Zamówienia: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

5 zamówienia archiwalne

Ostatnie zamówienia dokonane przez Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

2024-01-30   „Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasów drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt pojemników o... (Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku)
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie nr 1- Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów, 2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w I standardzie, 3) Zadanie nr 3 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w II i III standardzie. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-09   „Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasów drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt pojemników o... (Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku)
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie nr 1- Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów, 2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w I standardzie, 3) Zadanie nr 3 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w II i III standardzie. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Z.G.K.GRONEKO Sp. z o.o.
2023-06-13   Zimowe utrzymanie jezdni i dróg rowerowych oraz zimowe utrzymanie chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta... (Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu jezdni i dróg rowerowych oraz zimowym utrzymaniu chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2023-2024. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej... Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów...
2023-06-06   Zimowe utrzymanie jezdni i dróg rowerowych oraz zimowe utrzymanie chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta... (Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu jezdni i dróg rowerowych oraz zimowym utrzymaniu chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2023-2024. Wyświetlenie zamówienia »
2023-02-24   Utrzymanie czystości, porządku, w obrębie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy... (Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości, porządku, w obrębie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt. pojemników o pojemności 1 100 litrów w 2023 roku. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej... Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów...