2024-01-30   Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 190 000 litrów (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa jedynie oleju napędowego standardowego (kl. B. D, F) w ilości 190 000 L do zbiorników stacji paliw Zamawiającego na potrzeby własne Zamawiającego używanych pojazdów i maszyn Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-29   Zakup paliw płynnych o płynów eksploatacyjnych za pomocą kart flotowych w 2024 roku (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego Zamawiającego: − olej napędowy ON – wg PN-EN 590+A1:2017-6 lub równoważnej* - 170 000 litrów − benzyna bezołowiowa PB 98 – wg PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważnej* - 3 000 litrów – płyn AdBlue – 1 000 litrów – płyn do spryskiwacza letni – 70 litrów – płyn do spryskiwaczy zimowy – 70 litrów Wyświetlenie zamówienia »
2022-04-19   Zakup mieszanki 0/63 mm oraz miału kamiennego na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Krzywiny, droga p.poż. nr 4 (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm nie granitowego w ilości 8 523,68 ton wg. PN-EN-13242+A1:2010 oraz PN-EN 13285:2010 lub równoważne oraz miału kamiennego w ilości 391,72 ton Wyświetlenie zamówienia »
2022-01-20   Zakup kruszywa 0/63 mm wraz z dostawą (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą pojazdami o ładowności 25 ton do miejsca budowy kruszywa łamanego nie granitowego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm w ilości 1 936 ton Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: p. Sebastianem Stadnik prowadzący...
2022-01-19   Zakup mieszanki kamiennej 0/31,5 mm; 0/63 mm; 0/5 mm (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm w ilości 9 750 ton; 0/63 mm w ilości 21 600 ton; 0/5 w ilości 250 ton Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Śląskie Kruszywa Naturalne Sp z o.o.
2021-11-24   Bezgotówkowy zakup paliw i płynów eksploatacyjnych do pojazdów Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2022 r. paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego Zamawiającego: olej napędowy ON – wg PN-EN 590+A1:2017-6 lub równoważnej - 170 000 litrów; benzyna bezołowiowa PB 98 – wg PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważnej - 3 000 litrów; płyn AdBlue – 2 000 litrów; płyn do spryskiwacza letni – 70 litrów; płyn do spryskiwaczy zimowy – 70 litrów Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
2021-04-16   Zakup i dostawa obuwia II (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do sklepów prowadzonych przez Zamawiającego w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu oraz do Nadleśnictw na terenie Polski butów w ilości 2 700 par. Zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 3 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Zakład Obsługi Leśnictwa, Hanna...
2021-01-21   Zakup i dostawa obuwia (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do sklepów prowadzonych przez zamawiającego w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu oraz do Nadleśnictw na terenie Polski butów w ilości 13 750 par: półbuty męskie, półbuty męskie zimowe, półbuty damskie, półbuty do munduru codziennego, półbuty z membraną Gore-Tex, trzewiki ochronne z membraną i podnoskiem ochronnym, Trzewiki do munduru terenowego, trzewiki do munduru terenowego Sympatex – ocieplane, trzewiki Wald PRO, trzewiki skórzane z wkładką … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Narzędzia dla Leśnictwa Grube Spółka z... Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna Skrodzka...
2020-08-26   Zakup i dostawa odzieży BHP (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa odzieży BHP” dla leśników. Szczegółowy opis asortymentu sporządzony został w załącznikach nr 2a – 2g do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, a w tym: ubrania BHP, bielizna termoaktywna, koszule, skarpety, rękawice, ochraniacze, kamizelki. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PPHU Graff Mirosław Dolecki Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna... ZOL Hanna Skrodzka-Bałata Piotr Bałata Sp. j.
2020-08-11   Hurtowa dostawa oleju napędowego (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 380 m do zbiorników stacji paliw Zamawiającego na potrzeby własne Zamawiającego używanych pojazdów i maszyn. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa Sp. z o.o.
2018-10-30   „Zakup i dostawa używanego rozściełacza do budowy dróg” (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego rozściełacza do rozkładania mas bitumicznych i kruszyw. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Dynapac sp. z o.o.
2018-09-12   Umowa ramowa na zadanie: Dostawa kruszywa w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w... (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
3.1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej w ramach zadania prowadzonego pn.: „Umowa ramowa na zadanie: Dostawa kruszywa w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Tak nazwany przedmiot zamówienia nazywany będzie dalej także „kruszywem”. 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 niezależne od siebie części (zadania). 3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część niniejszego postępowania lub na więcej wybranych przez siebie … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Niger Pol Agro Sp. z o.o. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
2018-02-07   "Dostawę kruszywa i piasku w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszyw i piasku w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Tak określony przedmiot zamówienia nazywany będzie dalej kruszywem.Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 niezależne od siebie zadania (części). Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na zadanie. Wyświetlenie zamówienia »
2018-02-01   Zakup i dostawa paliw płynnych na lata 2018-2019 (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Zadanie nr 1: Jest hurtowa dostawa paliw płynnych na lata 2018-2019 do siedziby Zamawiającego w ilości szacunkowej 600 m oleju napędowego. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa Sp. z o.o. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
2017-07-06   Dostawa kruszywa i piasku Leśnictwa Jawornica i Lewin (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych materiałów: a) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 10920 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważne b) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm w ilości 9500 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważne c) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-5 mm w ilości 250 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważne d) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 4-31,5 mm w ilości 2805 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważne e) Kruszywo … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: NIGER POL Sp.z o.o. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
2017-04-14   „Dostawa kruszywa i piasku” (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
A) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 6160 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważnej b) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm w ilości 8475 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważnej c) Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-4 mm w ilości 241 t. wg. PN-EN-13242 lub równoważnej d) Piasek do celów drogowych w ilości 4664 t. wg. PN-S-20205 lub równoważnej e) Piasek do betonów w ilości 431 t. wg. PN-S-20205 lub równoważnej. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa
2016-11-18   Dostawa paliw płynnych w 2017 roku (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup paliw płynnych w 2017 roku z podziałem na zadania: Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa Sp. z o.o. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
2016-09-12   Dostawa kruszyw i piasku (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa kruszyw i piasku na przebudowywany odcinek drogi leśnej położonej na terenie nadleśnictwa Józefów, leśnictwo Fryszarka i leśnictwo Karczmisko i gminnej ul. Nowa w miejscowości Józefów. Wyświetlenie zamówienia »
2015-10-29   Hurtowa dostawa paliw płynnych w 2016 (Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej)
Przedmiotem zamówienia jest hurtowa dostawa paliw płynnych w 2016 roku: Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Orlen Paliwa Sp. z o.o.