Zamówienia: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

16 zamówienia archiwalne

Ostatnie zamówienia dokonane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

2024-01-26   „Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej [POZNAŃ]” (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnej pływalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej pływalni krytej wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem retencyjnym przy ul. Taborowej 4 w Poznaniu (dz. 32/7, 31/16, ark. 24, obr. Łazarz) oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej. w oparciu o kompleksową wielobranżową dokumentację projektową. 2. … Wyświetlenie zamówienia »
2023-06-28   BUDOWA WIADUKTÓW W CIĄGU UL. GOLĘCIŃSKIEJ ORAZ UL. LUTYCKIEJ – ROBOTY BUDOWLANE [POZNAŃ] (skrócona nazwa postępowania) (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego: 1) budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu; 2) budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu [w ramach Prawa Opcji nr 1] oraz 3) budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską w Poznaniu (w ramach Prawa Opcji nr 2). 2.Zamawiający PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ubiega się o … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Skanska S.A.
2023-05-26   IK – BUDOWA WIADUKTÓW W CIAGU UL. GOLĘCIŃSKIEJ ORAZ UL. LUTYCKIEJ (skrócona nazwa postępowania) (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: 1) budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu; 2) budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu [w ramach Prawa Opcji nr 1] oraz 3) budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską w Poznaniu (w ramach Prawa Opcji nr … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Safege S.A.S. Societe par Actions...
2022-12-30   BUDOWA SZKOŁY NA STRZESZYNIE [POZNAŃ] (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szkoły na Strzeszynie”, polegających na budowie szkoły z 32 oddziałami szkolnymi i 8 oddziałami przedszkolnymi, salą gimnastyczną, ciągami komunikacyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi i kuchennymi. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 3/173, obręb ewid.: Strzeszyn Nr [0025], arkusz 07, jednostka ewid.: Gm. Poznań Miasto [306401_1], m. Poznań, powiat Poznań, woj. … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Mostostal Warszawa S.A.
2022-11-25   „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szkoły na Strzeszynie””. 2. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi został określony w Opisie przedmiotu zamówienia dla RB, który stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SWZ. 3. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia / obowiązków Wykonawcy zawarte zostały w Projektowanych … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: SWECO Polska Sp. z o.o.
2022-08-05   „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”” postępowanie numer PIM/04/22/ZP25/2016-86. 2. Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad. 3. Pełen opis CPV zawarto w SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Budimex S.A.
2022-06-07   Wykonanie prac projektowych dla zadania pt. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych dla 21 placówek oświatowych, które zostały podzielone odpowiednio na 3 pakiety: Założenia projektowe dla każdej z części: W wyniku prowadzonych prac winny powstać opracowania: - ekspertyza w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków oraz nietoperzy w tym złożenie wniosku i uzyskanie stanowiska RDOŚ – jeśli będzie to wymagane, - aktualizacja posiadanych przez Inwestora (stanowiących załącznik do postępowania przetargowego) bądź też … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Argox Eco Energia Sp. z o.o.
2022-05-06   „Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie torowiska Górnego Tarasu Rataj pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kórnickiej z Jana Pawła II, a os. Lecha, budowie przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy oraz usług … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: ZUE S.A.
2022-04-22   „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”” postępowanie numer PIM/04/22/ZP25/2016-86. 2. Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad. 3. Pełen opis CPV zawarto w SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2022-03-11   „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”” - postępowanie numer PIM/03/22/ZP14/2016-86 Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: SAFEGE S.A.S.
2022-03-08   „IK – Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” - nazwa skrócona (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - Zakres 2.3 Programu Centrum oraz „Przebudowa ul. … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: SWECO Polska Sp. z o.o.
2022-01-28   „„Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” – Zakres 3” (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „„Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”- Zakres 3”, obejmującego kompleksową realizację robót budowlanych i prac powiązanych, na realizację którego Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach, obejmującego w szczególności: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w Dokumentacji Projektowej, 2) wystąpienie o … Wyświetlenie zamówienia »
2021-12-31   PROJEKT – BUDOWA – CENTRUM – PL. WOLNOŚCI / UL. 27 GRUDNIA / UL. RATAJCZAKA / UL. KANTAKA / UL. FREDRY / UL.... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadań: 1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia, 2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin, 3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej, 4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i sieci … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Terlan Sp. z o.o. Tormel Sp. z o.o.
2021-12-23   PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W UL. RATAJCZAKA NA ODCINKU OD UL. ŚW. MARCIN DO UL. KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. MATYI I WIERZBIĘCICE W RAMACH PROJEKTU: PROGRAM CENTRUM – ETAP II – BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ WRAZ Z USPOKOJENIEM RUCHU SAMOCHODOWEGO W UL. RATAJCZAKA”, obejmującego kompleksową realizację robót budowlanych i prac … Wyświetlenie zamówienia »
2021-12-03   PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I... (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I) w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” obejmującego: przebudowę trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę przedłużenia ul. Pleszewskiej, … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: B-Act Sp. z o.o. Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług...
2021-09-16   „IK – Rozbudowa ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej” - nazwa skrócona (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1)” oraz zadania pn. „3-05-19-266-0 - Poznań - … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o.