2023-10-13   Dzia艂ania informacyjne i promuj膮ce dla projekt贸w realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projekt贸w realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO). Umowa b臋dzie realizowana w ramach projektu 鈥濸race na linii kolejowej nr 38 na odcinku Gi偶ycko-Korsze wraz z elektryfikacj膮鈥. Poszczeg贸lne dzia艂ania opisane w OPZ b臋d膮 wykonywane ka偶dorazowo na zlecenie Zamawiaj膮cego. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-13   Sukcesywne dostawy hurtowe oleju nap臋dowego do zbiornik贸w stacjonarnych jednostek organizacyjnych Sp贸艂ki w latach 2024-2025 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Sukcesywne dostawy hurtowe oleju nap臋dowego do zbiornik贸w stacjonarnych jednostek organizacyjnych Sp贸艂ki w latach 2024-2025 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Petrojet Sp. z o.o.
2023-10-13   Zaprojektowanie (w zakresie bran偶y SRK) i kompleksowe wykonanie rob贸t budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest wykonanie nast臋puj膮cych element贸w: zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn.: 鈥濺ozbi贸rka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chab贸wka 鈥 Nowy S膮cz na odc. C2 od km 44+866 (km istn. 45+900) do km 48+600 (km istn. 49+822)鈥 w ramach projektu 鈥濵odernizacja linii kolejowej nr 104 Chab贸wka 鈥 Nowy S膮cz, na odc. Chab贸wka 鈥 Rabka Zaryte 鈥 Mszana Dolna oraz Limanowa 鈥 Kl臋czany 鈥 Nowy S膮cz鈥. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-12   Budowa 艂膮cznicy kolejowej Jedlicze 鈥 Szebnie w ramach projektu pn. 鈥濺ewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach zadania pn. Budowa 艂膮cznicy kolejowej Jedlicze 鈥 Szebnie w ramach projektu pn. 鈥濺ewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jas艂o - Nowy Zag贸rz wraz z budow膮 艂膮cznicy kolejowej Jedlicze 鈥 Szebnie鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-12   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROB脫T BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: 鈥濺EWITALIZACJA LINII... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROB脫T BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: 鈥濺EWITALIZACJA LINII NR 275 NA ODCINKU BIENI脫W 鈥 LUBSKO WRAZ Z BUDOW膭 PRZYSTANK脫W W M. BUDZIECH脫W, JASIE艃 I BIESZK脫W鈥 REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UZUPE艁NIANIA LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ KOLEJ+ DO 2029 ROKU ". Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Tomie III niniejszej SWZ (鈥濸FU鈥). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-11   Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dokumentacja projektowa... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezb臋dnej dla realizacji przedsi臋wzi臋cia pn. 鈥濪okumentacja projektowa dla Wroc艂awskiego W臋z艂a Kolejowego鈥 w ramach projektu 鈥濸rojekty przygotowawcze鈥 wraz z wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezb臋dnymi do zrealizowania rob贸t budowlanych (Faza I) oraz pe艂nienia nadzoru autorskiego na etapie rob贸t budowlanych w ramach prawa opcji (Faza II). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-11   Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: 鈥濺ewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gosty艅 鈥 K膮kolewo鈥 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest 艣wiadczenie Us艂ugi w zakresie zarz膮dzania i sprawowania nadzoru nad realizacj膮 projektu: 鈥濺ewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gosty艅 - K膮kolewo鈥. UWAGA dot. pkt. II.1.1): pe艂na nazwa zam贸wienia - Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: 鈥濺ewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gosty艅 鈥 K膮kolewo鈥 realizowanego w ramach Programu Uzupe艂niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 鈥 Kolej+ do 2029 roku. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-10   Us艂uga utrzymania i serwisowania systemu GSM-R (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest realizacja us艂ugi utrzymaniowo-serwisowej dla sieci GSM- R, obejmuj膮ca us艂ugi zdefiniowane szczeg贸艂owo w Rozdziale 3 Opisu Przedmiotu Zam贸wienia stanowi膮cego Za艂膮cznik nr 1 do SWZ, polegaj膮ca na wykonywaniu Utrzymania Planowanego i Awaryjnego w odniesieniu do nast臋puj膮cych element贸w infrastruktury: 1) Obiekt贸w Radiokomunikacyjnych i Posterunk贸w Technicznych; 2) Obiekt贸w Centralowych; 3) Obiekt贸w Steruj膮cych OS. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-09   Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: 鈥濪okumentacja... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: 鈥濪okumentacja projektowa dla Pozna艅skiego W臋z艂a Kolejowego". Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Tomie III SWZ (鈥濷PZ鈥). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-06   LAN2024-2027 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Umowy jest zakup urz膮dze艅, gwarancji serwisowej i subskrypcji dla sieci korporacyjnej LAN . Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Za艂膮czniku nr 1 do SWZ (鈥濷PZ鈥) Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-02   Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: 鈥濽sprawnienia... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: 鈥濽sprawnienia po艂膮czenia Krak贸w 鈥 Jas艂o wraz z rewitalizacj膮 linii kolejowej nr 110 i budow膮 艂膮cznicy pomi臋dzy lini膮 108 a lini膮 110鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-10-02   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 鈥濨udowa zachodniego przej艣cia pod... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 鈥濨udowa zachodniego przej艣cia pod torami na stacji Warszawa Gda艅ska". Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia przedstawiony zosta艂 w Programie Funkcjonalno-U偶ytkowym (PFU) stanowi膮cym Tom III SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-09-22   Modernizacja technologiczna infrastruktury zabezpiecze艅 sieciowych w stykach z Internetem (ANTP) (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Modernizacja technologiczna infrastruktury zabezpiecze艅 sieciowych w stykach z Internetem (ANTP) Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: PAWE艁 NOGOWICZ PRZEDSI臉BIORSTWO...
2023-09-20   Ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej Sp贸艂ki oraz ubezpieczenia mienia Sp贸艂ki (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem zam贸wienia jest zawarcie um贸w ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej i posiadanego mienia, umowy ubezpieczenia mienia oraz sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk (dworzec 艁贸d藕 Fabryczna), umowy ubezpieczenia pozosta艂ego mienia Sp贸艂ki, m.in. budynki, nastawnie, sprz臋t elektroniczny, oraz umowy ubezpieczenia casco taboru szynowego. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Za艂膮cznikach nr 1-8 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwem... AGRO Ubezpieczenia 鈥 Towarzystwo...
2023-09-14   Dostawy 偶ar贸wek sygna艂owych dla Zak艂ad贸w Linii Kolejowych w latach 2024-2027 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
W ramach zakup贸w centralnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji Centrali Sp贸艂ki przygotowuje post臋powanie zakupowe, kt贸rego celem jest podpisanie um贸w na dostawy 偶ar贸wek sygna艂owych dla Zak艂ad贸w Linii Kolejowych w latach 2024 - 2027 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Fabryka 呕ar贸wek 鈥濰elios鈥 Sp贸艂ka z... Wojnarowscy Sp贸艂ka z ograniczon膮...
2023-08-30   Dostawa i wdro偶enie Rozwi膮zania Informatycznego w obszarze wspieraj膮cym zarz膮dzanie przep艂ywem 艣rodk贸w pieni臋偶nych w... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Dostawa i wdro偶enie Rozwi膮zania Informatycznego w obszarze wspieraj膮cym zarz膮dzanie przep艂ywem 艣rodk贸w pieni臋偶nych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Za艂膮czniku nr 1 do SWZ (鈥濷PZ鈥). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-28   Dostawa i wdro偶enie infrastruktury sieci LAN w serwerowniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Dostawa i wdro偶enie prze艂膮cznik贸w do infrastruktury sieciowej w serwerowniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: IT ARTE Sp. z o.o.
2023-08-16   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t przebudowy Stacji Olkusz w ramach projektu 鈥濽dro偶nienie podstawowych ci膮g贸w... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t przebudowy Stacji Olkusz w ramach projektu 鈥濽dro偶nienie podstawowych ci膮g贸w wywozowych z G贸rnego 艢l膮ska". Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
2023-08-14   Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: Budowa linii... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem zam贸wienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu pn.: Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku 鈥樷橩olei P贸艂nocnego Mazowsza鈥欌 realizowanego w ramach Programu Uzupe艂nienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 鈥 Kolej + do 2029 roku. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Tomie III SWZ (鈥濷PZ鈥). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-11   Odbudowa stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odc Sierpc - Brodnica (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. 鈥濷dbudowa stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odc. Sierpc 鈥 Brodnica鈥 w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze dzia艂ania pn.: 鈥濴ikwidacja w膮skich garde艂 i zwi臋kszenie przepustowo艣ci linii kolejowych 鈥 etap II鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Zak艂ad Rob贸t Komunikacyjnych 鈥 DOM w...
2023-08-11   Pe艂nienie nadzoru in偶. nad realizacj膮 proj. wyk. bran偶y srk oraz kompleksowych rob贸t budowlanych na linii kolejowej... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest 艣wiadczenie Us艂ugi w zakresie pe艂nienia nadzoru in偶ynierskiego nad realizacj膮 projektu wykonawczego bran偶y srk oraz kompleksowych rob贸t budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku A2 Rabka Zaryte 鈥 Mszana Dolna, Odcinku C2 Stacja Limanowa oraz Odcinku D Limanowa 鈥 Bocznica Kl臋czany w ramach projektu pn. 鈥濵odernizacja linii kolejowej nr 104 Chab贸wka 鈥 Nowy S膮cz, na odc. Chab贸wka 鈥 Rabka Zaryte 鈥 Mszana Dolna oraz Limanowa 鈥 Kl臋czany 鈥 Nowy S膮cz鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-11   Przebudowa urz膮dze艅 srk st Cierpice oraz zabudowa urz膮dze艅 sterowania zdalnego ze st Solec Kujawski (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. 鈥濸rzebudowa urz膮dze艅 srk st. Cierpice oraz zabudowa urz膮dze艅 sterowania zdalnego ze st. Solec Kujawski鈥 w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze dzia艂ania pn.: 鈥濪igitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow臋 nowoczesnych urz膮dze艅 i system贸w - etap IV鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-10   Zabudowa urz膮dze艅 sterowania zdalnego podg Ksi膮zki ze st Jab艂onowo Pomorskie (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. Zabudowa urz膮dze艅 sterowania zdalnego podg. Ksi膮偶ki ze st. Jab艂onowo Pomorskie realizowanego w ramach programu 鈥濳rajowego planu odbudowy w obszarze dzia艂ania pn. 鈥濪igitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow臋 nowoczesnych urz膮dze艅 i system贸w 鈥 etap IV鈥. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-09   Wykonywanie pomiar贸w sieci GSM-R (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiot Zam贸wienia obejmuje wykonywanie pomiar贸w sieci GSM-R na liniach kolejowych Zamawiaj膮cego. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-08-04   Wymiana oraz integracja do central C-FDS terminali dy偶urnych ruchu FDS (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie przez Wykonawc臋 us艂ug polegaj膮cych na dostawie, instalacji, uruchomieniu oraz integracji do central C-FDS terminali dy偶urnych ruchu FDS oraz innych towarzysz膮cych urz膮dze艅, oraz wykonanie wszelkich towarzysz膮cych temu prac konfiguracyjnych. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Za艂膮czniku nr 1 do SWZ. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Rail-Mil Computers sp. z o.o Technitel Polska S.A.
2023-08-02   Pe艂nienie nadzoru nad realizacj膮 rob贸t budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacj膮 rob贸t... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Pe艂na nazwa zam贸wienia: Pe艂nienie nadzoru nad realizacj膮 rob贸t budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacj膮 rob贸t budowlanych na zabudow臋 urz膮dze艅 sterowania ruchem kolejowym, urz膮dze艅 kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg 鈥 Zebrzydowice 鈥 granica w ramach projektu 鈥濸race na podstawowych ci膮gach pasa偶erskich (E 30 i E 65) na obszarze 艢l膮ska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg 鈥 Zebrzydowice (granica pa艅stwa)鈥 Przedmiotem Zam贸wienia jest 艣wiadczenie Us艂ugi w 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-31   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 鈥 Gda艅sk... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest wykonanie nast臋puj膮cych element贸w: 1) Modernizacja linii kolejowej nr 201 Nowa Wie艣 Wielka 鈥 Gdynia Port na odcinku Somonino (bez stacji, od km 163,250) 鈥 Gda艅sk Osowa (ze stacj膮, do km 191,629); 2) Budowa w rejonie posterunku odga艂臋藕nego Glincz 艂膮cznic umo偶liwiaj膮cych bezkolizyjne, kierunkowe po艂膮czenie linii kolejowych nr 201 i 229; 3) Prace dostosowawcze na odcinkach linii kolejowych 248 i 253 w celu zapewnienia prawid艂owego i sp贸jnego powi膮zania uk艂ad贸w torowych mi臋dzy ww. 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-27   Zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 (LCS Warszawa Ok臋cie i LCS Radom) (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 (LCS Warszawa Ok臋cie i LCS Radom) przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko 2021-2027, (FEnIKS). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-27   Zakup router贸w, gwarancji wraz z instalacj膮 i konfiguracj膮 w jednostkach organizacyjnych PKP PLK S.A (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zakup router贸w, gwarancji wraz z instalacj膮 i konfiguracj膮 w jednostkach organizacyjnych PKP PLK S.A. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia znajduje si臋 w Za艂膮czniku nr 1 do SWZ (鈥濷PZ鈥). Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-21   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. Zabudowa urz膮dze艅 sterowania zdalnego na st. Ko艂odziejewo,... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. Zabudowa urz膮dze艅 sterowania zdalnego na st. Ko艂odziejewo, Janikowo ze sterowaniem ze st. Mogilno w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze dzia艂ania pn.: 鈥濪igitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow臋 nowoczesnych urz膮dze艅 i system贸w - etap IV鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-21   Dostawa w latach 2024-2025 energii elektrycznej na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Sp贸艂ek Zale偶nych (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Dostawa energii elektrycznej przez Wykonawc臋 na potrzeby Zamawiaj膮cego, b臋d膮cego odbiorc膮 ko艅cowym w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022 poz. 143 ze zm.) oraz sprzeda偶 przez Zamawiaj膮cego na rzecz Wykonawcy Energii wytworzonej w OZE, niewykorzystanej przez Zamawiaj膮cego na potrzeby w艂asne, wprowadzonej do sieci OSD oraz 艣wiadczenie przez Wykonawc臋 us艂ugi bilansowania 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
2023-07-21   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. Przeniesienie sterowania st. Papowo Toru艅skie, Turzno, W膮brze藕no... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. Przeniesienie sterowania st. Papowo Toru艅skie, Turzno, W膮brze藕no do st. Kowalewo Pomorskie鈥 w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze dzia艂ania pn.: 鈥濪igitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow臋 nowoczesnych urz膮dze艅 i system贸w - etap IV鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-21   Budowa mijanki Bydgoszcz Fordon na linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wsch贸d (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Budowa mijanki Bydgoszcz Fordon na linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wsch贸d Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: G贸r - Tor Sp. z o. o.
2023-07-14   Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach projektu pn.: 鈥濸rzygotowanie... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
1. Pe艂na nazwa zam贸wienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach projektu pn.: 鈥濸rzygotowanie alternatywnego po艂膮czenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Koch艂owice- Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Koch艂owice, 164 na odcinku Ruda Koch艂owice 鈥 Hajduki i 651 Hajduki 鈥 Gottwald鈥 realizowanego w ramach Programu Uzupe艂niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 鈥 Kolej + do 2029 roku 2. Szczeg贸艂owy Opis Przedmiotu Zam贸wienia 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-07   Zarz膮dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj膮 umowy na Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest Zarz膮dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj膮 umowy na Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych w ramach projektu 鈥濸race na linii kolejowej 148 na odc Pszczyna - 呕ory鈥 . Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-05   Sta艂a i kompleksowa obs艂uga pracownik贸w w zwi膮zku z krajowymi i zagranicznymi podr贸偶ami s艂u偶bowymi (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Sta艂a i kompleksowa obs艂uga pracownik贸w w zwi膮zku z krajowymi i zagranicznymi podr贸偶ami s艂u偶bowymi Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: ETRAVEL Sp贸艂ka Akcyjna
2023-07-05   Zaprojektowanie, dostawa i instalacja element贸w Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasa偶erskiej wraz z... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Pe艂na nazwa zam贸wienia: Zaprojektowanie, dostawa i instalacja element贸w Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasa偶erskiej wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 oraz systemu monitoringu wizyjnego na stacjach i przystankach kolejowych w ramach projektu pn.: 鈥濸race na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia 鈥 O艣wi臋cim 鈥 Czechowice Dziedzice鈥. Strona internetowa, na kt贸rej udost臋pniane b臋d膮 zmiany i wyja艣nienia tre艣ci SWZ oraz inne Dokumenty Zam贸wienia bezpo艣rednio zwi膮zane z Post臋powaniem o udzielenie 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-07-05   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych dla zadania pn. "Przeniesienie obs艂ugi urz膮dze艅 srk podg. Nieszawka na... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t dla zadania pn. Przeniesienie obs艂ugi urz膮dze艅 srk podg. Nieszawka na stacj臋 Toru艅 G艂贸wny TrB 鈥 realizowanego w ramach programu 鈥濪igitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow臋 nowoczesnych urz膮dze艅 i system贸w - etap IV鈥 w ramach zada艅 planowanych do finansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-06-28   Wykonanie rob贸t budowlanych obejmuj膮cych budow臋 trzech przej艣膰 dla pieszych pod torami linii kolejowej nr 6 w ramach... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiot zam贸wienia obejmuje wybudowanie trzech obiekt贸w mostowych 鈥 przej艣膰 podziemnych pod torami linii kolejowej nr 6 w km: 135,955, 146,112 oraz 167,072 wraz z niezb臋dnym uk艂adem komunikacyjnym, w tym doj艣ciami, schodami i pochylniami, zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮 dostarczon膮 przez Zamawiaj膮cego. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Sarin偶 Sp. z o.o.
2023-06-28   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na przebudowie punkt贸w 艂adunkowych na stacji Gniewkowo (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na przebudowie punkt贸w 艂adunkowych na stacji Gniewkowo Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-06-28   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na przebudowie punkt贸w 艂adunkowych na stacji Kowalewo Pomorskie (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
"Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na przebudowie punkt贸w 艂adunkowych na stacji Kowalewo Pomorskie" Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Us艂ugi w zakresie prac ziemnych sprz臋tem...
2023-06-16   艢wiadczenie us艂ug doradczych o charakterze technicznym dla Projekt贸w Infrastrukturalnych realizowanych przez... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
艢wiadczenie us艂ug doradczych o charakterze technicznym dla Projekt贸w Infrastrukturalnych realizowanych przez Zamawiaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci, lecz nie wy艂膮cznie, w zakresie: prawid艂owo艣ci planowania i realizacji rob贸t budowlanych realizowanych na rzecz Zamawiaj膮cego, zasadno艣ci i prawid艂owo艣ci wylicze艅 oraz oceny przedstawionych wniosk贸w wykonawc贸w w zakresie waloryzacji oraz wylicze艅 i oceny przedstawianych koszt贸w og贸lnych przez wykonawc贸w. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: B-ACT Sp贸艂ka Akcyjna - Lider Konsorcjum CCM Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Multiconsult Polska Sp贸艂ka z ograniczon膮... TPF Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Transprojekt Gda艅ski Sp贸艂ka z ograniczon膮...
2023-05-29   Wyposa偶enie pojazd贸w kolejowych w system 艂膮czno艣ci GSM R/VHF, rejestratory przedpola jazdy oraz zabudow臋 wolnej... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
1) Wyposa偶enie 8 sztuk w贸zk贸w motorowych w tym: typu WM-15Ak (4szt.), WM-15A/KB (1 szt.) i WM-15A/MB (3 szt.) w radiotelefon dwusystemowy GSM-R/VHF i kamery video; 2) Wyposa偶enie w/w w贸zk贸w motorowych w p艂yt臋 czo艂ow膮 przedni膮 i p艂yt臋 czo艂ow膮 tyln膮 (os艂ony podczo艂ownic膮). 3) Uzyskanie zezwolenia, o kt贸rym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797, z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjno艣ci systemu kolei w Unii Europejskiej pozwalaj膮cego na poruszanie si臋 po 鈥 Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: KOLSAM Sp. z o.o.
2023-05-25   Modernizacja technologiczna macierzy dyskowych (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Modernizacja technologiczna macierzy dyskowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: Apex.IT Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮
2023-05-24   Zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 na odcinku E艂k-Korsze (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest wykonanie nast臋puj膮cych element贸w: zaprojektowanie oraz budowa Podstacji Trakcyjnych: PT Woszczele, PT Wydminy, PT Gi偶ycko, PT Martiany, PT Linkowo wraz z liniami zasilaj膮cymi, niezb臋dnych do wzmocnienia zasilania sieci trakcyjnej na linii nr 38 Bia艂ystok - G艂omno odcinek E艂k 鈥 Korsze. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
2023-05-18   Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej w艂adz statutowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz cz艂onk贸w organ贸w... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej w艂adz statutowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz cz艂onk贸w organ贸w sp贸艂ek zale偶nych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u wykonywania czynno艣ci ksi臋gowych i ochrony prawnej w sprawach karnoskarbowych. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: AGRO Ubezpieczenia 鈥 Towarzystwo... Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji...
2023-05-18   艢wiadczenie standardowej Us艂ugi Serwisowej SAP Standard Support dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Zakup us艂ugi serwisowej SAP Standard Support, wymaganej do prawid艂owego eksploatowania systemu SAP. Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄
Wymienieni dostawcy: All for One Poland Sp. z o.o.
2023-05-17   Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: 鈥濺ewitalizacji... (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Przedmiotem Zam贸wienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe艂nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: 鈥濺ewitalizacji po艂膮czenia Che艂m 鈥 W艂odawa wraz z popraw膮 dost臋pno艣ci transportu kolejowego w m. W艂odawa鈥 realizowanego w ramach Programu Uzupe艂niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku (pe艂na nazwa post臋powania) Wy艣wietlenie zam贸wienia 禄