2024-01-31   Dostawa części zamiennych do kolejek SMT SCHARF dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-02 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. 4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-23   Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. 4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów … Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-26   Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-6 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-14   Dostawa zestawów naprawczych i muf kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-15 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
2023-08-29   Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST - ZIEMOWIT– nr grupy 292-9 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: COAL-BUD Sp. z o.o. Karbon Sp. z o.o. PROFI M TEC PSG SILESIA sp. z o.o. ROW-JAS Sp. z o.o., Sadex Sp. z o.o. Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury... Zakład Remontowy HYDRO MAH SC A. Paluch, M. Nocoń Zakłady Produkcyjne B-D. S.A.
2023-07-27   Dostawa łańcuchów technicznych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-8 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych... PMT POLSKA Sp. z o.o. Uniferro Sp. z o.o. Wojciech Nielioiński Zakłady Wyrobów...
2023-06-19   Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: EL-Met Sp. z o.o. Elgór+Hansen S.A. ELTEL KATOWICE Sp. z o.o. Petek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. K. PKiMSA Carboautomatyka S.A. PPUH Trimen Ryszard Frejowski PUH ATUT TECHNIKA Teresa Dąbrowiecka Sp.j.
2023-05-11   Dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzetu i Narzędzi Górniczych GK...
2023-04-07   Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-18 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: „ŹDB DRÁTOVNA” a.s z siedzibą CARBOSPEC M. Jaśniok Spółka Jawna SAG Sp. z o.o. SIL-TRADE Beata Polaczek
2023-03-29   Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-11 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych...
2023-03-09   Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierzy,... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. 4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Logotex Sp. z o.o. LUMEL ŚLĄSK Sp. z o.o. Merazet S.A. P.P.U.H. Trimen Ryszard Frejowski PKiMSA Carboautomatyka S.A. PUH ATUT TECHNIKA Teresa Dąbrowiecka Sp.j.
2023-02-10   Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2023r. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). Zamówienie obejmuje dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych...
2023-01-20   Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. 4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Moris Sp. z o.o.
2023-01-13   Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. 4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Grenevia S.A. GROT KONSTRUKCJE S.A. MAS Sp. z o.o. WIMAR Wieczorek Sp. j. ZDT-GLIMAG Sp. z o.o.
2022-10-26   Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła – nr grupy 292-9 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze... THOMAS Sp. z o.o.
2022-09-28   Dostawa łańcuchów gospodarczych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-9 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PMT POLSKA Sp. z o.o. Uniferro Sp. z o.o. Zakłady Wyrobów Metalowych "Nielipiński"
2022-09-12   Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-6 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: DELTAMET Katarzyna Rucińska - Marzecm... GTM Process Valves Sp. z o. o. KRZYSZTOF BRAKOWSKI Przedsiębiorstwo... Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROXY... Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komstal... SUPRA Karolina Domagała, Dagna... Zasuwy Henryk Warzecha
2022-06-27   Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-11 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych...
2022-01-14   Dostawa zestawów naprawczych i muf kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-15 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z Art 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SWZ. W niniejszym … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Energy Partners Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –... Przedsiębiorstwo Techniczno Wdrożeniowe... ul. Wodzisławska 177C
2021-08-11   Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-11 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych... Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych...
2021-02-02   Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-6 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą” oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy: 291-6”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SWZ. … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: DELTAMET S.C. Katarzyna Rucińska -... Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROXY... Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROXY... Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo... Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komstal... Zasuwy Henryk Warzecha
2020-07-08   Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK RUDA Ruch Halemba, Ruch Pokój,... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PROFI M TEC PSG Silesia Sp. z o.o. Sp. k. Przedsiębiorstwo COAL-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo... Sadex Sp. z o.o. Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury... Zakład Remontowy Hydro-Mah S.C. Andrzej...
2020-03-02   Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-11 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych... Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych...
2019-11-27   Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 287-11 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i … Wyświetlenie zamówienia »
2019-05-14   Dostawa zestawów naprawczych i muf kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku – nr grupy 284-15 (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: 1.1. Sakop Sp. z o.o. Energy Partners Sp. z o.o. Firma Produkcyjno Handlowa Duban Andrzej Dubiel Przedsiębiorstwo... Przedsiębiorstwo Techniczno Wdrożeniowe... Przedsiębiorstwo Techniczno Wdrożeniowe...
2018-06-16   Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba, Ruch Pokój,... (Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba, Ruch Pokój, Ruch Bielszowice w 2018 roku. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PROFI M TEC PSG SILESIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Przedsiębiorstwo COAL - BUD Sp z. o.o. Sadex Sp. z o.o. Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury... Zakład Remontowy HYDRO MAH S.C. Andrxzej...