Dostawa leków, materiałów okulistycznych, diet oraz produktów do dializ

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dostawa leków, materiałów okulistycznych, diet oraz produktów do dializ, 101 pakietów

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Krajowy numer rejestracyjny: 001406394
Adres pocztowy: Jerzego Waszyngtona 17
Miasto pocztowe: Białystok
Kod pocztowy: 15-274
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Iwona Kisiel
Telefon: +48 857450595 📞
E-mail: zp@udsk.pl 📧
Fax: +48 857450595 📠
Region: Białostocki 🏙️
URL: https://udsk.pl/zp 🌏
Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://udsk.pl/zp 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://e-propublico.pl 🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://e-propublico.pl/ 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa leków, materiałów okulistycznych, diet oraz produktów do dializ PN-6/24/1”
Produkty/usługi: Produkty farmaceutyczne 📦
Krótki opis:
“Dostawa leków, materiałów okulistycznych, diet oraz produktów do dializ, 101 pakietów”
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki przeciwnowotworowe 📦
Miejsce wykonania: Podlaskie 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Siedziba Zamawiającego
Opis zamówienia:
“1 Trofosfamid 50 mg x 50 tabl. *IMPORT DOCELOWY * W przypadku zamówienia "na Ratunek" wymagany czas dostawy 48 h OP 5”
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 24
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 271.99 PLN.”

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 2
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Flukonazol 2mg/1ml roztw. do infuzji 100 ml x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u noworodków FL 2000”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 504.60 PLN.”

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 3
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Hydroksyzyny chlorowodorek 2 mg/ml syrop 200 ml x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała FL 250”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 34.80 PLN.”

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 4
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze dla dermatologii 📦
Opis zamówienia: 1 Acyklowir 50mg/1g krem 5 g x 1 szt. SZT 30
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 7.07 PLN.”

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 5
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Digoksyna 100 mcg x 30 tabl. * Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt w dawce zależnej od masy ciała OP 3”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 0.23 PLN.”

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 6
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Syrop przeciwrefluksowy z alginianem magnezu typu Gastrotuss Baby 180 ml x 1fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt >5 kg FL 240”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 199.01 PLN.”

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 7
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne 📦
Opis zamówienia: 1 Gonadorelina 0,1mg/ml x 1 amp. *IMPORT DOCELOWY AMP 120
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 494.21 PLN.”

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 8
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Roztwory do perfuzji 📦
Opis zamówienia:
“1 Glukoza 400mg/1ml (40%) roztw. do wstrzyk. 10 ml x 10 amp. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci OP 15”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 22.42 PLN.”

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 9
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Cetyryzyny dichlorowodorek (10 mg/1 ml) krople doustne 10 ml x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 2 r.ż. FL 200”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 40.02 PLN.”

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 10
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Roztwory do wstrzykiwania 📦
Opis zamówienia: 1 Woda do wstrzyknięć 10 ml x 100 amp. plastikowych OP 900
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 677.24 PLN.”

1️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 11
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki oftalmologiczne 📦
Opis zamówienia: 1 Klotrimazol 10 mg/ml krople do uszu x 20 ml* FL 4
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 4.76 PLN.”

1️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 12
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 12
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Różne produkty lecznicze 📦
Opis zamówienia: 1 Preparat p/odleżynom typu PC 30V 100 ml x 1 fl. FL 10
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 12.97 PLN.”

1️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 13
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 13
Opis
Opis zamówienia:
“1 Bromowodorek galantaminy 2.5 mg/1 ml roztwór do wstrzyk. x 10 amp. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 1 r.ż. OP 30”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 43.34 PLN.”

1️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 14
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 14
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki obniżające krzepliwość krwi 📦
Opis zamówienia:
“1 Alteplaza 20 mg proszek i rozpuszcz. do sporz. roztw. do infuzjii x 1 fiol.+ 20 ml rozpuszcz. (aqua pro inj.) * W przypadku zamówienia "na Ratunek"...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 215.31 PLN.”

1️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 15
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 15
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu 📦
Opis zamówienia:
“1 Mesalazyna 250 mg x 100 tabl. dojelitowych * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci powyżej 6 r.ż. OP 5”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 5.71 PLN.”

1️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 16
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 16
Opis
Opis zamówienia:
“1 Alantan 0,5% zasypka 100 g x 1 szt. * Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt SZT 55”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 10.20 PLN.”

1️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 17
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 17
Opis
Opis zamówienia:
“1 Bortezomib 1 mg proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. x 1 fiol. * Lek musi się znajdować na urzędowej liście leków refundowanych dostępnych w ramach...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 36.57 PLN.”

1️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 18
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 18
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki lecznicze dla układu oddechowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Acetylocysteina 100 mg/ml roztwór do infuzji x 5 amp. a 3 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 2 r.ż. * W przypadku zamówienia "na Ratunek"...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 863.82 PLN.”

1️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 19
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 19
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze używane przy cukrzycy 📦
Opis zamówienia:
“1 Morfiny siarczan 10 mg/1 ml roztwór do wstrzyk. x 10 amp. a 1 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u noworodków OP 60”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 26.12 PLN.”

2️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 20
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 20
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Dieta kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml) z dodatkiem błonnika dla dzieci od 7 do 12 roku życia Nutrini Max Multi Fibre 500 ml x 1...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 8 585.34 PLN.”

2️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 21
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 21
Opis
Opis zamówienia:
“1 Woda do przepłukiwań, jałowa, w opak. polietylenowym stojącym typu Ecolav 250ml x 1 fl. FL 5000 2 Woda do przepłukiwań, jałowa, w opak. polietylenowym...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 567.78 PLN.”

2️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 22
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 22
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Klarytromycyna 250 mg x 14 tabl. powl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 12 r.ż. OP 30 2 Klarytromycyna 250 mg/5 ml granulat do sporz. zaw....”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 121.64 PLN.”

2️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 23
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 23
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Soczewki śródoczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Soczewka wewnątrzgałkowa, z akrylu hydrofobowego Vivinex, asferyczna, żółta, o współczynniku refrakcji 1,548, posiadająca filtr UV i filtr światła...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 171.60 PLN.”

2️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 24
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 24
Opis
Opis zamówienia: 1 Acyklowir (30 mg/g) 3% maść do oczu 4.5 g x 1 szt. * SZT 60
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 56.03 PLN.”

2️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 25
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 25
Opis
Opis zamówienia:
“1 Maść do oczu z witaminą A, E i D-pantenolem, bez dodatku konserwantów x 5 g *Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i Certyfikat WE SZT 30”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 22.69 PLN.”

2️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 26
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 26
Opis
Opis zamówienia:
“1 Winkrystyny siarczan 1 mg/ml roztw. do wstrzyk. x 1 fiol. a 1 ml * Lek musi się znajdować na urzędowej liście leków refundowanych stosowanych w...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 510.93 PLN.”

2️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 27
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 27
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Dodatki mineralne 📦
Opis zamówienia:
“1 Żelaza (II) glukonian 200 mg x 50 tabl. * Wymagany produkt leczniczy * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 3 r.ż. OP 5”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1.51 PLN.”

2️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 28
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 28
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty do żywienia pozajelitowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Jałowa, liofilizowana mieszanina witamin rozpuszcz. w wodzie, do sporz. roztw. do wlewów i żywienia pozajelitowego w pediatrii typu Soluvit N 10 ml x 10...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 150.90 PLN.”

2️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 29
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 29
Opis
Opis zamówienia:
“1 Koncentrat sylimarynowy 35 mg (wyciąg z łuski ostropestu plamistego 50 mg) x 60 draż. * Wymagany produkt leczniczy * Preparat dopuszczony do stosowania u...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 55.44 PLN.”

3️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 30
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 30
Opis
Opis zamówienia:
“1 Metylosiarczan neostygminy 0.5 mg/ml roztw. do wstrzyk. x 10 amp. a 1 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt > 0 miesiąca życia OP 15”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 10.84 PLN.”

3️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 31
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 31
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Płyny dożylne 📦
Opis zamówienia:
“1 Glukoza 400 mg/ml (40%) płyn do infuzji 500 ml butelka stojąca z dwoma portami x 1 szt. SZT 1100”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 325.05 PLN.”

3️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 32
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 32
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki znieczulające 📦
Opis zamówienia:
“1 0.5% Chlorowodorek bupiwakainy (5 mg/ml) roztw. do wstrzyk. 10 ml x 10 amp. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci powyżej 1 r.ż. * W przypadku...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 30.20 PLN.”

3️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 33
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 33
Opis
Opis zamówienia:
“1 Flukonazol 5 mg /1ml syrop 150 ml x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u noworodków i niemowląt FL 3”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 2.10 PLN.”

3️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 34
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 34
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Deksametazonu fosforan 4mg/1ml roztw. do wstrzyk. x 10 amp.a 1ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała OP 900”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 244.62 PLN.”

3️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 35
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 35
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom 📦
Opis zamówienia:
“1 Butamiratu cytrynian (7,5 mg/ 5 ml) syrop dla dzieci 100 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 3 r.ż. FL 5”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1.59 PLN.”

3️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 36
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 36
Opis
Opis zamówienia:
“1 Etomidat 20 mg/10 ml emulsja do wstrzyk. x 10 amp a 10 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 6 m.ż. w dawce zależnej od masy ciała OP 50”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 170.99 PLN.”

3️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 37
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 37
Opis
Opis zamówienia:
“1 Dietylkarbamazyna 100 mg x 20 tabl. *IMPORT DOCELOWY * W przypadku zamówienia "na Ratunek" wymagana dostawa w ciągu 48h OP 2”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 12.00 PLN.”

3️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 38
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 38
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Immunoglobuliny 📦
Opis zamówienia:
“1 Immunoglobulina ludzka przeciw wrusowi Varicella-zoster (25j.m./1ml) 20 ml x 1amp. * IMPORT DOCELOWY * Preparat dopuszczony do stosowania u noworodków *...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 390.00 PLN.”

3️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 39
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 39
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Neuroleptyki 📦
Opis zamówienia:
“1 Zuklopentyksolu octan 50 mg/1 ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp. * OP 10 2 Zuklopentyksolu dekanonian 200 mg/1 ml roztw. do wstrzyk. x 1 amp. * OP 20”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 33.91 PLN.”

4️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 40
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 40
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Wyroby farmaceutyczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Granudacyn roztwór do płukania ran 250 ml spray * Nie zamieniać! Produkt dla pacjentów z EB * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i Certyfikat WE SZT 130”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 107.25 PLN.”

4️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 41
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 41
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Materiały medyczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Malyugin Ring pierścień do rozszerzania źrenicy podczas operacji zaćmy x 1 szt. * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i Certyfikat WE SZT 2”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 29.16 PLN.”

4️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 42
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 42
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Implanty otolaryngologiczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Implant oczodołowy, bioceramiczny, rozmiar do wyboru (16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm lub 22mm) x 1szt. * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 117.30 PLN.”

4️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 43
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 43
Opis
Opis zamówienia:
“1 Siateczka do implantu oczodołowego x 1 szt. * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i Certyfikat WE SZT 2”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 25.20 PLN.”

4️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 44
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 44
Opis
Opis zamówienia:
“1 Materiał do operacji opadnięcia powieki Sonda Ptosis Probe S3-1000 (silikonowa taśma z końcówką metalową do operacji ptozy z podwieszeniem na m. czołowym)...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 151.20 PLN.”

4️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 45
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 45
Opis
Opis zamówienia:
“1 Wszczep oczodołowy perforowany połowiczy S6-2230 śred.20 mm x 1 szt. * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i Certyfikat WE SZT 2”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 15.79 PLN.”

4️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 46
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 46
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Organy ludzkie 📦
Opis zamówienia: 1 Owodnia rozmiar 3 cm x 3 cm x 1 szt. SZT 2
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 22.22 PLN.”

4️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 47
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 47
Opis
Opis zamówienia:
“1 Zastawka Ahmeda do operacji jaskry u dzieci FP8 x 1 szt. * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i Certyfikat WE SZT 4”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 355.56 PLN.”

4️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 48
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 48
Opis
Opis zamówienia:
“1 Pierścień dotorebkowy Cionni do fiksacji śródtwardówkowej (do stosow. u dzieci) rozmiar do wyboru x 1 szt. * Wymagana Deklaracja Zgodności producenta i...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 33.33 PLN.”

4️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 49
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 49
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Różne urządzenia i produkty medyczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 564.69 PLN.”

5️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 50
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 50
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Witaminy 📦
Opis zamówienia:
“1 Kwas askorbowy 100 mg/ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp. a 5 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci OP 400”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 263.52 PLN.”

5️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 51
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 51
Opis
Opis zamówienia:
“1 Przyrząd do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem powietrza 0,2 µm i filtrem cząstek stałych 5 µm oraz zaworem PureSite, kompatybilny z...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 91.98 PLN.”

5️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 52
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 52
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki przeciwepileptyczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Kwas walproinowy + walproinian sodu granulki o przedłużonym uwalnianiu 250mg x 30 sasz. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 25.38 PLN.”

5️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 53
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 53
Opis
Opis zamówienia:
“1 Somatostatyna 3 mg pr. i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. x 1 fiol. + 1 amp. rozp. ** W przypadku zamówienia "na Ratunek" wymagana dostawa w ciągu 8 h FIOL 20”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 223.08 PLN.”

5️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 54
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 54
Opis
Opis zamówienia:
“1 Mitomycyna 10 mg pr. do sporz. roztw. do wstrzyk. x 1 fiol. * W przypadku zamówienia "na Ratunek" wymagana dostawa w ciągu 8 h FIOL 5”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 34.32 PLN.”

5️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 55
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 55
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki przeciwbólowe 📦
Opis zamówienia:
“1 Ibuprofen 200 mg x 60 tabl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 6 r.ż. * Wymagany produkt leczniczy OP 250”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 51.68 PLN.”

5️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 56
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 56
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki moczopędne 📦
Opis zamówienia:
“1 Furazydyna 10 mg/ml zaw. doustna 140 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 3 m.ż. w dawce zależnej od masy ciała FL 20”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 31.03 PLN.”

5️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 57
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 57
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki immunosupresyjne 📦
Opis zamówienia:
“1 Cyklosporyna 50 mg x 50 kaps. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 1 r.ż. OP 10”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 33.49 PLN.”

5️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 58
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 58
Opis
Opis zamówienia:
“1 Siarczan magnezu 200 mg/ml (20%) roztw. do wstrzyk. 10 ml x 10 amp. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała *...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 137.94 PLN.”

5️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 59
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 59
Opis
Opis zamówienia:
“1 Metamizol sodowy 1 g/2 ml roztw. do wstrzyk. x 10 amp. a 2 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 3 m.ż., w dawce zależnej od masy ciała OP 1600”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 070.40 PLN.”

6️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 60
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 60
Opis
Opis zamówienia:
“1 Płyn fizjiolgiczny wieloelektrolitowy izotoniczny pięcioskładnikowy (sód, potas, wapń, magnez, chlor) butelka stojąca z dwoma portami lub worek typu...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 2 593.50 PLN.”

6️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 61
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 61
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia do hemodializy 📦
Opis zamówienia:
“1 Worek z płynem ADO Physioneal 40 z glukozą 13,6 mg/ml 2500 ml SZT 2700 2 Worek z płynem ADO Physioneal 40 z glukozą 13,6 mg/ml 5000...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 12 302.68 PLN.”

6️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 62
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 62
Opis
Opis zamówienia:
“1 Ibuprofen 200 mg/50 ml roztw. do infuzji x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 6 r.ż. lub masie ciała >20 kg FL 100”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 29.10 PLN.”

6️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 63
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 63
Opis
Opis zamówienia:
“1 Amoksycylina+ kwas klawulanowy (875 mg + 125 mg) x 14 tabl. powl. * Preparat dopuszczony do stosowania u starszych dzieci w dawce zależnej od masy ciała OP 25”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 14.95 PLN.”

6️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 64
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 64
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki przeciw nadciśnieniu 📦
Opis zamówienia:
“1 Propranololu chlorowodorek 10 mg x 50 tabl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci OP 100”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 11.46 PLN.”

6️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 65
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 65
Opis
Opis zamówienia:
“1 Produkt mlekozastępczy Bebilon Pepti 1 Syneo proszek 400 g x 1 szt. * Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt od urodzenia * Preparat znajdujący...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 553.10 PLN.”

6️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 66
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 66
Opis
Opis zamówienia:
“1 Immunoglobulina ludzka 5 g/100 ml zaw. w 1 ml 50 mg białka (w tym: 38 mg IgG, 6 mg IgA i 6 mg IgM) x 1 fiol. a 100 ml (roztwór do infuzji) * Preparat...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 3 174.60 PLN.”

6️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 67
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 67
Opis
Opis zamówienia:
“1 Glukagonu chlorowodorek otrzymywany metodą rekombinacji DNA 1 mg x 1 fiol. (subst. + rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk.) * Preparat dopuszczony do...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 686.21 PLN.”

6️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 68
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 68
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze dla układu nerwowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Fenobarbital 100 mg x 10 tabl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci >2 r.ż. OP 10”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1.26 PLN.”

6️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 69
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 69
Opis
Opis zamówienia:
“1 Doxorubicyini hydrochloridum 2 mg/ml x 1 fiol. a 5 ml * W postaci koncentratu do sporz. roztw. do infuzji lub w postaci roztworu do wstrzyk. * Stabilność...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 30.53 PLN.”

7️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 70
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 70
Opis
Opis zamówienia:
“1 Ceftriaksonu sól sodowa 1 g proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. i infuzji x 1 fiolka * Preparat dopuszczony do stosowania u noworodków FIOL 19000”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 749.90 PLN.”

7️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 71
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 71
Opis
Opis zamówienia:
“1 Salbutamolu siarczan 100mcg/daw. aerozol wziewny, zawiesina 200 dawek x 1 szt. * Aerozol do stosowania z komorą inhalacyjną Babyhaler lub inną...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 83.16 PLN.”

7️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 72
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 72
Opis
Opis zamówienia:
“1 Wankomycyny chlorowodorek 500 mg proszek do sporz. konc. roztw. do infuzji lub roztw. do picia x 1 fiolka * Preparat dopuszczony do stosowania u...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 3 747.63 PLN.”

7️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 73
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 73
Opis
Opis zamówienia:
“1 Cyproheptadyny chlorowodorek 4 mg x 20 tabl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 2 r.ż. OP 150”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 97.38 PLN.”

7️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 74
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 74
Opis
Opis zamówienia:
“1 Sugammadex 100 mg/1 ml roztw. do wstrzyk. x 10 fiolek a 2 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 2 r.ż. * W przypadku zamówienia "na Ratunek"...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 716.00 PLN.”

7️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 75
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 75
Opis
Opis zamówienia:
“1 Lamotrygina 100 mg x 30 tabl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci powyżej 2 r.ż. OP 10”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 5.66 PLN.”

7️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 76
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 76
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Atalurenum granulki do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg x 30 sasz. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci >2 r.ż. lub dzieci o masie ciała >...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 4 985.43 PLN.”

7️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 77
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 77
Opis
Opis zamówienia: 1 CONTOUR PLUS test paskowy do pomiaru glukozy we krwi x 50 szt. OP 600
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 518.04 PLN.”

7️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 78
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 78
Opis
Opis zamówienia:
“1 Emedastyna (0.5 mg/ml) 0,05% krople do oczu 5 ml x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 3 r.ż. OP 40”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 46.70 PLN.”

7️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 79
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 79
Opis
Opis zamówienia:
“1 Atropina (10 mg/ml) 1% krople do oczu 5ml x 1 fl. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci FL 13”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 5.94 PLN.”

8️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 80
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 80
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Produkty lecznicze dla organów zmysłów 📦
Opis zamówienia:
“1 Chlorowodorek oksymetazoliny 0,01% krople lub aerozol do nosa 5 ml *Poz. 1 - Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt * Wymagany produkt...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1 236.60 PLN.”

8️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 81
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 81
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki przeciwkrwotoczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Kwas traneksamowy 100 mg/ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp. a 5 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci (dawka obliczana na podst. masy ciała) OP 700”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 707.28 PLN.”

8️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 82
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 82
Opis
Opis zamówienia:
“1 Kwas walproinowy 300 mg x 100 kaps. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 6 r.ż. w dawce zależnej od masy ciała OP 13”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 8.01 PLN.”

8️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 83
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 83
Opis
Opis zamówienia:
“1 Betamatazon+ gentamycyna (0.5mg + 1mg)/g krem 15 g x 1 szt. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 2 r.ż. SZT 60”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 31.90 PLN.”

8️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 84
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 84
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Neuroanaleptyki 📦
Opis zamówienia:
“1 Trazodonu chlorowodorek 75 mg tabl. o przedłuż. uwal. x 30 szt.* OP 15 2 Trazodonu chlorowodorek 150 mg tabl. o przedłuż. uwal. x 30 szt.* OP 8”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 13.56 PLN.”

8️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 85
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 85
Opis
Opis zamówienia: 1 Nadmanganian potasowy x 5 g OP 45
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 7.72 PLN.”

8️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 86
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 86
Opis
Opis zamówienia:
“1 Wedolizumab 300 mg proszek do sporz. koncentratu roztw. do infuzji x 1 fiol. * Preparat dopuszczony do stosowania u młodzieży > 17 r.ż. * Lek stosowany w...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 3 509.62 PLN.”

8️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 87
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 87
Opis
Opis zamówienia:
“1 Ceftazydym 2 g + awibaktam 0.5 g proszek do sporz. koncetr. roztw. do infuzji x 10 fiol. * Wymagana dostawa "na Ratunek" w ciągu 8h * Preparat dopuszczony...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 4 992.33 PLN.”

8️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 88
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 88
Opis
Opis zamówienia:
“1 Makrogole 10 g proszek do sporz. roztw. doustnego x 20 sasz. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od 8 r.ż. OP 130”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 79.25 PLN.”

8️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 89
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 89
Opis
Opis zamówienia:
“1 Tropikamid (5 mg/ml) 0,5% roztwór, krople do oczu 10 ml [2 x 5 ml] * Preparat dopuszczony do stosowania u niemowląt OP 70”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 16.02 PLN.”

9️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 90
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 90
Opis
Opis zamówienia: 1 Węgiel aktywowany x 250 g substancja recepturowa OP 50
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 796.50 PLN.”

9️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 91
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 91
Opis
Opis zamówienia:
“1 Fenytoinian sodu 50 mg/ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp. a 5 ml * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała * W przypadku...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 7.06 PLN.”

9️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 92
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 92
Opis
Opis zamówienia:
“1 Amoksycylina 250 mg x 16 kaps. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała OP 5 2 Amoksycylina 250 mg/5 ml proszek do...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 1.68 PLN.”

9️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 93
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 93
Opis
Opis zamówienia:
“1 Chlorek metyltioniniowy 50 mg/10 ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp. * Wymagana dostawa "na Ratunek" w ciągu 8 h i podanie numeru alarmowego * Preparat...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 149.59 PLN.”

9️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 94
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 94
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Czynniki diagnostyczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Tuberkulina 0,04 mcg PPD RT 23 SSI 2TE/0,1 ml roztw. do iniekcji śródskórnych 1.5 ml x 10 fiol. OP 10”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 275.50 PLN.”

9️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 95
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 95
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego 📦
Opis zamówienia:
“1 Walgancyklowiru chlorowodorek 50 mg/ml proszek do sporz. roztw. doust. x 1 but. a 12 g * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci od urodzenia w dawce...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 209.88 PLN.”

9️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 96
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 96
Opis
Opis zamówienia:
“1 Glicerolu fenylomaślan 1.1 g/ml płyn doustny 25 ml x 1 but. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała * Lek musi się...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 5 475.17 PLN.”

9️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 97
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 97
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Wyroby diagnostyczne 📦
Opis zamówienia:
“1 Optium Xido paski testowe do pomiaru ciał ?-ketonowych we krwi x 10 szt. OP 100”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 279.00 PLN.”

9️⃣8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 98
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 98
Opis
Opis zamówienia:
“1 Preparat mlekozastępczy hipoalergiczny dla niemowląt od urodzenia Bebilon Pepti MCT 450 g x 1 szt. * Preparat musi się znajdować na urzędowej liście...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 31.01 PLN.”

9️⃣9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 99
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 99
Opis
Opis zamówienia:
“1 Glukarpidaza 1000 j. pr. do sporz. roztw. do wstrzyk. x 1 fiol. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci > 1 m. ż. w dawce zależnej od masy ciała * W...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 3 960.00 PLN.”

1️⃣0️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 100
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 100
Opis
Opis zamówienia:
“1 Chlorowodorek hydroksyzyny 100 mg/2 ml x 5 amp. a 2 ml roztw. do wstrzyk. * Preparat dopuszczony do stosowania u dzieci w dawce zależnej od masy ciała OP 50”
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 25.28 PLN.”

1️⃣0️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Pakiet 101
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 101
Opis
Opis zamówienia:
“1 Cerebrolizyna 215.2 mg/ml (mieszanina peptydów otrzym. z mózgu świni) roztw. do wstrzyk. i infuzji x 5 amp. a 5 ml * W przypadku zamówienia "na Ratunek"...”    Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ. ZamawiajÄ…cy wymaga wniesienia wadium w wysokoĹ›ci 97.02 PLN.”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-05 08:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-02 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-05 09:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Informacje dodatkowe

“Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków: Wzór oferty elektronicznej Jednolity europejski dokument zamówienia Pełnomocnictwo lub inny dokument...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Odwołanie przysługuje na: 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-068522 (2024-01-29)