Zamówienia: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

>20 zamówienia archiwalne

Ostatnie zamówienia na maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania w Polska

2024-01-26   Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od... (WĘGLOKOKS KRAJ S.A.)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest: Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   „Zakup i dostawę materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz... (15 WOG)
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych , papieru ksero, kalendarzy, terminarzy , biuwarów oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu z podziałem na 4 części. b) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 9 (dla części 1, 2, 3, 4 zamówienia ) do SWZ – tj. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-17   Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego... (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe warunki: a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-17   Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. 1) Wszystkie dostarczone materiały stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz opis zawartości w języku polskim, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz spełniać wymogi normy ISO: Białość … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-17   Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, tj. tonerów, tuszy i bębnów do urządzeń drukujących na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe, nie używane i nie regenerowane uprzednio materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących, do produkcji których nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych oraz udzielenia gwarancji przydatności … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-20   Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk drukarek (Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
zamówienie dotyczy 4 sztuk drukarek laserowych z zainstalowanymi w nich kasetami z tonerami Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-15   DOSTAWA NOTEBOOKA DLA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO (Politechnika Częstochowska)
DOSTAWA NOTEBOOKA DLA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO, zgodnie z opisem zawartym w SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-14   Zakup serwerów i macierzy dyskowej (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
Zakup serwerów i macierzy dyskowej - 4 serwery, macierz dyskową, 2 przełączniki FC oraz 4 stacje obliczeniowe i licencje. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-11   Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-10   Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-08   Najem samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT wraz z instalacją i serwisem-II postępowanie (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest najem samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT wraz z instalacją i serwisem – 2 sztuki, w tym 1 sztuka do budynku ŚUW: Katowice, ul. Jagiellońska 25 oraz 1 sztuka do budynku ŚUW: Katowice, ul. Damrota 16.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-23   Dostawa sprzętu komputerowego (Politechnika Białostocka)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje: 1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-23   Dostawa systemu bazodanowego klasy Big Data oraz infrastruktury serwerowej dla rozwiązań analitycznych w podziale na części (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu bazodanowego klasy Big Data oraz infrastruktury serwerowej dla rozwiązań analitycznych w podziale na części w tym: 1) Część pierwsza: Dostarczenie konfiguracja infrastruktury techniczno – sprzętowej. 2) Część druga: a) Zaprojektowanie i wdrożenie hurtowni danych obejmującej: - Dostarczenie Bazy danych dla rozwiązań analitycznych klasy Big Data wraz z jej zainstalowaniem i skonfigurowaniem w dostarczonej infrastrukturze techniczno - sprzętowej - Dostarczenie … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: BI Insight S.A. Infonet Projekt Spółka Akcyjna
2023-11-22   Dostawa sprzętu komputerowego (Politechnika Białostocka)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje: 1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-17   Dostawa sprzętu komputerowego - 4 Części, nr ZP/4393/D/23 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do SWZ. Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-15   ZP/3628/U/23 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przedmiot... (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku A SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-14   Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzęt komputerowego. Zakres zamówienia obejmuje: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30213300-8 Komputer biurkowy 30231300-0 Monitory ekranowe 30234000-8 Nośniki do przechowywania 30237410-6 Myszka komputerowa 30237460-1 Klawiatury komputerowe 31430000-9 Akumulatory elektryczne Szczegółowe określenie zakresu gwarancji i serwisu oraz pełny opis techniczny dla przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-14   Dostawa projektorów z wyposażeniem, drukarek i komputera dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa projektorów z wyposażeniem, drukarek i komputera dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w podziale na części zamówienia, zwane dalej ,,Częściami” od 1 do 4: część nr 1: PROJEKTORY Z WYPOSAŻENIEM część nr 2: DRUKARKI 3D część nr 3: KOMPUTER STACJONARNY część nr 4 : MONITOR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Części od 1 do 4” … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-13   Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego o formacie A4 (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa papieru kserograficznego o formacie A4 w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w umowie Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-13   DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie dostarczone w ramach umowy były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 r. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Załączniku nr 3 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: „Statim” Piotr Wypijewski
2023-11-09   Dostawa sprzętu komuterowego; Nr postępowania; ZK-DZP.262.105.2023 (Politechnika Białostocka)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje: 1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-08   Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych - III postępowanie (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych w podziale na dwa zadania częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1-2.2 do SWZ. Zadanie częściowe nr 1: Serwer, dyski usb, pendrive’y, dyski ssd, dyski NVME, dyski twarde, dyski sata, pamięci RAM, pamięci serwerowe, karty graficzne, płyty główne z procesorem, obudowa komputerowa, panele przednie usb, stacje dokujące na dyski, podstawki pod laptop, podkładki pod mysz, zasilacze, płyty bd-r, myszki, … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PotronicsIT Sp. z o.o. SYRIANA Joanna Fischer
2023-11-08   Sukcesywny zakup sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytet Warszawski)
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub „SWZ” – „Specyfikacja Techniczna” oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-08   sukcesywna dostawa niestandardowych laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych na okres 12 miesięcy, z prawem... (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niestandardowych laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych na okres 12 miesięcy, z prawem opcji, z możliwością przedłużenia o rok. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku A do SWZ Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-08   "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na sześć Części (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na sześć Części Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-08   zakup macierzy dla Świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego NFZ wraz ze wsparciem technicznym na okres 60 miesięcy (Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala)
Przedmiotem zamówienia jest zakup macierzy dla Świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego NFZ wraz ze wsparciem technicznym na okres 60 miesięcy Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-07   Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.98.2023 (Politechnika Białostocka)
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje: 1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-07   Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytet Warszawski)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-06   Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytet Warszawski)
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-06   Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Środzie Ślaskiej przy ul. Winogronowej 36 (Gmina Środa Śląska)
Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Środzie Ślaskiej przy ul. Winogronowej 36 w: 1)    meble szkolne (dostawa wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem), 2)    wyposażenie kuchni    (dostawa wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem), 3) urządzenia komputerowe    (dostawa sprzętu i oprogramowania, montaż i konfiguracja sprzetu oraz oprogramowania zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną dokumentacją, przeprowadzenie testów akceptacyjnych dostarczonego sprzętu … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-03   Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzenia i funkcjonowania BCU dla branży elektroniczno-mechatronicznej w... (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, w tym 2 robotów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem pracowników oraz sprzętu komputerowego w celu utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PLC EXPERT Sp. z o.o. TECH-SYSTEM Group Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
2023-11-03   Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art. biurowych, tuszy i tonerów, środków... ("Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej, art. biurowych tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-31   Dostawa sprzętu informatycznego dofinansowanego w ramach dotacji na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego dofinansowanego w ramach dotacji na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi” 2. Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegóły sukcesywnych dostaw, zawarte są w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu informatycznego w podziale na 3 zadania - 10 części. Zadania są dofinansowane z dotacji celowych z Ministerstwa Zdrowia. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-26   ZP/3806/D/23- Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego. Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-26   Dostawa części komputerowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części komputerowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części: Część nr 1 – Nośniki danych komputerowych Część nr 2 – Pamięć komputerowa Część nr 3 – Kable komputerowe Część nr 4 – Peryferia komputerowe Część nr 5 – Podzespoły komputerowe Część nr 6 – Inny sprzęt sieciowy Część nr 7 – Baterie i zasilacze do laptopów 2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, wolny od wad fizycznych i … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-25   Dostawa oprogramowania oraz monitorów (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania oraz monitorów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części: Część nr 1 - Wsparcie do Oprogramowanie do nadzorowania 25 sesji uprzywilejowanych Część nr 2 - Oprogramowanie do audytu środowiska ActiveDirectory dla 16 kontrolerów Część nr 3 - Narzędzie do śledzenia błędów oraz zarządzania projektem Część nr 4 - Narzędzie do repozytorium kodu źródłowego Część nr 5 - Oprogramowanie do obróbki plików … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: AF SEKO Sp. z o.o. COMPRO Jolanta Olszewska Deviniti Sp. z o.o. EMS Partner Sp. z.o.o. MWT Solutions S.A.
2023-10-25   Dostawa skanerów dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Uniwersytet Gdański)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 2080. 4. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Infomex Sp z o.o.
2023-10-24   Dostawa sprzętu informatycznego i audio-wideo na potrzeby US (Uniwersytet Szczeciński)
dostawa sprzętu informatycznego i audio-wideo na potrzeby US. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego i drukującego oraz innego asortymentu informatycznego. 2. Szczegółowy Przedmiot Zamówienia określa Załącznik nr 7 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) do niniejszej SWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 7 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Koma Nord Sp. z o.o.
2023-10-24   Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego (Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny)
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej. 3.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. 3.2.1. Część nr 1 – Notebooki, zestawy komputerowe, monitory, stacje robocze, UPSy, serwery 3.2.2. Część nr 2 – Notebooki, zestawy komputerowe, monitory, stacje robocze, UPSy, serwery 3.2.3. Część nr 3 – Notebooki, monitory 3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zatem wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części przedmiotu … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: VTIT Sp. z o.o.
2023-10-24   Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.87.2023 (Politechnika Białostocka)
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje: 1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego szczegółowo opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, zwanych dalej łącznie „Urządzeniem” lub „Sprzętem” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dział informatyczny), położonego w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 17/19, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ww. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: AVMK Sp. z o. o. AVMK Sp. z o. o. ul. Bóżnicza 15/6
2023-10-24   Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na... (Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.)
Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa Wielkopolska Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: ORLEN Spółka Akcyjna
2023-10-24   EZ.28.172.2023 Dostawa komputerów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i... (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów medycznych dla projektu pn.„Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi"– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” 2. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: MONITOR-MED AGNIESZKA MOLENDA
2023-10-24   „Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych” (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
2023-10-23   Sprzęt do symulatora (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)
1. Dostarczenie Zamawiającemu sprzętu komputerowego. 2. Wykonanie usługi instalacji i kalibracji projektorów. Zamówienie zostanie podzielone na 8 części: 1. Dostawa komputerów TYP 1, TYP 2, laptopów, tabletów; 2. Dostawa serwerów, urządzeń typu NAS; 3. Dostawa wyświetlaczy; 4. Dostawa monitorów 2K x 2K 5. Dostawa projektorów; 6. Dostawa flipchartów; 7. Dostawa akcesoriów / peryferiów; 8. Dostawa osprzętu sieciowego; Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem - stacje robocze typu all-in-one (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu M)
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem - stacje robocze typu all - in - one. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SWZ tj. w specyfikacji asortymentowo-cenowej oraz w parametrach technicznych. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia pochodzić będzie z bieżącej produkcji, … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
2023-10-23   Dostawa laptopów (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa laptopów w ilości 3 szt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawy oraz musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia … Wyświetlenie zamówienia »