -SIEDZĄCE- 8 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 88 000 💰

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 4
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 4 - WÓZKI TRANSPORTOWE - LEŻĄCE - 8 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 112 800 💰

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 5
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 5 - ŁÓŻKA SZPITALNE - 8 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 120 000 💰

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 6
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 6 - WIRÓWKI LABORATORYJNE - 3 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 48 000 💰

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 7
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 7 - SZAFA CHŁODNICZA LABORATORYJNA - 1 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 12 000 💰

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 8
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 8 - MIKROSKOP LABORATORYJNY - 1 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 90 000 💰

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 9
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 9 - APARAT USG - 1 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 556 000 💰

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 10
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 10 - MIKROSKOP
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 11 000 💰

1️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: PAKIET NR 11
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11
Opis
Opis zamówienia: PAKIET NR 11 - CIEPLARKA LABORATORYJNA - 1 SZT
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 20 000 💰

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-07 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-06 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-07 09:30 📅

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 024-069121 (2024-01-30)