Zamówienia: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

>20 zamówienia archiwalne

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach historycznie był nabywcą urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, urządzenia medyczne i różne urządzenia i produkty medyczne.

Ostatnie zamówienia dokonane przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2023-11-09   Dostawa wyposażenia medycznego: Zad.1 – Rejestrator holterowski ciśnienia (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad.1 – Rejestrator holterowski ciśnienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b, 4, 5 do SWZ. Program realizowany w ramach: Dotacji na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: MDS Cardio Sp. z o.o.
2023-10-24   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego Zad. 1 – Pompa infuzyjna strzykawkowa dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym II Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b i 4 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
2023-10-24   Usługi serwisowe aparatury medycznej (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Usługi serwisowe aparatury medycznej zad. 1 -zad 17.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania od 1 do 17. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do 17 zadań. (bez ograniczania ilości zadań). 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMÓWIEŃZamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Drager Polska sp. z o. o. MIRO Sp. o. o. Siemens Healthcare Sp. z o. o. Timko Sp. z o.o. Varimed sp. z o.o.
2023-10-19   Dostawa materiałów do sterylizacji (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów do sterylizacji Zad. 1- Zestaw filtrów do myjni Soluscope Serie TEE- Poradnia Kardiologiczna Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: "Greenpol Instytut Kształtowania...
2023-10-19   Dostawa pozostałych materiałów (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pozostałych materiałów Zad. 1 – Nakładki na mop, uchwyty do nakładek, kije aluminiowe Zad. 2 – Wózek sprzątacza mały Zad. 3 – Bezdotykowy automatyczny dozownik Zad. 4 – Kołdry, poduszki Zad. 5 – Wózki pojedyncze na odpady Zad. 6 – Dozowniki do ręczników jednorazowych w roli Zad. 7 – Wózek na czystą i brudną pościel Zad. 8 – Mata dekontaminacyjna Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-19   Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych Zad. 1 – Koszulka wprowadzająca długa Zad. 2 – Koszulki wprowadzające krótkie Zad. 3 – Sonda w pełni cyfrowa dedykowana do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wraz z najmem aparatu Zad. 4 – Cewniki balonowe Zad. 5 – Cewnik angiograficzny diagnostyczny Zad. 6 – Cewnik angiograficzny diagnostyczny Zad. 7 – Cewnik balonowy do PTA naczyń prostych Zad. 8 – Cewnik prowadzący Zad. 9 – Balon lekowy do PTA powyżej … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: ANMAR Sp. z o. o., Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Cordis Medical Poland Sp. z o.o. PHILIPS POLSKA Sp. z o.o., Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.
2023-10-17   Dostawa materiałów komputerowych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów komputerowych Zad. 1 – Elektroniczna karta znieczulenia – komputerowy system wsparcia pracy lekarza anestezjologa Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i 3. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: TDZ Technika dla zdrowia sp. z.o.o
2023-10-13   Dostawa pozostałych materiałów (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pozostałych materiałów Zad. 1 – Wózek sprzątacza Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Micro-Max Sp. Jawna Janusz Giza, Andrzej Kubalski,
2023-10-13   Najem analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Najem analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i Załącznik 4 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: DiaSorin Poland Sp. z o.o. Qiagen Poland Sp. z o.o.
2023-10-12   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Taca narzędziowa, koszyk narzędziowy Zad. 2 – Optyka endoscopowa laryngologiczna Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b i 5 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Pol-Med Paweł Jabłonka
2023-10-12   Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego Zad.1- Usługi serwisowe myjek parowych GAL Zad.2- Usługi serwisowe myjki ciśnieniowej EVO BLU Zad.3- Usługi serwisowe myjki Soluscope Serie Tee Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 3 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-11   Dostawa odczynników pozostałych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników pozostałych Zad. 1 - Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do Tromboelastografu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Werfen Polska Sp. z o.o
2023-10-06   Dostawa pozostałych materiałów (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pozostałych materiałów Zad. 1- Wózek platformowy 3 półkowy z udźwigiem do 400kg Zad. 2- Wózek 3-półkowy Zad. 3- Wózek sprzątacza Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 3 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-06   Dostawa wyrobów medycznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Dostawa wyrobów medycznych Zad. 1 – Chusteczki do mycia ciała pacjentów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Anmar Sp. z o. o.
2023-10-06   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Materace do łóżek pacjentów dla Oddziału Kardiologii w Cieszynie Zad. 2 – Wózek transportowy dla Oddziału Kardiologii w Cieszynie Zad. 3 – Pasy ograniczające ruch dla Oddziału Kardiologii w Cieszynie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 3 zadań (bez ograniczania … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Empireum Piotr Dopieralski Ronomed Sp. z o.o. Sp. k
2023-10-06   Przebudowa i remont dwóch sal dydaktycznych zlokalizowanych na IX piętrze budynku Specjalistycznego Szpitala... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i remont dwóch sal dydaktycznych zlokalizowanych na IX piętrze budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b, 3,4 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks K....
2023-10-04   Dostawa artykułów żywnościowych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych Zad. 1 – Ciastka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-02   Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej: Zad. 1 Karty do monitorów LIDCO Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Billmed Sp. z o.o.
2023-09-29   Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach’’ Dostawa mebli Zad.1- Biurka, szafy, lady recepcyjne, kontenery biurkowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b i 4 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: GABI Sp. z o.o.
2023-09-28   Serwis oprogramowania: Zad. 1 – Rozszerzenie licencji Eset wraz z rozbudową o moduł EDR/XDR (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Serwis oprogramowania: Zad. 1 – Rozszerzenie licencji Eset wraz z rozbudową o moduł EDR/XDR, tj: a) Rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania ESET Protect Entry On-Prem z 1000 do 1300 stacji roboczych wraz z rozbudową o moduł EDR/XDR, b) zapewnienia dostępu do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania antywirusowego ESET Protect Entry On-Prem oraz modułów EDR/XDR , w tym bazy wzorców wirusów dla 1300 stacji roboczych przez okres 36 miesięcy. Zamawiający … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: SERVCOMP Sp. z o.o.
2023-09-28   Dostawa implantów kardiochirurgicznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa implantów kardiochirurgicznych Zad. 1 – Zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.,
2023-09-28   Dostawa wyrobów z włókniny lub folii (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów z włókniny lub folii Zad. 1 – Zestaw do usuwania zszywek chirurgicznych – Przychodnia Specjalistyczna Zad. 2 – Serweta do pochłaniania płynów – B. O. O. Kardiochirurgii Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Quality Pack Sp. z o.o.,
2023-09-27   Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej: Zad. 1 – Proteza naczyniowa PTFE zbrojona Zad. 2 – Proteza naczyniowa PTFE Zad. 3 – Proteza naczyniowa przeciwdrobnoustrojowa impregnowana solami srebra Zad. 4 – Proteza naczyniowa przeciwdrobnoustrojowa impregnowana solami srebra Zad. 5 – Proteza naczyniowa przeciwdrobnoustrojowa impregnowana solami srebra Zad. 6 – Proteza naczyniowa przeciwdrobnoustrojowa impregnowana solami srebra Zamawiający dopuszcza składanie ofert … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Getinge Polska Sp. z o.o GETINGE POLSKA SP. Z O.O.
2023-09-27   Dostawa szwów chirurgicznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa szwów chirurgicznych Zad.1- Zad.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 13. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 13 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Aesculap Chifa Sp. z o.o. Surg-Tech Leki i Kucharski Sp.k. Surgical Solutions Sp. z o.o. Yavo Sp. z o.o.
2023-09-26   Dostawa mebli (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli Zad.1- Fotele, krzesła, wersalki, sofy, wieszaki, stoliki, taborety Zad.2- Meble metalowe Zad.3- Meble do poczekalni Zad.4- Regały magazynowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 4. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 4 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Euro-Meble Małgorzata Masłoń P.H.U. BMS Sp.j. Z. Bielecki
2023-09-25   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej obejmującą sprzedaż i dystrybucję (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej obejmującą sprzedaż i dystrybucję. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2)Zamawiający oświadcza, że w obecnie obowiązującej umowie kompleksowej jest zakwalifikowany w grupie taryfowej PGNiG - BW – 7 3)Zamawiający oświadcza, że zagwarantowana moc zamówiona jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 600 m3/h … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
2023-09-25   Serwis oprogramowania (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Serwis oprogramowania Zad. 1 – Serwis Portalu Informacyjnego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i 3 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-25   Dostawa wyrobów z włókniny lub folii (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów z włókniny lub folii. Zad. 1 – Etui jednorazowe, tasiemka flizelinowa do etui jednorazowych rejestratora holterowskiego Zad. 2 – Torebka do rejestratora holterowskiego Zad. 3 – Etui jednorazowe do rejestratora holterowskiego Zad. 4 – Etui jednorazowe do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego Zad. 5 – Etui jednorazowe do rejestratora holterowskiego Zad. 6 – Etui jednorazowe do nadajnika telemetrycznego Zad. 7 – Etui jednorazowe do nadajnika … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Reynolds Medical Sp. z o. o
2023-09-22   Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dostawa sprzętu komputerowego Zad. 1 - Urządzenia wielofunkcyjne Zad. 2 - Monitor Zad. 3 - Zestawy komputerowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 3 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-22   Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn.”Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn.”Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie oddziałów i pracowni Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Katowicach Dostawa wyposażenia niemedycznego: Zad.1 – Szafa do przechowywania endoskopów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Greenpol Instytut Kształtowania...
2023-09-21   Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oświetlenia placu manewrowego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oświetlenia placu manewrowego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b, 3,4 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-21   Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych Zad. 1 - Stymulator SSIR z akcesoriami dodatkowymi Zad. 2 - Stymulator DDDR z akcesoriami dodatkowymi Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Abbott Medical Sp. z o.o.
2023-09-21   Dostawa wyposażenia niemedycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia niemedycznego Zad. 1. Zmywarko- wyparzarka Zad. 2. Kotleciarka do mięsa Zad. 3. Szafa mroźnicza Zad. 4. Zakup myjni dezynfektor do bronchofiberoskopów z wyposażeniem (zestaw złączy do endoskopów, filtry, chemia) Zad. 5. Lodówka do przechowywania leków Zad. 6. Czajniki, mikrofalówki Zad. 7. Czajniki Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 7. Zamawiający … Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-18   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego Zad. 1 - Inkubator laboratoryjny dla Zakładu Patomorfologii Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 5 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-18   Remont pokrycia dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych, naprawą obróbek blacharskich, częściową wymianą... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Remont pokrycia dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych, naprawą obróbek blacharskich, częściową wymianą instalacji odgromowej budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, część niska, segmenty od 23 do 27 i segment 14 i 15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 3 do SWZ, Załącznik 4 do SWZ, Załącznik 5 do SWZ, Załącznik 6 do SWZ, Załącznik 7 do SWZ, Załącznik 8 do SWZ i Załącznik 9 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: ZYGA-DACHY Mariusz Spychalski
2023-09-18   Odczynniki pozostałe - Zakład Patomorfologii (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Odczynniki pozostałe – Zakład Patomorfologii Zad. 1 – Akcesoria histopatologiczne dla Zakładu Patomorfologii Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Elektro Med Grzegorz Pałkowski
2023-09-15   Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych Zad. 1- Najem systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania złożonych arytmii wraz z generatorem i pompą chłodzącą oraz z dostawą sprzętu jednorazowego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b, 4 i 5 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
2023-09-15   Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” Dostawa wyposażenia niemedycznego: Zad. 1 – zad.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 6. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 6 zadań … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: BORLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LUKRUM Kamil Bielecki LUKRUM Kamil Bielecki, Sani sp. z o.o. sp. k.,
2023-09-14   Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Zad. 1 - Dostawa bez montażu drzwi aluminiowych do szachtów Zad. 2 - Dostawa wraz z montażem ścianek aluminiowych z drzwiami Zad. 3 - Dostawa drzwi stalowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 3 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.,
2023-09-13   Dostawa środków czystości (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków czystości Zad.1 - Worki na zwłoki Zad.2 - Worki na śmieci Zad.3 - Chemia gospodarcza i środki czystości Zad.4 - Ręczniki w rolkach Zad.5 - Płyn do urządzeń dezynfekujących Zad.6 - Ręczniki z włókniny Zad.7 - Chemia specjalistyczna Zad.8 - Chemia specjalistyczna do posadzek Zad.9 - Papier toaletowy i ręczniki papierowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Helplast Bis Joanna Hadasik Higma Service Sp. z o.o., Micro-Max sp. jawna Janusz Giza, Andrzej Kubalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G .... Wetrok Polska SA Zakład Produkcyjno-Handlowy "Koja" Piotr Sławiński
2023-09-13   Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego Zad. 1 – zad.33 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 33. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 33 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b i załącznik nr 4 w odniesieniu do zadania nr 14. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: "Greenpol Instytut Kształtowania... AKME Pałejko spółka jawna, ANMAR Sp. z o. o., BERYL MED POLAND Sp. z o.o., BiaMediTek Sp. z o.o., Biochem Polska S.A., Coloplast Sp. z o.o., COMED S.C. Krzysztof Pilarski, Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o., Getinge Polska Sp. z o.o INOMED POLSKA Sp. z o.o., Medag Aparatura Medyczna P. Augstynowicz... Medicom Sp. z o.o., Medtronic Poland Sp. z o.o Medtronic Poland Sp. z o.o., Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., POLMIL Sp. z o. o., Sarstedt Sp. z o.o., Teleflex Polska Sp. z o.o., Zarys International Group sp. z o. o., sp. k.,
2023-09-13   Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” Dostawa urządzeń biurowych zad. 1. System nagłośnienia zad. 2. Projektor zad. 3. Ekran projekcyjny Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3. Zamawiający informuje, że … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: EMITECH Sp. z o.o Emitech Sp. z o.o.
2023-09-13   Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych Dostawa urządzeń biurowych Zad. 1 – Projektor z ekranem dla Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Zad. 2 – Telewizor z uchwytem dla Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: F.H.U. Contrakt Adam Goik
2023-09-13   Dostawa wyrobów z włókniny lub folii (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów z włókniny lub folii Zad. 1 – Zestaw do zmiany opatrunku Zad. 2 – Zestaw do zakładania szwów oraz usuwania szwów Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
2023-09-12   Wymiana instalacji przywoławczej dla I Oddziału Kardiologii (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana instalacji przywoławczej dla I Oddziału Kardiologii Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PBELEKTRO Piotr Bogdziun
2023-09-11   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego Zad.1- System elektrofizjologiczny dla II Oddziału Kardiologii Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 5 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Medtronic Poland Sp. z o.o.
2023-09-07   Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Zad. 1 - Klimatyzatory Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: AIRKO Sp. z o. o.
2023-09-07   Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: „Śląska... (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed oraz zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: „Trecom Kraków Spółka Akcyjna” sp.k.
2023-09-07   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Videolaryngoskop dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym II Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i Załącznik 5 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-05   Dostawa wyposażenia medycznego (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Aparat do krążenia pozaustrojowego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i 5 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: LivaNova Poland Sp. z o.o.,