Zam贸wienia: Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

>20 zam贸wienia archiwalne

Ostatnie zam贸wienia dokonane przez Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

2024-01-31   Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj膮 wykupu fabrycznie nowej 艂adowarki ko艂owej z osprz臋tem (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj膮 wykupu fabrycznie nowej 艂adowarki ko艂owej z osprz臋tem. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-12-22   Zakup i dostawa fabrycznie nowego mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwa艂owego (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i roz艂adunek fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego wed艂ug specyfikacji technicznej stanowi膮cej za艂膮cznik nr 1 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-30   Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w o kodzie 19 05 99 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady 鈥 stabilizat) w ilo艣ci maksymalnej 10 000 Mg, jednak nie mniej ni偶 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-11-30   Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w o kodzie 20 02 01 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie (w procesie R3) odpad贸w o kodzie 20 02 01 w ilo艣ci maksymalnej 3000 Mg, jednak nie mniej ni偶 1000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-23   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w o kodach 20 01 03, 20 01 99, 20 03 07, w ilo艣ci maksymalnej 25 000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: ATF POLSKA SP. Z O.O.
2023-02-23   Odbi贸r, transport i zagospodarowanie odpad贸w o kodzie 19 05 99 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r, transport i zagospodarowanie odpad贸w o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady 鈥 stabilizat) w ilo艣ci maksymalnej 9 000 Mg, w tym ok. 2 000 Mg stanowi膰 b臋d膮 odpady wytworzone w przewidywanym terminie podpisania umowy z Wykonawc膮 wy艂onionym w drodze niniejszego post臋powania, kt贸re podlega艂y b臋d膮 odbiorowi w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2022-11-17   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12. Post臋powanie drugie (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej 25 000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2022-10-18   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej 25 000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2021-10-24   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej 25 000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2021-08-13   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11 ), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Best Polymers Group S.A. CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o. Zak艂ad...
2020-10-12   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w 2021 r. Post臋powanie drugie (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej: a) cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg; b) cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Konsorcjum Best Polymers Group S.A. i... SARR Sp. z o.o.
2020-09-03   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w 2021 r (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej: a) cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg; b) cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2019-11-25   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w 2020 r. Post臋powanie drugie (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej: a) cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg; b) cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: SUEZ Jantra Sp. z o.o.
2019-10-06   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2020 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej: a) cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg; b) cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2019-09-23   Dostawa 2 pojazd贸w do transportu odpad贸w na potrzeby MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu G贸rnym (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia dostawa 2 pojazd贸w do przewozu odpad贸w wg specyfikacji opisanej w pkt 4.1.1. SIWZ Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Scania Polska Sp. z o.o.
2019-09-17   Dostawa pojazdu do transportu odpad贸w na potrzeby MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu G贸rnym (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest 艣mieciarki tylno-za艂adowczej o DMC do maks. 9 t wg specyfikacji opisanej w pkt 4.1 SIWZ Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2018-11-21   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2019. Post臋powanie drugie (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej a) Cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg. b) Cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: SUEZ Jantra Sp. z o.o.
2018-09-18   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2019 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej a) Cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg. b) Cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2017-12-12   鈥濷dbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2018鈥 Post臋powanie trzecie (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione. W 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej. a) Cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg. b) Cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. W zwi膮zku z tym, 偶e poprzednie post臋powanie zosta艂o uniewa偶nione z powodu zbyt wysokich cen z艂o偶onych ofert. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: SUEZ Jantra Sp. z o.o.
2017-11-23   鈥濷dbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2018鈥 Post臋powanie drugie (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11 ), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej a) Cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg. b) Cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. W zwi膮zku z tym, 偶e poprzednie post臋powanie zosta艂o uniewa偶nione z powodu zbyt wysokich cen z艂o偶onych ofert. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2017-10-16   http://mpgo.polczynzdroj.ibip.pl/ (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11 ), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpad贸w, w ilo艣ci maksymalnej a) Cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg. b) Cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2016-10-06   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2017 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11 ), frakcji nadsitowej > 80 mm, pozyskanej po przesianiu odpad贸w komunalnych przez sita o wielko艣ci oczek 80 mm, w ilo艣ci maksymalnej a) Cz臋艣膰 I 鈥 12 500 Mg. b) Cz臋艣膰 II 鈥 12 500 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: SUEZ Jantra Sp. z o.o.
2015-10-04   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w roku 2016 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11 ), frakcji nadsitowej > 80 mm, pozyskanej po przesianiu odpad贸w komunalnych przez sita o wielko艣ci oczek 80 mm, w ilo艣ci maksymalnej 25 000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Novago 呕nin Sp. z o.o.
2014-06-25   Odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 w latach 2014-2015 (Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zam贸wienia jest odbi贸r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad贸w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obr贸bki odpad贸w inne ni偶 wymienione w 19 12 11 ), frakcji nadsitowej > 80 mm, pozyskanej po przesianiu odpad贸w komunalnych przez sita o wielko艣ci oczek 80 mm, w ilo艣ci maksymalnej 25 000 Mg. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: NewCo Sp. z o.o.