2024-01-26   Koncentrat aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC; znak postępowania: ZZP.ZP.411.19.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a; znak postępowania: ZZP.ZP.411.23.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego); znak postępowania: ZZP.ZP.411.22.2024... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-23   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z dostawą do Centrów Leczenia... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. W ramach zamówienia wyodrębniono dwa zadania: Zadanie: 1 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Centrów Leczenia Hemofilii – w ramach programu NFZ pn. „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Zadanie: 2 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w ramach programu MZ pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego); znak postępowania: ZZP.ZP.411.20.2024 części: 1÷4 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Desmopresyna dożylna; znak postępowania: ZZP.ZP.411.21.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa desmopresyny dożylnej wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-19   Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); części... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach): Część 1: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)”, „ Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)”,"Leczenie Zespołu Prader-Willi (PWS)”, Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-15   Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: - fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg w liczbie 144 800 mg. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-13   Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII; znak postępowania: ZZP.ZP.411.18.2024 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu czynnika krzepnięcia XIII wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-13   Koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC wraz z sukcesywnymi dostawami do RCKiK; znak postępowania:... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup czynników zespołu protrombiny PCC wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-12   Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-11   Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 1 jednostka czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-11   Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do RCKiK;... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-09   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji wraz z dostawą do Centrów Leczenia Hemofilii... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. W ramach zamówienia wyodrębniono dwa zadania: Zadanie: 1 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Centrów Leczenia Hemofilii – w ramach programu NFZ pn. „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Zadanie: 2 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w ramach programu MZ pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-30   Bispecyficzne przeciwciało naśladujące aktywny czynnik VIII wraz z dostawami do Ośrodków Leczenia Hemofilii i... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Bezpośrednich Odbiorców (Ośrodków Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych) bispecyficznego przeciwciała naśladującego aktywny czynnik VIII wraz z zestawami do podawania (dalej „produkt leczniczy”) w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024–2028”, zwanego w dalszej treści „programem MZ”, a także organizację dostaw do domu dla wskazanej liczby … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-30   Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi.... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pakietów czekolad. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Każdy pakiet składa się z 9 czekolad Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-15   Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do RCKiK;... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest zakup koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-15   Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do RCKiK oraz miejsc... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”, a także dostawę zestawów do podawania lub zestawów do infuzji do portów naczyniowych dla pacjentów wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi, organizację dostaw do domu dla wskazanej liczby pacjentów, utylizację sprzętu jednorazowego użytku … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-21   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.179.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Doravirine | 100mg | tabletka | 30 Część 2: Zidovudine | 20ml | ampułka | 5 Część 3: Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 Część 4: Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300mg | tabletka | 30 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: GSK Services Sp. z o.o. URTICA Spółka z o.o.
2023-11-20   Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do RCKiK oraz miejsc... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”, a także dostawę zestawów do podawania lub zestawów do infuzji do portów naczyniowych dla pacjentów wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi, organizację dostaw do domu dla wskazanej liczby pacjentów, utylizację sprzętu jednorazowego użytku … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: TAKEDA Pharma Sp. z o.o.
2023-11-20   Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do RCKiK oraz miejsc... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”, a także dostawę zestawów do podawania lub zestawów do infuzji do portów naczyniowych dla pacjentów wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi, organizację dostaw do domu dla wskazanej liczby pacjentów, utylizację sprzętu jednorazowego użytku … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-17   Oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych (gadżetów), na potrzeby realizacji kampanii... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych (gadżetów), na potrzeby realizacji kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej „Planuje długie życie” (PDŻ), na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-10   Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 6 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 6 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2023 r. – może wynieść 3 950,00 -zł (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego...
2023-11-10   Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 6 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 6 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2023 r. – może wynieść 3 950,00 -zł (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w... Ośrodek Kształcenia Podyplomowego...
2023-11-10   Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 6 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 6 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2023 r. – może wynieść 3 950,00 -zł (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego... Vital-Med Krystyna Kuśnierz
2023-11-10   Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 6 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 6 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2023 r. – może wynieść 3 950,00 -zł (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego...
2023-11-10   Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 6 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 6 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2023 r. – może wynieść 3 950,00 -zł (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Ośrodek Kształcenia Podyplomowego... OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO... Servmed Paweł Dobski
2023-11-07   Realizacja działań internetowych tj. utrzymanie i prowadzenie serwisu internetowego z wykorzystaniem domeny... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Utrzymanie i prowadzenie serwisu internetowego z wykorzystaniem domeny twojakrew.pl, prowadzenie i administrowanie kontami ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, tj. Facebook i Instagram. – zamówienie realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” w zakresie celu szczegółowego „Utrzymanie stałej liczby świadomych dawców krwi i jej składników”, „Zwiększenie świadomości … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Euvic Media Sp. z o.o.
2023-11-07   Koncentrat fibrynogenu znak postępowania: ZZP.ZP.411.172.2023 części: 1÷2 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu fibrynogenu wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Bialmed Sp. z o.o.
2023-11-03   WYKONANIE ORAZ DOSTAWA PLECAKA ANTYKRADZIEŻOWEGO DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PN. „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” Znak... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plecaka antykradzieżowego z logo ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Centrum Krwi, hasło: „Łączy nas krew, która ratuje życie, Bo tętni w nas dobro”, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ), które stanowi załączniki do SWZ. 2. Zamówienie musi być zrealizowane w całości zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Constellation Aneta Piluch
2023-10-26   Prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych wśród studentów medycyny dotyczących wyboru dziedzin... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród studentów medycyny, dotyczących wyboru dziedzin onkologicznych jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego, jak również kontynuacja realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w 2022 r. kampanii informacyjno-edukacyjnej „Onkologia – włącz medyczną pasję!”. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-26   Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa; znak postępowania: ZZP.ZP.411.170.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Novo Nordisk Pharmaceutical Services Sp. z o.o.
2023-10-26   Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC); znak postępowania: ZZP.ZP.411.169.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC) wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: TAKEDA Pharma Sp. z o.o.
2023-10-20   Szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) (rekombinowana, adsorbowana w dawce jednorazowej 0,5 ml) -... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionki przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) (rekombinowana, adsorbowana w dawce jednorazowej 0,5 ml) - 9-walentna do stosowania w powszechnym programie szczepień przeciw HPV w liczbie 200 000 dawek Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-19   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷8. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.164.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30 Część 2: Emtricitabine/Tenofovir alafenamide |200/10mg | tabletka | 30 Część 3: Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30 Część 4: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30 Część 5: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30 Część 6: … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: GILEAD SCIENCES POLAND Sp. z o.o.
2023-10-18   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.168.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil | 100/300/245mg | tabletka | 30 Część 2: Raltegravir | 400mg | tabletka | 60 Część 3: Raltegravir | 600mg | tabletka | 60 Część 4: Doravirine | 100mg | tabletka | 30 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Urtica Sp. z o. o.
2023-10-18   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷6. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.166.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Maraviroc | 300mg | tabletka | 60 Część 2: Zidovudine | 100mg | kapsułka | 100 Część 3: Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 Część 4: Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300mg | tabletka | 30 Część 5: Abacavir | 240ml | syrop | 1 Część 6: Abacavir | 300mg | tabletka | 60 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: GSK Services Sp. z o.o.
2023-10-18   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.167.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30 Część 2: Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30 Część 3: Etravirine | 200mg | tabletka | 60 Część 4: Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 800/150/200/10mg | tabletka | 30 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: JANSSEN-CILAG POLSKA Sp. z o.o.
2023-10-18   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.165.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Dolutegravir/Lamivudine | 50/300mg | tabletka | 30 Część 2: Rilpivirine | 900mg | ampułka | 1 Część 3: Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 5/60/30mg | tabletka | 90 Część 4: Cabotegravir | 600mg | ampułka | 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: GSK Services Sp. z o.o.
2023-10-18   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷2; Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.162.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Ritonavir | 100mg | tabletka | 30 Część 2: Tenofovir disoproxil | 245mg | tabletka | 30 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. Tramco Sp. z o.o.
2023-10-18   Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷6. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.163.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego: Część 1: Lopinavir/Ritonavir | 200/50mg | tabletka | 120 Część 2: Darunavir | 800mg | tabletka | 30 Część 3: Efavirenz | 600mg | tabletka | 30 Część 4: Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 200/245mg | tabletka | 30 Część 5: Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 200/245mg | tabletka | 30 Część 6: Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 200/245mg | tabletka | 30 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Delfarma Sp. z o.o. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. Neuca S.A.
2023-10-09   Zakup leków DAA. Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.161.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antywirusowych DAA. Część 1: Gleacaprevirum + Pibrentasvirum | 100mg/40 mg | tabletka | 84 Część 2: Sofosbuvir + Velpatasvir | 400 mg/100mg | tabletka | 28 Część 3: Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevier | 400 mg/100 mg/100 mg | tabletka | 28 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. Urtica Sp. z o. o.
2023-10-05   Zestawy odczynników do wykrywania allelu HLA-B*57 metodą sequence specific primers PCR (SSP_PCR) z dostawą do... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej (testów diagnostycznych), niezbędnych do monitorowania terapii ARV pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, wraz z usługą magazynowania i wysyłką do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków specjalistycznych/placówek medycznych wyłonionych w drodze konkursu na Realizatorów, w ramach realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: COPERNICUS DIAGNOSTICS Sp. z o. o.
2023-10-05   Wyroby medyczne (zestawy odczynników) do diagnostyki molekularnej z dostawą bezpośrednio do laboratoriów. Części... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej (testów diagnostycznych) niezbędnych do monitorowania terapii ARV pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, wraz wysyłką bezpośrednio do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków specjalistycznych/placówek medycznych wyłonionych w drodze konkursu na Realizatorów, w ramach realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-05   Wyroby medyczne (zestawy odczynników) do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego. Części 1÷3.... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej (testów diagnostycznych), niezbędnych do monitorowania terapii ARV pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, wraz z usługą magazynowania i wysyłką do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków specjalistycznych/placówek medycznych wyłonionych w drodze konkursu na Realizatorów, w ramach realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
2023-10-05   Wyroby medyczne (zestawy odczynników) do diagnostyki molekularnej z dostawą bezpośrednio do laboratoriów. Części... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej (testów diagnostycznych) niezbędnych do monitorowania terapii ARV pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, wraz wysyłką bezpośrednio do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków specjalistycznych/placówek medycznych wyłonionych w drodze konkursu na Realizatorów, w ramach realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Cepheid Gmbh
2023-10-05   Zestawy odczynników do wykrywania allelu HLA-B*57 metodą sequence specific primers PCR (SSP_PCR) z dostawą do... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej (testów diagnostycznych), niezbędnych do monitorowania terapii ARV pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, wraz z usługą magazynowania i wysyłką do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków specjalistycznych/placówek medycznych wyłonionych w drodze konkursu na Realizatorów, w ramach realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-29   WYKONANIE ORAZ DOSTAWA TORBY SPORTOWEJ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PN. „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” Znak postępowania:... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa torby sportowej z logo ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Centrum Krwi, hasło: „Łączy nas krew, która ratuje życie, Bo tętni w nas dobro”, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ), które stanowi załączniki do SWZ. 2. Zamówienie musi być zrealizowane w całości zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Constellation Aneta Piluch
2023-09-29   WYKONANIE ORAZ DOSTAWA PLECAKA ANTYKRADZIEŻOWEGO DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PN. „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” Znak... (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plecaka antykradzieżowego z logo ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Centrum Krwi, hasło: „Łączy nas krew, która ratuje życie, Bo tętni w nas dobro”, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ), które stanowi załączniki do SWZ. 2. Zamówienie musi być zrealizowane w całości zgodnie z … Wyświetlenie zamówienia »
2023-09-29   Desmopresyna dożylna; znak postępowania: ZZP.ZP.411.158.2023 (Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa desmopresyny dożylnej wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.